Bé nhà e trong tháng hay khò khè, đi viện nhiều lần mà cũng hok hết, bà ngọai quyết định nấu vỏ bưởi tắm bé hàng ngày, như theo bà nói là Đón Gió, giúp bé ít sổ mũi, mà đúng thật là bé hết khò khè ( hay do qua 100 ngày), e muốn hỏi tắm hàng ngày vậy có tốt hok ah