Bạn đang đi ngoài đường, bị nấc cụt mà không ở gần bình nước?
Làm theo cách này nhé:
Hít một hơi thật sâu, đẩy hơi xuống bụng (đan điền), giữ ở đó 15 giây. Nào bắt đầu đếm nhé.....
Sau đó thở ra
Lặp lại Trai 7 gái 9 lần. Bình tĩnh xem hết chưa nhé.
Nhớ làm đúng hướng dẫn nhé