Nước non lận đận một mình
Ru con miền Trung
Biểu diễn: Vương Hà

Làng tôi có luỹ tre xanh
Ru con miền Bắc
Biểu diễn: Vương Hà

Ai về Phú Thọ cùng ta
Ru con miền Bắc
Biểu diễn: Vương Hà

Con ơi con ngủ cho lành
Ru con miền Bắc
Biểu diễn: Vương Hà

Rủ nhau xem cảnh Kiếm Hồ
Ru con miền Bắc
Biểu diễn: Vương Hà

Anh em nào phải người xa
Ru con miền Bắc
Biểu diễn: Vương Hà

Cày đồng đang buổi ban trưa
Ru con miền Bắc
Biểu diễn: Vương Hà

Cái cò mày đi ăn đêm
Ru con miền Bắc
Biểu diễn: Vương Hà

Thằng Bờm có cái quạt mo
Ru con miền Bắc
Biểu diễn: Vương Hà

Cái cò, cái vạc, cái nông
Ru con miền Bắc
Biểu diễn: Vương Hà

Mẹ ru
Lời thơ: Vũ Kim Oanh
Ru con miền Trung
Biểu diễn: Hoàng Thanh

Ơn trời mưa nắng phải thì
Ru con miền Bắc
Biểu diễn: Hoàng Thanh

Làng ta phong cảnh hữu tình
Ru con miền Bắc
Biểu diễn: Hoàng Thanh

Rủ nhau chơi khắp Long Thành
Ru con miền Bắc
Biểu diễn: Hoàng Thanh

Rủ nhau đi cấy đi cày
Ru con miền Bắc
Biểu diễn: Hoàng Thanh

Công cha như núi Thái Sơn
Ru con miền Trung
Biểu diễn: Hoàng Thanh

Lời ru đôi cánh
Lời thơ: Trương Hữu Lợi
Ru con miền Nam
Biểu diễn: Vương Hà

Dòng suối thức
Lời thơ: Quang Huy
Ru con miền Nam
Biểu diễn: Vương Hà

Lời ru đêm xanh
Lời thơ: Trương Hữu Lợi
Ru con miền Nam
Biểu diễn: Vương Hà

Tiếng võng lời ru
Lời thơ: Thanh Hào
Ru con miền Bắc
Biểu diễn: Vương Hà

Tháng 3
Ru con miền Trung
Biểu diễn: Vương Hà

Trâu ơi ta bảo trâu này
Ru con miền Bắc
Biểu diễn: Vương Hà

Lời ru của mẹ
Ru con miền Bắc
Biểu diễn: Vương Hà

Bạn có thể nghe tại đây : www.chaobe.com