Các mẹ ơi, mình đang muốn học hỏi kinh nghiệm trong việc dạy bé 18 tháng bỏ bỉm, gọi khi muốn tè hoặc ị, chắc phải có topic về vụ này rồi, các mẹ chỉ giúp đường link với. Cảm ơn nhiều nhiều.