Con mình đc 20 cái răng rồi, đầy đủ đội ngũ nhưng lâu rồi bé đã bị ố vàng + đen.Mình ngày đánh răng cho con 2 lần mà ko sao hết mà cảm giác càng ngày càng vàng hơn.Giờ phải làm sao đây có mẹ nào biết các sử lý chỉ cho mình biết với