Con mình học lớp 7 mà các môn đều kém, mình k biết phải làm sao. Các mẹ có cách nào chỉ giúp con học khá hơn và tập trung hơn