1. Công ty e có 1 nhân viên đã nghỉ làm, thẻ bhyt thì cũng trả cho bên BH giờ theo mẫu 01a thì có 1 ô là: "số thẻ BHYT" thì e có phải ghi ô này ko
(a này nghỉ bên công ty e đc 4 tháng rồi, đã đi làm chỗ mới, đã có thẻ BHYt bên cty đó)

2. cạnh phần Mã đơn vị thì có 1 chỗ là mã KCB thì e có phải điền gì vào đây ko ah?
p/s
thường thì lên làm sổ bhxh thì các a c đi lại với bh ntn ah???