Hôm nay đọc xong bài rò bình ga mình thấy sợ quá. Có mẹ nào chia sẽ cách giúp con cái xử lí khi cháy không ?