Các ngày tốt cho việc cưới hỏi trong năm 2011!

 • 8 Lượt chia sẻ
 • 139K Lượt đọc
 • 777 Trả lời

Hành trình từ trái tim đến hôn nhân, cho những cặp đôi sắp bước sang một trang mới trong đời!

Đến trả lời mới nhất
  • 279 Bài viết

  • 272 Được cảm ơn

  Thành viên tri kỷ 2016
  #1
  Mình tìm được trên internet, ai cần thì tham khảo thử xem sao nhé!

  Âm lịch: tháng Kỷ Sửu [己丑] - năm Canh Dần [更寅]

  Ngày Dương lịch Âm lịch Ngày Xung khắc nhất

  CN 02/01/2011 28/11/2010 Đinh Tỵ [丁巳] Quý Hợi [癸亥]
  2 10/01/2011 07/12/2010 Ất Sửu [乙丑] Tân Mùi [辛未]
  3 11/01/2011 08/12/2010 Bính Dần [丙寅] Nhâm Thân [壬申]
  4 12/01/2011 09/12/2010 Đinh Mão [丁卯] Quý Dậu [癸酉]
  5 13/01/2011 10/12/2010 Mậu Thìn [戊辰] Giáp Tuất [甲戌]
  7 22/01/2011 19/12/2010 Đinh Sửu [丁丑] Quý Mùi [癸未]
  CN 23/01/2011 20/12/2010 Mậu Dần [戊寅] Giáp Thân [甲申]
  2 24/01/2011 21/12/2010 Kỷ Mão [己卯] Ất Dậu [乙酉]
  3 25/01/2011 22/12/2010 Canh Thìn [更辰] Bính Tuất [丙戌]

  ------------------------------------------------------------

  Âm lịch: tháng Canh Dần [更寅] - năm Tân Mão [辛卯]

  Ngày Dương lịch Âm lịch Ngày Xung khắc nhất

  6 04/02/2011 02/01/2011 Lập Xuân [] Bính Thân [丙申]
  7 05/02/2011 03/01/2011 Tân Mão [辛卯] Đinh Dậu [丁酉]

  ------------------------------------------------------------

  Âm lịch: tháng Tân Mão [辛卯] - năm Tân Mão [辛卯]

  Ngày Dương lịch Âm lịch Ngày Xung khắc nhất

  6 11/03/2011 07/02/2011 Ất Sửu [乙丑] Tân Mùi [辛未]
  3 22/03/2011 18/02/2011 Bính Tí [丙子] Nhâm Ngọ [壬午]
  4 23/03/2011 19/02/2011 Đinh Sửu [丁丑] Quý Mùi [癸未]

  ------------------------------------------------------------

  Âm lịch: tháng Nhâm Thìn [壬辰] - năm Tân Mão [辛卯]

  Ngày Dương lịch Âm lịch Ngày Xung khắc nhất

  6 01/04/2011 28/02/2011 Bính Tuất [丙戌] Nhâm Thìn [壬辰]
  3 12/04/2011 10/03/2011 Đinh Dậu [丁酉] Quý Mão [癸卯]
  CN 24/04/2011 22/03/2011 Kỷ Dậu [己酉] Ất Mão [乙卯]

  ------------------------------------------------------------

  Âm lịch: tháng Quý Tỵ [癸巳] - năm Tân Mão [辛卯]

  Ngày Dương lịch Âm lịch Ngày Xung khắc nhất

  2 09/05/2011 07/04/2011 Giáp Tí [甲子] Canh Ngọ [更午]
  5 19/05/2011 17/04/2011 Giáp Tuất [甲戌] Canh Thìn [更辰]
  7 21/05/2011 19/04/2011 Tiểu Mãn [] Nhâm Ngọ [壬午]
  CN 29/05/2011 27/04/2011 Giáp Thân [甲申] Canh Dần [更寅]
  2 30/05/2011 28/04/2011 Ất Dậu [乙酉] Tân Mão [辛卯]
  3 31/05/2011 29/04/2011 Bính Tuất [丙戌] Nhâm Thìn [壬辰]

  ------------------------------------------------------------

  Âm lịch: tháng Giáp Ngọ [甲午] - năm Tân Mão [辛卯]

  Ngày Dương lịch Âm lịch Ngày Xung khắc nhất

  5 09/06/2011 08/05/2011 Ất Mùi [乙未] Tân Sửu [乙未]
  6 10/06/2011 09/05/2011 Bính Thân [丙申] Nhâm Dần [丙申]
  CN 12/06/2011 11/05/2011 Mậu Tuất [戊戌] Giáp Thìn [戊戌]

  ------------------------------------------------------------
  Âm lịch: tháng Ất Mùi [乙未] - năm Tân Mão [辛卯]


  Ngày Dương lịch Âm lịch Ngày Xung khắc nhất

  CN 03/07/2011 03/06/2011 Kỷ Mùi [己未] Ất Sửu [己未]
  4 06/07/2011 06/06/2011 Nhâm Tuất [壬戌] Mậu Thìn [壬戌]
  7 16/07/2011 16/06/2011 Nhâm Thân [壬申] Mậu Dần [壬申]
  CN 17/07/2011 17/06/2011 Quý Dậu [癸酉] Kỷ Mão [癸酉]
  2 18/07/2011 18/06/2011 Giáp Tuất [甲戌] Canh Thìn [甲戌]
  3 26/07/2011 26/06/2011 Nhâm Ngọ [壬午] Mậu Tí [壬午]
  4 27/07/2011 27/06/2011 Quý Mùi [癸未] Kỷ Sửu [癸未]
  5 28/07/2011 28/06/2011 Giáp Thân [甲申] Canh Dần [甲申]
  6 29/07/2011 29/06/2011 Ất Dậu [乙酉] Tân Mão [乙酉]

  ------------------------------------------------------------
  Âm lịch: tháng Đinh Dậu [丁酉] - năm Tân Mão [辛卯]


  Ngày Dương lịch Âm lịch Ngày Xung khắc nhất

  7 10/09/2011 13/08/2011 Mậu Thìn [戊辰] Giáp Tuất [戊辰]
  CN 11/09/2011 14/08/2011 Kỷ Tỵ [己巳] Ất Hợi [己巳]
  3 13/09/2011 16/08/2011 Tân Mùi [辛未] Đinh Sửu [辛未]
  6 23/09/2011 26/08/2011 Thu Phân [] Đinh Hợi []
  7 24/09/2011 27/08/2011 Nhâm Ngọ [壬午] Mậu Tí [壬午]
  CN 25/09/2011 28/08/2011 Quý Mùi [癸未] Kỷ Sửu [癸未]
  2 26/09/2011 29/08/2011 Giáp Thân [甲申] Canh Dần [甲申]

  ------------------------------------------------------------
  Âm lịch: tháng Mậu Tuất [戊戌] - năm Tân Mão [辛卯]

  Ngày Dương lịch Âm lịch Ngày Xung khắc nhất

  4 05/10/2011 09/09/2011 Quý Tỵ [癸巳] Kỷ Hợi [癸巳]
  7 15/10/2011 19/09/2011 Quý Mão [癸卯] Kỷ Dậu [癸卯]

  ------------------------------------------------------------

  Âm lịch: tháng Kỷ Hợi [己亥] - năm Tân Mão [辛卯]

  Ngày Dương lịch Âm lịch Ngày Xung khắc nhất

  4 09/11/2011 14/10/2011 Mậu Thìn [戊辰] Giáp Tuất [甲戌]
  6 11/11/2011 16/10/2011 Canh Ngọ [更午] Bính Tí [丙子]
  7 19/11/2011 24/10/2011 Mậu Dần [戊寅] Giáp Thân [甲申]
  CN 20/11/2011 25/10/2011 Kỷ Mão [己卯] Ất Dậu [乙酉]
  2 21/11/2011 26/10/2011 Canh Thìn [更辰] Bính Tuất [丙戌]
  4 23/11/2011 28/10/2011 Nhâm Ngọ [壬午] Mậu Tí [戊子]

  ------------------------------------------------------------

  Âm lịch: tháng Canh Tí [更子] - năm Tân Mão [辛卯]

  Ngày Dương lịch Âm lịch Ngày Xung khắc nhất

  7 03/12/2011 09/11/2011 Nhâm Thìn [壬辰] Mậu Tuất [戊戌]
  2 12/12/2011 18/11/2011 Tân Sửu [辛丑] Đinh Mùi [丁未]
  3 27/12/2011 03/12/2011 Bính Thìn [丙辰] Nhâm Tuất [壬戌]

  ------------------------------------------------------------

  Lưu ý: Ngày Bất tương tốt nhất cho ngày cưới (chú ý tìm hiểu tuổi nam và nữ xem tương sinh tương khắc)

  BẢNG LẬP THÀNH CAN CHI NGÀY BẤT TƯƠNG

  Tháng Ngày bất tương

  Giêng Bính Dần - Đinh Mão - Bính Tý - Kỷ Mão
  Mậu Tý - Canh Dần - Tân Mão

  Hai Ất Sửu - Bính Dần - Đinh Sửu - Bính Tuất
  Mậu Dần - Kỷ Sửu - Mậu Tỵ - Canh Tuất

  Ba Ất Sửu - Đinh Sửu - Kỷ Tỵ - Đinh Dần

  Tư Giáp Tý - Giáp Tuất - Bính Tý - Mậu Tý
  Ất Dậu - Bính Thân - Mậu Tuất - Đinh Dậu

  Năm Kỷ Mùi - Mậu Thân - Bính Thân - Bính Tuất
  Ất Mùi - Quý Dậu - Giáp Tuất - Giáp Thân - Ất Dậu

  Sáu Giáp Ngọ - Ất Mùi - Ất Dậu - Nhâm Tuất
  Giáp Thân - Nhâm Ngọ - Quý Mùi - Quý Dậu
  Nhâm Thân - Giáp Tuất

  Bảy Giáp Thân - Quý Mùi - Nhâm Thân - Quý Dậu
  Ất Dậu - Ất Mùi - Kỷ Mùi - Quý Tỵ
  Ất Tỵ - Giáp Tuất

  Tám Nhâm Ngọ - Quý Mùi - Mậu Ngọ - Tân Tỵ
  Giáp Ngọ - Giáp Thìn - Nhâm Thìn - Quý Tỵ
  Mậu Mùi - Giáp Thân

  Chín Mậu Ngọ - Kỷ Mùi - Quý Mão - Quý Tỵ
  Quý Mùi - Tân Tỵ - Nhâm Ngọ - Kỷ Tỵ
  Canh Ngọ - Tân Mùi - Ất Mão

  Mười Nhâm Dần - Quý Mão - Mậu Ngọ
  Nhâm Thìn - Canh Ngọ - Canh Thân
  Mậu Thìn - Nhâm Ngọ - Canh Dậu - Tân Mão

  Mười một Canh Thìn - Tân Tỵ - Nhâm Thìn - Tân Sửu
  Đinh Tỵ - Đinh Mão - Mậu Thìn - Kỷ Tỵ
  Đinh Sửu - Kỷ Mão

  Mười hai Canh Dần - Tân Mão - Tân Sửu - Bính Thìn
  Mậu Dần - Kỷ Mão - Ất Sửu - Canh Thìn
  Bính Dần - Đinh Mão - Mậu Thìn - Đinh Sửu

  Khi cất nhà, cưới gả hay bất cứ khởi sự làm một việc gì mới. Sau khi chọn xem những ngày xong, tìm cho được ngày bất tương mà cứ thì thật là tốt hoàn toàn không còn lo ngại điều gì nữa cả.
  Chỉnh sửa lần cuối bởi bigsmile1283; 11/11/2010 vào lúc 02:18 PM.
  photo4cd1781a028c5
 1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT  • 279 Bài viết

  • 272 Được cảm ơn

  Thành viên tri kỷ 2016
  #2
  Bực mình ghê, tính chỉnh format lại để mọi người xem cho rõ mà làm hoài không được. Ai cần thì lấy attach file xem cho rõ nhé!
  Tập tin đính kèm
  photo4cd1781a028c5
  • 1,087 Bài viết

  • 415 Được cảm ơn

  Thành viên tri kỷ 2016
  #3
  Cảm ơn chủ top nhé!cứ lo lắm ngày cưới mình ko biết có tốt ko đi xem 3 thầy đều nói ngày đó mà lên list cưới thì chẳng có ai cưới ngày đó...hihi.Vậy ngày 22/3 AL của mình là ngày tốt rồi..hehe
  1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
  • 788 Bài viết

  • 790 Được cảm ơn

  Thành viên tri kỷ 2016
  #4
  Thanks bigsmile1283 nhiều, cái này nhiều người cũng đang cần lắm. Ah mà mình chẳng hiểu gì về cái bảng BẢNG LẬP THÀNH CAN CHI NGÀY BẤT TƯƠNG. Có bạn nào hiểu thì giải thích dùm với, đọc vô nhìn choáng quá :Sad:
  Ôm ta rê, tút ta rê, tu rê soa ha
  BẮP Ú NHÀ MÈO GIÀ
  00Tjp7
  Mạnh khỏe, Bình an nhé con...........
  Om ma ni , Pad me hum
  4yGxp7tpcGp7
  • 279 Bài viết

  • 272 Được cảm ơn

  Thành viên tri kỷ 2016
  #5
  Trích dẫn Nguyên văn bởi khanhphuong11185 Xem bài viết
  Thanks bigsmile1283 nhiều, cái này nhiều người cũng đang cần lắm. Ah mà mình chẳng hiểu gì về cái bảng BẢNG LẬP THÀNH CAN CHI NGÀY BẤT TƯƠNG. Có bạn nào hiểu thì giải thích dùm với, đọc vô nhìn choáng quá :Sad:
  Chỉ tại bảng mình up lên bị rối tùm lum nên bạn mới bị rối đó, nếu bạn load bảng excel của mình xuống coi, sẽ thấy dễ coi hơn.
  Anyway, mình cũng giải thích cho bạn hiểu hén:

  Ví dụ: bạn chọn cưới trong tháng 2 AL - tháng TÂN MÃO thì gồm có 3 ngày tốt

  1. Thứ 6 (Dương lịch: 11/03/2011 - Âm lịch: 07/02/2011)
  thuộc ngày Ất Sửu [乙丑]
  xung khắc nhất với Tân Mùi [辛未]


  2. Thứ 3 (DL: 22/03/2011 - AL: 18/02/2011)
  thuộc ngày Bính Tí [丙子]
  xung khắc nhất với Nhâm Ngọ [壬午]

  3. Thứ 4 (DL: 23/03/2011 - AL: 19/02/2011)
  thuộc ngày Đinh Sửu [丁丑]
  xung khắc nhất với Quý Mùi [癸未]

  Kiểm tra bảng BẤT TƯƠNG bạn thấy:
  Tháng Hai : gồm có các ngày BẤT TƯƠNG sau:
  Ất Sửu - Bính Dần - Đinh Sửu - Bính Tuất
  Mậu Dần - Kỷ Sửu - Mậu Tỵ - Canh Tuất

  Vậy ngày
  1. Thứ 6 (Dương lịch: 11/03/2011 - Âm lịch: 07/02/2011)
  thuộc ngày Ất Sửu [乙丑]
  xung khắc nhất với Tân Mùi [辛未]

  và ngày
  3. Thứ 4 (DL: 23/03/2011 - AL: 19/02/2011)
  thuộc ngày Đinh Sửu [丁丑]
  xung khắc nhất với Quý Mùi [癸未]

  là 2 ngày BẤT TƯƠNG

  photo4cd1781a028c5
  1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
  • 279 Bài viết

  • 272 Được cảm ơn

  Thành viên tri kỷ 2016
  #6
  Đối với các tháng khác, cứ vậy mà tra hén!
  Các tháng trong bảng BẤT TƯƠNG là tháng AL nha!
  Không biết có bạn nào thắc mắc "tại sao không có tháng 7 AL không ta?"
  :Laughing:
  photo4cd1781a028c5
  • Avatar của chauint
  • Thành viên Webtretho
   Offline
  • 7 năm
  • 68 Bài viết

  • 22 Được cảm ơn

  #7
  Ngày 22/3 AL là ngày tốt hả kaka, tui thích ngày nào là mần ngày đó chẳng coi làm gì cho mệt.
  3AJ4p7
  • 279 Bài viết

  • 272 Được cảm ơn

  Thành viên tri kỷ 2016
  #8
  Trích dẫn Nguyên văn bởi angelavn08 Xem bài viết
  Minh nghe nhiu nguoi noi thang 1 AL it ai to chuc cuoi hoi. Dam cuoi minh to chuc nham ngay 17 va 18 thang gieng AL. Vay thang do o tot theo mat nao dzay ban?
  Mình cũng chưa nghe ai nói là tháng 1 có gì xấu cả, nhưng theo ý kiến riêng của mình thì mới Tết xong, ít ai tổ chức đám cưới lắm, vì 3 lý do sau

  1. CD-CR: khoảng 2 tuần trước đám cưới, CD-CR phải check rồi confirm các dịch vụ đã đặt và hoàn tất mọi việc còn lại, khá là bận rộn, cộng với việc Tết nhất phải đi chào hỏi họ hàng,.... hơi lu bu 1 tí

  2. Các dịch vụ đám cưới: Họ cũng nghỉ Tết, lúc bạn đám cưới là, không biết nhân viên có đầy đủ hết chưa,....đã vậy đó là lúc họ khai trương, không biết có kiêng kị ngày tốt - xấu để khai trương gì ko (VD: xe cưới, chụp hình, quay phim, nhà hàng, ....)

  3. Khách mời: đó là lúc mọi người đi thăm họ hàng, đi chơi xa, nên cũng hơi khó dự đám cưới bạn đầy đủ được

  Mình chỉ nghĩ vậy thôi, nhưng nếu bạn coi được ngày đó là ngày tốt, và mấy vấn đề mình nêu ra bạn thấy có thể handle được tốt thì không sao, cứ vậy mà thẳng tiến thôi, đám cưới là 1 dịp vui mà, bạn sẽ là người đẹp nhất, hạnh phúc nhất trong ngày đó mà!
  :Angel:
  photo4cd1781a028c5
  • 488 Bài viết

  • 171 Được cảm ơn

  Thành viên tri kỷ 2016
  #9
  Cái này hay ghê. Đặt gạch để chọn ngày cưới cho mình ^^
  :Rose: Một bông hồng có gai :Battin ey:
  • 1 Bài viết

  • 0 Được cảm ơn

  #10
  như ở trên 22/3 ÂL là không phải là ngày BẤT TƯƠNG, vậy 22/3 ÂL làm đám cưới có được hay không?
  • 5 Bài viết

  • 0 Được cảm ơn

  #11
  em xem cũng không hiểu lắm. Em xin hỏi, em ất sửu, "chồng" em giáp tý, vậy năm tới cưới ngày nào là được ah? Xin cảm ơn các anh chị.
  • 1,262 Bài viết

  • 899 Được cảm ơn

  Thành viên tri kỷ 2016
  #12
  Trích dẫn Nguyên văn bởi bigsmile1283 Xem bài viết
  Chỉ tại bảng mình up lên bị rối tùm lum nên bạn mới bị rối đó, nếu bạn load bảng excel của mình xuống coi, sẽ thấy dễ coi hơn.
  Anyway, mình cũng giải thích cho bạn hiểu hén:

  Ví dụ: bạn chọn cưới trong tháng 2 AL - tháng TÂN MÃO thì gồm có 3 ngày tốt

  1. Thứ 6 (Dương lịch: 11/03/2011 - Âm lịch: 07/02/2011)
  thuộc ngày Ất Sửu [乙丑]
  xung khắc nhất với Tân Mùi [辛未]


  2. Thứ 3 (DL: 22/03/2011 - AL: 18/02/2011)
  thuộc ngày Bính Tí [丙子]
  xung khắc nhất với Nhâm Ngọ [壬午]

  3. Thứ 4 (DL: 23/03/2011 - AL: 19/02/2011)
  thuộc ngày Đinh Sửu [丁丑]
  xung khắc nhất với Quý Mùi [癸未]

  Kiểm tra bảng BẤT TƯƠNG bạn thấy:
  Tháng Hai : gồm có các ngày BẤT TƯƠNG sau:
  Ất Sửu - Bính Dần - Đinh Sửu - Bính Tuất
  Mậu Dần - Kỷ Sửu - Mậu Tỵ - Canh Tuất

  Vậy ngày
  1. Thứ 6 (Dương lịch: 11/03/2011 - Âm lịch: 07/02/2011)
  thuộc ngày Ất Sửu [乙丑]
  xung khắc nhất với Tân Mùi [辛未]

  và ngày
  3. Thứ 4 (DL: 23/03/2011 - AL: 19/02/2011)
  thuộc ngày Đinh Sửu [丁丑]
  xung khắc nhất với Quý Mùi [癸未]

  là 2 ngày BẤT TƯƠNG

  Mình chưa hiểu, vậy rút cuộc mình chọn ngày nào trong tháng 2 âm lịch này bạn, có phụ thuộc vào tuổi của 2VC ko, bạn có thể ví dụ cụ thể hơn bằng cách xem dùm mình 2VC tuôi nhâm tuất (82), chọn ngày cưới trong tháng 4 âm thì chọn ngày nào ko? Thks bạn nhìu nhé. :Rose:
  • 279 Bài viết

  • 272 Được cảm ơn

  Thành viên tri kỷ 2016
  #13
  Trích dẫn Nguyên văn bởi tienthanh21189 Xem bài viết
  như ở trên 22/3 ÂL là không phải là ngày BẤT TƯƠNG, vậy 22/3 ÂL làm đám cưới có được hay không?
  Nếu nhằm ngày BẤT TƯƠNG sẽ tốt hơn, nếu ko cũng không sao đâu, bạn đừng lo!
  Đã chọn xong ngày cưới rồi, thì 2 bạn nên dành thời gian và sức lực để lo cho đám cưới, chứ đừng lấn cấn vụ chọn ngày nữa nhé!
  Chúc 2 bạn hạnh phúc!:Rose:

  Trích dẫn Nguyên văn bởi lananhb4 Xem bài viết
  em xem cũng không hiểu lắm. Em xin hỏi, em ất sửu, "chồng" em giáp tý, vậy năm tới cưới ngày nào là được ah? Xin cảm ơn các anh chị.
  Bạn cho mình biết bạn muốn cưới vào tháng nào để mình dễ dàng tư vấn cho bạn hơn nhé!

  Trích dẫn Nguyên văn bởi lavietphuong Xem bài viết
  Mình chưa hiểu, vậy rút cuộc mình chọn ngày nào trong tháng 2 âm lịch này bạn, có phụ thuộc vào tuổi của 2VC ko, bạn có thể ví dụ cụ thể hơn bằng cách xem dùm mình 2VC tuôi nhâm tuất (82), chọn ngày cưới trong tháng 4 âm thì chọn ngày nào ko? Thks bạn nhìu nhé. :Rose:
  Trong tháng 4 AL, 2 bạn chỉ cần tránh 2 ngày sau:
  Ngày 19/5 DL cùng tuổi
  Ngày 30/5 DL khắc tuổi

  Riêng ngày 9/5 DL, là ngày Bất Tương, khá tốt nhưng lại rơi vào ngày thứ 2 nếu không bất tiện lắm thì bạn chọn ngày này! Các ngày còn lại bạn chọn ngày nào cũng được!
  Chúc 2 bạn hạnh phục nhé!:Rose:
  photo4cd1781a028c5
  • 269 Bài viết

  • 173 Được cảm ơn

  Thành viên tri kỷ 2016
  #14
  Cũng ráng nghiên cứu mà vẫn chưa thông cho lắm. Thôi thì nàng bigsmile1283 giúp mình với. Mình tuổi Ất Sửu (7/1985 AL) ax mình Tân Dậu (6/1981 AL), thì năm sau khoãng tháng 4, tháng 5 ÂL có ngày nào tốt và rơi vào t7, CN k? Mình đi xem nhưng thầy bảo vẫn chưa có lịch cho năm sau nên chẳng biết ngày giờ thế nào, mà BMC ngoài Bắc cứ hối mãi làm mình cũng sốt ruột. Cám ơn nàng nhé.
  1219826

  1216189
  • 279 Bài viết

  • 272 Được cảm ơn

  Thành viên tri kỷ 2016
  #15
  Trích dẫn Nguyên văn bởi auspicious Xem bài viết
  Cũng ráng nghiên cứu mà vẫn chưa thông cho lắm. Thôi thì nàng bigsmile1283 giúp mình với. Mình tuổi Ất Sửu (7/1985 AL) ax mình Tân Dậu (6/1981 AL), thì năm sau khoãng tháng 4, tháng 5 ÂL có ngày nào tốt và rơi vào t7, CN k? Mình đi xem nhưng thầy bảo vẫn chưa có lịch cho năm sau nên chẳng biết ngày giờ thế nào, mà BMC ngoài Bắc cứ hối mãi làm mình cũng sốt ruột. Cám ơn nàng nhé.
  2 bạn thuộc Tam Hợp, rất tốt đó nha!
  Xét về Thiên - Địa chi, và theo yc của bạn là vào tháng 4-5 AL, T7 hoặc CN thì ngày 21/5 là tốt nhất!
  Đó chỉ là góp ý của mình thôi, quyết định cuối cùng vẫn thuộc về 2 VC bạn!
  Chúc 2 bạn hạnh phúc nha!:Rose:
  photo4cd1781a028c5
  1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
  • 269 Bài viết

  • 173 Được cảm ơn

  Thành viên tri kỷ 2016
  #16
  cám ơn nàng nhiều nhiều nha. :Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::R ose:
  1219826

  1216189
  • 108 Bài viết

  • 20 Được cảm ơn

  #17
  mình đi xem ngày rồi, có lịch năm sau rồi đó bạn, nhưng lại ko được vào thứ 7, chủ nhật, bạn bigsmille coi lại dùm mình với nhé
  Nữ : 30/4/1987 (đinh mão)
  Nam: 24/10/1985( ất sửu)
  cám ơn bạn nhiều,đang lo vụ ngày cưới này quá.
  • 279 Bài viết

  • 272 Được cảm ơn

  Thành viên tri kỷ 2016
  #18
  Trích dẫn Nguyên văn bởi tira-misu Xem bài viết
  mình đi xem ngày rồi, có lịch năm sau rồi đó bạn, nhưng lại ko được vào thứ 7, chủ nhật, bạn bigsmille coi lại dùm mình với nhé
  Nữ : 30/4/1987 (đinh mão)
  Nam: 24/10/1985( ất sửu)
  cám ơn bạn nhiều,đang lo vụ ngày cưới này quá.
  hi...hi...vẫn câu cũ, bạn dự tính cưới vào tháng nào?:Smiling:
  photo4cd1781a028c5
  • 108 Bài viết

  • 20 Được cảm ơn

  #19
  Trích dẫn Nguyên văn bởi bigsmile1283 Xem bài viết
  hi...hi...vẫn câu cũ, bạn dự tính cưới vào tháng nào?:Smiling:
  mình đi xem thầy thì đại lợi là tháng giêng và tháng 7, bạn xem dùm mình tháng giêng nhé. cảm ơn bạn
  • Avatar của tinymisa
  • Thành viên Webtretho
   Offline
  • 8 năm
  • 52 Bài viết

  • 8 Được cảm ơn

  #20
  mình cũng chuẩn bị cưới, mà MC chưa xem được ngày, chỉ mới biết tháng thôi, bạn bigsmille coi lại dùm mình với nhé
  Nữ : 29/08/1985 (ất sửu)
  Nam: 01/06/1985 (ất sửu)
  MC mình xem là tháng 4AL, bạn xem ngày để mình đi đặt tiệc và chuẩn bị các thứ với nhé, được ngày t7 + CN càng tốt nhé nàng
  cám ơn bạn nhiều nhiều,lo mấy vụ ngày cưới này nhức đầu quá.