tình hình mình sắp chụp hình cưới ...tìm cả 2 tháng hoa cả mắt ...cuối cùng chọn ra
Lcuky a&e và Nancy pham (cùng trên đường hồ văn huê ) Phú nhuận
Mọi người có ai đã từng chụp hình ở đây chưa ạ...cho mình xin ít review với ....thank mn trước 😁😁😁😁