Các mẹ ơi! con mình bắt đầu đi học, nhưng trường lại xa nhà. Mình đang định mua mũ bảo hiểm cho con nhưng lại sợ ảnh hưởng đến xương cổ. Cho mình hỏi 2 tuiổi đã nên đội mũ bảo hiểm chưa? Nếu được thì mua mũ trẻ con ở dâu thì chất lượng?