Mình cần mua mica đeo tang màu đen có ai bán hoặc biết chổ nào bán chỉ điểm mình với ạ!!!
Thank rất nhiều!