Bé cháu ở nhà 2 tuổi, đồ chơi nhiều, chơi 1 lúc là mau chán để lăn lóc nhưng có ai đụng vào đồ của bé là ré lên, không cho. Mấy lần bạn có con nhỏ đến nhà chơi, bé cũng không đồng ý chơi chung. Mình và bố mẹ cháu có dạy phải chia sẻ, chơi chung mới vui v.v...nhưng có lẽ còn nhỏ nên chưa hiểu chăng?!
Mọi người tư vấn dùm mình làm sao để dạy trẻ cách chia sẻ đồ mình đang có với bạn bè cùng trang lứa. Đánh cháu bây giờ có lẽ không phải là biện pháp hay.
Cám ơn các ý kiến đóng góp của mọi người nhé