các mẹ ơi. Các mẹ có bít cách nào giặt sạch áo trắng bị bẩn không. chẳng là em có cái áo đồng phục cơ quan. hôm trước đi về trời mưa lớn, có nhiều nước bẩn chảy trên 1 nửa làn đường. ai cũng tránh không đi vào chỗn ước bẩn., có một ông vô ý thức chạy xe thẳng vào phần đường có nước bẩn, lại còn phóng như bay, nước bắn hết vào người đi đường. xui cho em không mặc áo ưa bẩn hết áo trắng. về nhà ngâm xà bông đặc giặt mấy lần mà những vết đất bám vào áo không hết. csc mẹ có cách nào giúp em với.