Chào mọi người
Mọi người cho hỏi chồng 90 vợ 96 có phạm gì không? hai tuổi này lấy nhau có hợp ko vậy
mong mọi người chia sẻ giúp