Gia đình nào đã mua nhà chung cư Kim văn Kim lũ thì tham gia vào đây để mình cùng góp ý chao đổi những thông tin bổ ích nhe!
Giống như các chung cư khác họ đều lập ra diễn đàn riêng để chia xẻ thông tin
bài này em xin phép mod lấp ra để mọi người vào chia xẻ thông tin chuẩn bị về nhà mới nhiều lo toan và hồi hộp.các ba mẹ thông thái mời vào chia xẻ kinh nghiệm quý nhé.