bé nhà mình được 2 tháng rồi nhưng 2 má cử nổi mụn mủ hết mụn này tới mụn khác, nhờ bác sĩ tư vấn giùm mình nhé.