Bạn có thể tạo ra mọi ý tưởng trang trí cho đám cưới của bạn, từ cây lá, từ hoa cỏ, thậm chí đến bong bóng. Hãy xem các cặp đôi đã làm gì với bong bóng trang trí cho đám cưới của mình nhé

su-dung-bong-bay-trang-tri-tiec-cuoi1

su-dung-bong-bay-trang-tri-tiec-cuoi2

su-dung-bong-bay-trang-tri-tiec-cuoi3

su-dung-bong-bay-trang-tri-tiec-cuoi4

su-dung-bong-bay-trang-tri-tiec-cuoi5

su-dung-bong-bay-trang-tri-tiec-cuoi6

su-dung-bong-bay-trang-tri-tiec-cuoi7

su-dung-bong-bay-trang-tri-tiec-cuoi8

su-dung-bong-bay-trang-tri-tiec-cuoi9

su-dung-bong-bay-trang-tri-tiec-cuoi10

su-dung-bong-bay-trang-tri-tiec-cuoi11