Bé nhà mình đc hơn 14 tháng, đã đến lúc cần có biện pháp để dạy bảo bé. Mình vẫn nghĩa chỉ chiều ăn chiều mặc còn hư thì phải khiêm khắc, nhưng cái quan trọng là nghiêm khắc như thế nào là khoa học thì mình còn ít kinh nghiệm vì đây là con đầu. Ví dự như bé đánh người lớn và lăn đùng ra dỗi khi k đc đáp ứng yêu cầu, hoặc khi bé nghịch quạt điện hoặc ổ cắm điện.....)
Rất mong các mẹ nhiều kinh nghiệm trong cách nuôi dạy trẻ tư vấn chia sẻ.