Có ai đã từng hoặc sắp thi EJU mà ở Hải Phòng ko ạ Em muốn tìm người trao đổi kinh nghiệm lẫn kiến thức