Đặt gạch hóng lại vì mình cũng đang tìm studio ở Gò Vấp