các mẹ có kinh nghiệm gì khi bé quá hiếu động không? ở nhà hay đi chơi bé luôn luôn chạy nhảy và rat nhanh đi qua bất kỳ nơi nào bé có thể vớ luon vật đó..