Khám phá tính cách qua sinh trắc vân tay - Thấu hiểu bản thân, tìm ra điểm mạnh, điểm yếu của mình và gia đình. Bạn muốn sử dụng phần mềm này cho gia đình để biết được tính cách và tài năng của từng thành viên trong gia đình để biết mà định hướng cho tương lai của con cái. Với nhiều công dụng về phần mềm này mình xin chia sẻ đến các mẹ kinh nghiệm mà mình đã và đang sư dụng cho gia đình và con mình. http://bit.ly/2KR6Hnw