Mấy hôm trước mình lang thang trên mạng thấy trang web của Mỹ liệt kê về các sản phẩm bị thu hồi vì gây ra một số tai nạn cho bé. Các mẹ có thể kiểm tra sản phẩm mình định mua có nằm trong danh sách này.
Dưới đây là đường link:
http://www.cpsc.gov/cgi-bin/firm.aspx

Cách sử dụng:
1. Tìm nhà sản xuất theo danh sách liệt kê có sẵn (được sắp xếp theo ABC) - Vdụ: Graco
UpNhAnHdotC0M2008120834250zgy0ndm1nd88235
2. Bấm Find
3. Trang web sẽ hiện danh sách các sản phẩm của hãng đã có lỗi.
UpNhAnHdotC0M2008120834250nzm1mjdhy2102707
4. Kiểm tra sản phẩm của bạn có trong danh sách này ko.
5. Chọn sản phẩm đã bị lỗi để xem chi tiết lỗi
UpNhAnHdotC0M2008120834250mwm2ndg0og241538
UpNhAnHdotC0M2008120834250ndy1mjqyot55310

(Bạn có thể dùng phần Optional để tìm kiếm được nhanh hơn - vdụ: nhập Graco stroller để tìm có sản phẩm của Graco về xe đẩy bị lỗi)