Chào các chị, em ở Hà Nội, em muốn mở một cửa hàng chuyên về bỉm Merries với số vốn tầm 200-300 triệu. Em muốn hỏi kinh nghiệm mở đại lý bỉm và nguồn hàng? Nên nhập bỉm nhập khẩu hay bỉm nội địa, em có tìm hiểu một số nguồn nhưng giá lấy vào cao quá, em sợ bán hàng không có lãi