Có ai dúp mk với. Có 1 bạn chuyển tiền cho mk từ ngân hàng tecHcom bank. Từ đêm thứ 7 tuần trước cho tới thứ 3 tuần sau mà mình vẫn chưa nhận đc. Bạn kia hỏi lên ngân hàng thì bên techcombank báo chuyển khoản thành công. Và cho cả mã giao dịch thành công. Mk gọi lại bên agribak. Thì lại bảo bên mình không thể kiểm tra giao dịch này. Chỉ có thể kiểm tra tk đã nhận được tiền hay chưa thôi. Ai đó giúp mk vs😭😭😭😭