Mình muốn mua mũ cho con trai nhưng chưa tìm thấy ở đâu có mũ đẹp. Mình đã qua mấy cửa hàng ở Ngô Thì Nhậm, Quang Trung nhưng mũ không đẹp lắm. Có mẹ nào biết chỉ giúp với. Cảm ơn các mẹ nhiều!!!! :1: