Mình có nhu cầu cần tủ lanh cũ để sử dụng hãng Elextrolux là tốt nhất.
Nếu bạn nào có nhu cầu bán thì liên hệ với mình: 0917 583 498.