Lời và nhạc các bài hát tiếng Anh và bài hát Việt Nam dành cho các con!

 • 4 Lượt chia sẻ
 • 37.3K Lượt đọc
 • 78 Trả lời

 • Trang 1/4

  Chuyển tới trang

 • 1
 • 2
 • ...
 • 4

Luôn tự hào là nguồn thông tin và kiến thức đáng tin cậy dành cho phụ nữ trưởng thành.

Theo dõi Webtretho

Đến trả lời mới nhất
  • Avatar của trantueanh09
  • Đang bị khóa tại diễn đàn
   Offline
  • 6 năm
  • Thành viên bị khoá
  • 364 Bài viết

  • 498 Được cảm ơn

  #1
  Dear các mẹ,
  Xuất phát từ tình yêu trẻ thơ, mong muốn tạo được một thế giới âm nhạc phong phú cho con gái bé bỏng cũng như những cô bé cậu bé ở trường của mình, mất nhiều công sức để sưu tầm, mình cũng đã có một tài nguyên là lời và nhạc các bài hát dành cho thiếu nhi, gồm cả các bài hát Việt Nam và các bài hát tiếng Anh.
  Mình post lên đây để chia sẻ với những mẹ nào có nhu cầu tìm lời và nhạc các bài hát cho con. Hy vọng các mẹ sẽ tiết kiệm được một chút thời gian lẽ ra phải tìm kiếm các nơi các nguồn thì sẽ có thêm một chút thời gian để ở bên cạnh con, chơi với con và hát cho con nghe những bài hát đáng yêu này.

  Ở đây mình post lời, còn nhạc thì rất nặng (bao gồm cả video, mp3, mp4) nên nếu các mẹ tiện đường qua trường của mình là trường Mầm non Trẻ Thơ Việt, A10, Lô 4, KĐT Định Công, mình sẽ copy vào USB hoặc ổ cứng cho các mẹ. Trước khi tới các mẹ hẹn trước nhỡ mình có việc bận nhé. Thùy Dương, 0983 584 570.

  Đầu tiên là lời những bài hát thiếu nhi tiếng Anh các mẹ nhé. Các post tiếp theo lần lượt sẽ là: bài hát tiếng anh (phần 2); bài hát thiếu nhi Việt Nam, bài hát ru. Nếu các mẹ có bài nào thì cùng chia sẻ tại đây để các con được sống trong thế giới đầy ắp âm nhạc nhé!
  English songs for kids

  Baa, Baa, Baa Sheep
  (Mother Goose Club version)
  Baa, baa, baa sheep,
  Have you any wool?
  Yes sir, yes sir,
  Three bags full.

  One for my Teddy,
  One for Bo Peep,
  And one for the little boy!
  Who lives down the street.

  Baa, baa, baa sheep,
  Have you any wool?
  Yes sir, yes sir,
  Three bags full.


  (Traditional)
  Baa, baa, black sheep,
  Have you any wool?
  Yes sir, yes sir,
  Three bags full.

  One for the Master,
  One for the Dame,
  One for the little boy
  Who lives down the lane.

  Baa, baa, black sheep,
  Have you any wool?
  Yes sir, yes sir,
  Three bags full.

  Brother John
  Are you sleeping, are you sleeping
  Brother John, brother John?
  Morning bells are ringing, morning bells are ringing,
  Ding ding dong, ding ding dong.

  Diddle, Diddle, Dumpling
  Diddle diddle dumpling, my son John
  Went to bed with his britches on.
  One shoe off, and one shoe on;
  Diddle diddle dumpling, my son John.

  Georgie Porgie
  Georgie Porgie, pudding and pie,
  Kissed the girls and made them cry;
  When the girls came out to play,
  Georgie Porgie ran away.

  Hickory, Dickory, Dock
  Hickory Dickory Dock,
  The mouse ran up the clock.
  The clock struck one,
  The mouse ran down.
  Hickory Dickory Dock.

  Hickory Dickory Dock,
  The mouse ran up the clock.
  The clock struck two,
  And down he flew.
  Hickory Dickory Dock.

  Humpty Dumpty
  Humpty Dumpty
  Sat on a wall.
  Humpty Dumpty
  Had a great fall.

  All the King's horses
  And all the King's men
  Couldn't put Humpty
  Together again.

  Itsy Bitsy Spider
  The itsy bitsy spider
  Went up the waterspout.
  Down came the rain and
  Washed the spider out.
  Out came the sun and
  Dried up all the rain.
  And the itsy bitsy spider
  Went up the spout again.

  Jack and Jill
  Jack and Jill went up the hill,
  To fetch a pail of water.
  Jack fell down and broke his crown,
  And Jill came tumbling after.

  Up Jack got and home did trot,
  As fast as he could caper,
  And went to bed to mend his head
  With vinegar and brown paper.

  Jack Be Nimble

  Jack be nimble.
  Jack be quick.
  Jack jump over the candlestick.
  Jack be nimble.
  Jack be spry.
  Jack jump over the apple pie.
  Jack be nimble.
  Jack jump high.
  Jack fly up into the sky.

  Lavender's Blue
  Lavender's blue, dilly dilly,
  Lavender's green;
  When I am king, dilly, dilly,
  You shall be queen.

  Who told you so, dilly dilly,
  Who told you so?
  It was my own heart, dilly dilly,
  That told me so.

  Call up your men, dilly, dilly,
  Set them to work;
  Some to the plow, dilly, dilly,
  Some to the fork.

  Some to make hay, dilly, dilly,
  Some to cut corn;
  While you and I, dilly, dilly,
  Keep ourselves warm.

  Little Boy Blue
  Little boy blue,
  Come blow your horn.
  The sheep's in the meadow.
  The cow's in the corn.

  Where is the boy
  Who looks after the sheep?
  He’s under the haystack,
  Fast asleep.

  Mary, Mary, Quite Contrary
  Mary Mary, quite contrary,
  How does your garden grow?
  With silver bells,
  And cockleshells,
  And pretty maids all in a row.

  Mary, Mary, quite contrary,
  How does your garden grow?
  With silver bells,
  And cockleshells,
  And pretty maids all in a row.

  Muffin Man
  Oh, do you know the Muffin Man?
  The Muffin Man, the Muffin Man.
  Oh, do you know the Muffin Man,
  That lives in Drury Lane?

  Oh, yes, I know the Muffin Man.
  The Muffin Man, the Muffin Man.
  Oh, yes, I know the Muffin Man,
  That lives in Drury Lane.


  Old Woman Who Lived in a Shoe
  There was an old woman
  Who lived in a shoe.
  She had so many children
  She didn’t know what to do.
  She gave them some broth
  And a big slice of bread,
  Kissed them all soundly,
  And sent them to bed.

  One, Two, Buckle My Shoe
  One, two, buckle my shoe.
  Three, four, open the door.
  Five, six, pick up sticks.
  Seven, eight, lay them straight.
  Nine, ten, do it again!

  One, two, buckle my shoe.
  Three, four, open the door.
  Five, six, pick up sticks.
  Seven, eight, lay them straight .
  Nine, ten, a big fat hen!

  Star Light, Star Bright
  Star light, star bright,
  First star I see tonight.
  I wish I may, I wish I might,
  Have the wish I wish tonight.

  Teddy Bear, Teddy Bear
  Teddy Bear, Teddy Bear, turn around!
  Teddy Bear, Teddy Bear, touch the ground.
  Teddy Bear, Teddy bear, jump up high.
  Teddy Bear, Teddy Bear, touch the sky.
  Teddy Bear, Teddy Bear, bend down low.
  Teddy Bear, Teddy Bear, touch your toes.
  Teddy Bear, Teddy Bear, turn off the light.
  Everybody say, "Ssh!"
  Teddy Bear, Teddy Bear, say goodnight.

  The Man In The Moon
  The man in the moon
  Looked out of the moon,
  Looked out of the moon and said,
  “It’s time for all the children on earth,
  To think about getting to bed!”

  There Was a Crooked Man

  There was a crooked man,
  And he walked a crooked mile,
  He found a crooked sixpence
  Upon a crooked stile.

  He bought a crooked cat,
  Which caught a crooked mouse,
  And they all lived together
  In a little crooked house.

  There Was a Little Girl
  There was a little girl,
  Who had a little curl,
  Right in the middle of her forehead.

  And when she was good,
  She was very, very good,
  But when she was bad, she was horrid!

  This Little Piggy
  This little piggy went to market.
  This little piggy stayed home.
  This little piggy had roast beef.
  This little piggy had none.
  This little piggy went
  “Wee, wee, wee”
  All the way home!

  Twinkle, Twinkle, Little Star
  Twinkle, twinkle, little star,
  How I wonder what you are;
  Up above the world so high,
  Like a diamond in the sky!
  Twinkle, twinkle, little star,
  How I wonder what you are.

  When the blazing sun is gone,
  When he nothing shines upon,
  Then you show your little light,
  Twinkle, twinkle all the night
  Twinkle, twinkle, little star,
  How I wonder what you are.

  Five Little Monkeys
  Five little monkeys jumping on the bed;
  One fell off and bumped his head.
  Momma called the doctor and the doctor said,
  “No more monkeys jumping on the bed!”

  Four little monkeys jumping on the bed
  One fell off and bumped his head.
  Momma called the doctor and the doctor said,
  “No more monkeys jumping on the bed!”

  Three little monkeys jumping on the bed
  One fell off and bumped his head.
  Momma called the doctor and the doctor said,
  “No more monkeys jumping on the bed!”

  Two little monkeys jumping on the bed
  One fell off and bumped his head.
  Momma called the doctor and the doctor said,
  “No more monkeys jumping on the bed!”

  One little monkey jumping on the bed
  One fell off and bumped his head.
  Momma called the doctor and the doctor said,
  “No more monkeys jumping on the bed!”

  No little monkeys jumping on the bed;
  None fell off and bumped his head.
  Momma called the doctor and the doctor said,
  “Put those monkeys back in bed!”

  Going to St. Ives
  As I was going to St. Ives
  I met a man with seven wives.
  Every wife had seven sacks.
  Every sack had seven cats.
  Every cat had seven kits.
  Kits, cats, sacks, and wives,
  How many were going to St. Ives?

  Hot Cross Buns!
  Hot cross buns!
  Hot cross buns!
  One a penny, two a penny,
  Hot cross buns!
  Give them to your daughters.
  Give them to your sons.
  One a penny, two a penny,
  Hot cross buns!

  One Potato, Two Potato
  One potato, two potato,
  Three potato, four;
  Five potato, six potato,
  Seven potato, more!

  Sing a Song of Sixpence
  Sing a song of sixpence,
  A pocket full of rye,
  Four and twenty blackbirds,
  Baked in a pie!

  When the pie was opened,
  The birds began to sing,
  “Wasn’t that a dainty dish
  To set before the king?”

  The king was in his counting-house,
  Counting out his money.
  The queen was in the parlor,
  Eating bread and honey.

  The maid was in the garden,
  Hanging out the clothes.
  Down came a blackbird,
  And pecked off her nose.

  Three Blind Mice
  Three blind mice, three blind mice,
  See how they run!
  See how they run!
  They all run after the farmer’s wife,
  And she cut off their tails with a carving knife.
  Did you ever see such a sight in your life,
  As three blind mice?

  Three Little Kittens
  Three little kittens,
  They lost their mittens,
  And they began to cry,
  “Oh, mother dear,
  We sadly fear
  Our mittens we have lost.”
  “What! Lost your mittens,
  You naughty kittens!
  Then you shall have no pie.”
  “Mee-ow, mee-ow, mee-ow, mee-ow.”

  Three little kittens,
  They found their mittens,
  And they began to cry,
  “Oh, mother dear,
  See here, see here,
  Our mittens we have found.”
  “What! Found your mittens,
  You darling kittens!
  Then you shall have some pie.”
  “Mee-ow, mee-ow, mee-ow, mee-ow.”

  Three little kittens,
  Put on their mittens,
  And soon ate up the pie;
  “Oh, mother dear,
  We greatly fear
  Our mittens we have soiled.”
  “What! Soiled your mittens,
  You naughty kittens!”
  They began to sigh,
  “Mee-ow, mee-ow, mee-ow, mee-ow.”

  Three little kittens,
  They washed their mittens,
  And hung them out to dry;
  “Oh mother dear,
  Look here, look here,
  Our mittens we have washed.”
  “What! Washed your mittens,
  You're such good kittens.
  I smell a rat close by!”
  “Mee-ow, mee-ow, mee-ow, mee-ow.”

  Three Men in a Tub
  Rub-a-dub-dub!
  Three men in a tub,
  And who do you think were there?
  The butcher, the baker, the candlestick maker,
  And all of them gone to the fair!

  Bingo
  There was a farmer had a dog,
  And Bingo was his name-O!
  B-I-N-G-O, B-I-N-G-O, B-I-N-G-O,
  And Bingo was his name-O!

  There was a farmer had a dog,
  And Bingo was his name-O!
  *-I-N-G-O, *-I-N-G-O, *-I-N-G-O,
  And Bingo was his name-O!

  There was a farmer had a dog,
  And Bingo was his name-O!
  *-*-N-G-O, *-*-N-G-O, *-*-N-G-O,
  And Bingo was his name-O!

  There was a farmer had a dog,
  And Bingo was his name-O!
  *-*-*-G-O, *-*-*-G-O, *-*-*-G-O,
  And Bingo was his name-O!

  There was a farmer had a dog,
  And Bingo was his name-O!
  *-*-*-*-O, *-*-*-*-O, *-*-*-*-O,
  And Bingo was his name-O!

  There was a farmer had a dog,
  And Bingo was his name-O!
  *-*-*-*-*, *-*-*-*-*, *-*-*-*-*,
  And Bingo was his name-O!

  Clap Your Hands
  Clap your hands,
  Clap your hands,
  Clap them just like me.

  Touch your shoulders,
  Touch your shoulders,
  Touch them just like me.

  Pat your knees,
  Pat your knees,
  Pat them just like me.

  Stomp your feet,
  Stomp your feet,
  Stomp them just like me.

  Clap your hands,
  Clap your hands,
  Now let them quiet be.

  Doctor Foster
  Doctor Foster went to Gloucester,
  In a shower of rain.
  He stepped in a puddle,
  Up to the middle,
  And never went there again.

  Girls and Boys Come Out to Play
  Girls and boys come out to play,
  The moon does shine as bright as day;
  Leave your supper and leave your sleep,
  And join your playfellows in the street.

  Come with a whoop, and come with a call,
  Come with a good will or not at all.
  Up the ladder and down the wall,
  A penny loaf will serve us all.

  I Had a Little Nut Tree

  I had a little nut tree.
  Nothing would it bear,
  But a silver nutmeg
  And a golden pear.

  The King of Spain's daughter
  Came to visit me,
  And all for the sake
  Of my little nut tree.

  London Bridge is Falling Down
  London Bridge is falling down,
  Falling down, falling down.
  London Bridge is falling down,
  My fair lady.

  Build it up with silver and gold,
  Silver and gold, silver and gold.
  Build it up with silver and gold,
  My fair lady.

  London Bridge is falling down,
  Falling down, falling down.
  London Bridge is falling down,
  My fair lady.

  Mulberry Bush
  Here we go round the mulberry bush,
  The mulberry bush, the mulberry bush.
  Here we go round the mulberry bush,
  So early in the morning.

  This is the way we brush our teeth,
  Brush our teeth, brush our teeth.
  This is the way we brush our teeth,
  So early in the morning.

  This is the way we wash our face,
  Wash our face, wash our face.
  This is the way we wash our face,
  So early in the morning.

  This is the way we put on our clothes,
  Put on our clothes, put on our clothes.
  This is the way we put on our clothes,
  So early in the morning.

  Here we go round the mulberry bush,
  The mulberry bush, the mulberry bush.
  Here we go round the mulberry bush,
  So early in the morning.

  Old King Cole
  Old King Cole was a merry old soul,
  And a merry old soul was he.
  He called for his pipe, and he called for his bowl,
  And he called for his fiddlers three.

  Every fiddler, he had a fiddle,
  And a very fine fiddle had he.
  Oh there's none so rare, as can compare
  With King Cole and his fiddlers three.

  Old McDonald
  Old MacDonald had a farm,
  E-I-E-I-O!
  And on that farm he had a cow,
  E-I-E-I-O!
  With a moo moo here and a moo moo there,
  Here a moo, there a moo, everywhere a moo moo.
  Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O.

  Old MacDonald had a farm,
  E-I-E-I-O!
  And on that farm he had a pig,
  E-I-E-I-O!
  With an oink oink here and an oink oink there,
  Here an oink, there an oink, everywhere an oink oink.
  Old MacDonald had a farm,
  E-I-E-I-O!

  Old MacDonald had a farm,
  E-I-E-I-O!
  And on that farm he had a dog,
  E-I-E-I-O!
  With a woof woof here and a woof woof there,
  Here a woof, there a woof, everywhere a woof woof.
  Old MacDonald had a farm,
  E-I-E-I-O!

  Pop Goes the Weasel
  Round and round the cobbler's bench,
  The monkey chased the weasel.
  The monkey thought it was all in fun.
  Pop! Goes the weasel.

  A penny for a spool of thread,
  A penny for a needle.
  That's the way the money goes.
  Pop! Goes the weasel.

  Ride a Cock-Horse to Banbury Cross
  Ride a Cock-horse
  To Banbury Cross,
  To see a fine lady
  Upon a white horse,
  Rings on her fingers,
  And bells on her toes,
  She shall have music
  Wherever she goes.

  Rig-a-Jig-Jig
  As I was walking down the street,
  Down the street, down the street,
  A very good friend, I happened to meet,
  Hi ho, hi ho, hi ho!
  Rig-a-jig-jig and away we go,
  Away we go, away we go!
  Rig-a-jig-jig and away we go,
  Hi ho, hi ho, hi ho!

  As I was walking down the street,
  Down the street, down the street,
  A very good friend, I happened to meet,
  Hi ho, hi ho, hi ho!
  Rig-a-jig-jig and away we go,
  Away we go, away we go!
  Rig-a-jig-jig and away we go,
  Hi ho, hi ho, hi ho!
  Hi ho, hi ho, hi ho!

  Ring Around the Rosy
  Ring around the rosy,
  A pocket full of posy.
  Ashes, Ashes, we all fall down.

  Rockabye Baby
  Rock-a-bye baby, on the treetop,
  When the wind blows, the cradle will rock.
  When the bough breaks, the cradle will fall,
  And down will come baby, cradle and all.

  Row, Row, Row Your Boat
  Row, row, row your boat
  Gently down the stream.
  Merrily, merrily, merrily, merrily,
  Life is but a dream.

  Sally Go Round the Sun
  Sally go round the sun,
  Sally go round the moon,
  Sally go round the chimney pots,
  On a Saturday afternoon.

  See-Saw, Margery Daw
  Seesaw Margery Daw
  Johnny shall have a new master;
  He shall earn but a penny a day
  Because he can’t work any faster.

  Skip to My Lou
  Lou, Lou, skip to my Lou,
  Lou, Lou, skip to my Lou,
  Lou, Lou, skip to my Lou,
  Skip to my Lou, my darlin'.

  Fly's in the buttermilk, shoo, fly, shoo!
  Fly's in the buttermilk, shoo, fly, shoo!
  Fly's in the buttermilk, shoo, fly, shoo!
  Skip to my Lou, my darlin'.

  Cows in the cornfield, what'll I do?
  Cows in the cornfield, what'll I do?
  Cows in the cornfield, what'll I do?
  Skip to my Lou, my darlin'.

  There’s a little red wagon, paint it blue!
  There’s a little red wagon, paint it blue!
  There’s a little red wagon, paint it blue!
  Skip to my Lou, my darlin'.

  Lou, Lou, skip to my Lou,
  Lou, Lou, skip to my Lou,
  Lou, Lou, skip to my Lou,
  Skip to my Lou, my darlin'.

  The Grand Old Duke of York
  Oh, the grand old Duke of York,
  He had ten thousand men.
  He marched them up to the top of the hill
  And he marched them down again.

  And when they were up, they were up,
  And when they were down, they were down.
  And when they were only halfway up,
  They were neither up nor down.

  The Old Woman in a Basket
  There was an old woman tossed up in a basket
  Seventy times as high as the moon;
  Where she was going I could not but ask it,
  For in her hand she carried a broom.

  “Old woman, old woman, old woman,” said I,
  “O whither, o whither, o whither so high?”
  “To sweep up the cobwebs from the sky,
  And I’ll be with you by and by!”

  The Wheels on the Bus
  The wheels on the bus go round and round,
  Round and round, round and round.
  The wheels on the bus go round and round,
  All through the town.

  The wipers on the bus go swish swish swish,
  Swish swish swish, swish swish swish.
  The wipers on the bus go swish swish swish,
  All through the town.

  The door on the bus goes open and shut,
  Open and shut, open and shut.
  The door on the bus goes open and shut,
  All through the town.

  The driver on the bus goes, “Move on back!”
  “Move on back, move on back!”
  The driver on the bus goes, “Move on back!”
  All through the town.

  The horn on the bus goes beep beep beep,
  Beep beep beep, beep beep beep,
  The horn on the bus goes beep beep beep,
  All through the town.

  The money on the bus goes clink clink clink,
  Clink clink clink, clink clink clink.
  The money on the bus goes clink clink clink,
  All through the town.

  The baby on the bus goes, “Wah wah wah!”
  “Wah wah wah, wah wah wah!”
  The baby on the bus goes, “Wah wah wah!”
  All through the town.

  The mommy on the bus goes “I love you!”
  “I love you, I love you!”
  The mommy on the bus goes “I love you!”
  All through the town.

  The wheels on the bus go round and round,
  Round and round, round and round.
  The wheels on the bus go round and round,
  All through the town.

  Wee Willie Winkie
  Wee Willie Winkie runs through the town,
  Upstairs and downstairs, in his nightgown;
  Rapping at the window, crying through the lock,
  “Are the children in their beds?
  Now it’s eight o’clock.”

  Where is Thumbkin?
  (Mother Goose Club version)
  Where is Thumbkin?
  Where is Thumbkin?
  Here I am.
  Here I am.
  How are you today, sir?
  Very well, I thank you.
  Run and play.
  Run and play.

  Where is Pointer?
  Where is Pointer?
  Here I am.
  Here I am.
  How are you today, sir?
  Very well, I thank you.
  Run and play.
  Run and play.


  (Traditional)
  Where is thumbkin?
  Where is thumbkin?
  Here I am!
  Here I am!
  How are you today, sir?
  Very well, I thank you.
  Run and play.
  Run and play.

  Where is pointer?
  Where is pointer?
  Here I am!
  Here I am!
  How are you today, sir?
  Very well, I thank you.
  Run and play.
  Run and play.

  Where is tall man?
  Where is tall man?
  Here I am!
  Here I am!
  How are you today, sir?
  Very well, I thank you.
  Run and play.
  Run and play.

  Where is ring man?
  Where is ring man?
  Here I am!
  Here I am!

  How are you today, sir?
  Very well, I thank you.
  Run and play.
  Run and play.

  Where is pinky?
  Where is pinky?
  Here I am!
  Here I am!

  How are you today, sir?
  Very well, I thank you.
  Run and play.
  Run and play.

  Các mẹ xem tiếp bên dưới nhé!
  Chỉnh sửa lần cuối bởi trantueanh09; 04/11/2011 vào lúc 03:18 PM.
 1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT  • Avatar của trantueanh09
  • Đang bị khóa tại diễn đàn
   Offline
  • 6 năm
  • Thành viên bị khoá
  • 364 Bài viết

  • 498 Được cảm ơn

  #2
  Các bài hát tiếng Anh (phần 2) các mẹ nhé!
  English sóng for kids (part 2)

  Bees
  A swarm of bees in May
  Is worth a load of hay.
  A swarm of bees in June
  Is worth a silver spoon.
  A swarm of bees in July
  Is not worth a fly.

  Birds of a Feather
  Birds of a feather flock together,
  And so will pigs and swine.
  Rats and mice will have their choice,
  And so will I have mine.

  Cackle, Cackle, Mother Goose
  Cackle, cackle, Mother Goose,
  Have you any feathers loose?
  Truly have I, pretty fellow,
  Half enough to fill a pillow.
  Here are quills, take one or two,
  And down to make a bed for you.

  Cock-a-Doodle-Doo!
  Cock-a-doodle doo!
  My dame has lost her shoe.
  My master’s lost his fiddling stick,
  And doesn’t know what to do.

  Cock-a-doodle doo!
  My dame has found her shoe.
  My master’s found his fiddling stick,
  So cock-a-doodle doo!

  Farmer in the Dell
  The farmer in the dell,
  The farmer in the dell,
  Heigh ho, the derry oh,
  The farmer in the dell.

  The farmer takes a wife.
  The farmer takes a wife.
  Heigh ho, the derry oh,
  The farmer takes a wife.

  The wife takes a dog.
  The wife takes a dog.
  Heigh ho, the derry oh,
  The wife takes a dog.

  The dog takes a cat.
  The dog takes a cat.
  Heigh ho, the derry oh,
  The dog takes a cat.

  The cat takes a rat.
  The cat takes a rat.
  Heigh ho, the derry oh,
  The cat takes a rat.

  The rat takes the cheese.
  The rat takes the cheese.
  Heigh ho, the derry oh,
  The rat takes the cheese.

  The cheese stands alone.
  The cheese stands alone.
  Heigh ho, the derry oh,
  The cheese stands alone.

  Goosey, Goosey Gander
  Goosey, Goosey Gander,
  Whither shall I wander?
  Upstairs and Downstairs,
  And in my lady’s chamber.
  There I met an old man,
  Who would not say his prayers;
  I took him by the left hand,
  And sent him down the stairs.

  Hark! Hark!
  Hark! Hark! The dogs do bark,
  The beggars have come to town.
  Some in rags, and some in tags,
  And some in velvet gowns.

  Hey, Diddle Diddle
  Hey, diddle diddle,
  The cat and the fiddle,
  The cow jumped over the moon.
  The little dog laughed to see such sport.
  And the dish ran away with the spoon.

  Hickety, Pickety
  Hickety, pickety, my black hen!
  She lays eggs for gentlemen.
  Sometimes nine and sometimes ten,
  Hickety, pickety, my black hen.

  Little Bo Peep
  Little Bo-Peep
  Has lost her sheep,
  And doesn’t know where to find them.
  Leave them alone,
  And they’ll come home,
  Wagging their tails behind them.

  Little Bo-Peep
  Has found her sheep,
  And she knew where to find them.
  She left them alone,
  And they came home,
  Wagging their tails behind them.

  Mary Had a Little Lamb
  Mary had a little lamb,
  Little lamb, little lamb.
  Mary had a little lamb,
  Whose fleece was white as snow.
  And everywhere that Mary went,
  Mary went, Mary went,
  And everywhere that Mary went,
  The lamb was sure to go.

  It followed her to school one day,
  School one day, school one day.
  It followed her to school one day,
  Which was against the rules.
  It made the children laugh and play,
  Laugh and play, laugh and play.
  It made the children laugh and play
  To see a lamb at school.

  And so the teacher turned it out,
  Turned it out, turned it out.
  And so the teacher turned it out,
  But still it lingered near.
  And waited patiently about,
  Patiently about, patiently about.
  And waited patiently about,
  Till Mary did appear.

  Why does the lamb love Mary so?
  Love Mary so? Love Mary so?
  Why does the lamb love Mary so,
  The eager children cry.
  Why, Mary loves the lamb, you know.
  The lamb, you know, the lamb, you know,
  Why, Mary loves the lamb, you know,
  The teacher did reply.

  Old Mother Goose
  Old Mother Goose,
  When she wanted to wander,
  Would ride through the air
  On a very fine gander.

  Pussy-Cat, Pussy-Cat
  Pussy-cat, pussy-cat, where have you been?
  I've been to London to visit the Queen!
  Pussy-cat, pussy-cat, what did you there?
  I frightened a little mouse under her chair.

  Curly Locks
  Curly Locks, Curly Locks,
  Will you be mine?
  You shall not wash dishes,
  Nor feed the swine;

  But sit on a cushion
  And sew a fine seam,
  And feast upon strawberries,
  Sugar, and cream.

  If All The World Were Paper
  If all the world were paper,
  And all the sea were ink,
  And all the trees were bread and cheese,
  What should we have to drink?

  Jack Sprat
  Jack Sprat could eat no fat,
  His wife could eat no lean;
  And so between them both, you see,
  They licked the platter clean.

  Little Jack Horner
  Little Jack Horner sat in a corner,
  Eating a Christmas pie.
  He put in his thumb,
  And pulled out a plum,
  And said, “What a good boy am I!”

  Little Miss Muffet
  Little Miss Muffet
  Sat on a tuffet,
  Eating some curds and whey.

  Along came a spider
  Who sat down beside her,
  And frightened Miss Muffet away.

  Old Mother Hubbard
  Old Mother Hubbard
  Went to the cupboard
  To give her poor dog a bone.
  But when she got there
  The cupboard was bare,
  And so the poor dog had none.

  Pat-a-Cake
  Pat-a-cake, pat-a-cake, baker's man.
  Bake me a cake just as fast as you can.
  Pat it and roll it and mark it with a "B",
  And put it in the oven for Baby and me.

  Pease Porridge Hot

  Pease porridge hot,
  Pease porridge cold,
  Pease porridge in the pot,
  Nine days old.

  Some like it hot.
  Some like it cold.
  Some like it in the pot,
  Nine days old.

  Peter Piper
  Peter Piper picked a peck of pickled peppers.
  A peck of pickled peppers Peter Piper picked.
  If Peter Piper picked a peck of pickled peppers,
  Where's the peck of pickled peppers Peter Piper picked?

  Peter, Peter, Pumpkin Eater
  Peter, Peter, pumpkin-eater
  Had a wife, and couldn't keep her.
  He put her in a pumpkin shell,
  And there he kept her very well.

  Polly, Put the Kettle On
  Polly, put the kettle on.
  Polly, put the kettle on.
  Polly, put the kettle on.
  We’ll all have tea.

  Sukey, take it off again.
  Sukey, take it off again.
  Sukey, take it off again.
  They’ve all gone away.

  Queen of Hearts
  The Queen of Hearts
  She made some tarts,
  All on a summer's day.
  The Knave of Hearts,
  He stole the tarts,
  And took them clean away.

  The King of Hearts,
  Called for the tarts,
  And beat the Knave full sore.
  The Knave of Hearts
  Brought back the tarts,
  And vowed he'd steal no more.

  Simple Simon
  Simple Simon met a pieman
  Going to the fair;
  Said Simple Simon to the pieman,
  “Let me taste your ware.”

  Said the pieman to Simple Simon,
  “Show me first your penny;”
  Said Simple Simon to the pieman,
  “Sir, I haven’t any.”

  To Market, To Market
  To market, to market, to buy a fat pig,
  Home again, home again, jiggety jig.

  To market, to market, to buy a fat hog;
  Home again, home again, jiggety jog.

  To market, to market to buy a plum bun,
  Home again, home again, market is done.

  The Grand Old Duke of York
  Oh, the grand old Duke of York,
  He had ten thousand men.
  He marched them up to the top of the hill
  And he marched them down again.

  And when they were up, they were up,
  And when they were down, they were down.
  And when they were only halfway up,
  They were neither up nor down.

  Ring Around the Rosy
  Ring around the rosy,
  A pocket full of posy.
  Ashes, Ashes, we all fall down.

  See-Saw, Margery Daw
  Seesaw Margery Daw
  Johnny shall have a new master;
  He shall earn but a penny a day
  Because he can’t work any faster.

  Queen of Hearts
  The Queen of Hearts
  She made some tarts,
  All on a summer's day.
  The Knave of Hearts,
  He stole the tarts,
  And took them clean away.

  The King of Hearts,
  Called for the tarts,
  And beat the Knave full sore.
  The Knave of Hearts
  Brought back the tarts,
  And vowed he'd steal no more.

  Girls and Boys Come Out to Play

  Girls and boys come out to play,
  The moon does shine as bright as day;
  Leave your supper and leave your sleep,
  And join your playfellows in the street.

  Come with a whoop, and come with a call,
  Come with a good will or not at all.
  Up the ladder and down the wall,
  A penny loaf will serve us all.

  Skip to My Lou
  Lou, Lou, skip to my Lou,
  Lou, Lou, skip to my Lou,
  Lou, Lou, skip to my Lou,
  Skip to my Lou, my darlin'.

  Fly's in the buttermilk, shoo, fly, shoo!
  Fly's in the buttermilk, shoo, fly, shoo!
  Fly's in the buttermilk, shoo, fly, shoo!
  Skip to my Lou, my darlin'.

  Cows in the cornfield, what'll I do?
  Cows in the cornfield, what'll I do?
  Cows in the cornfield, what'll I do?
  Skip to my Lou, my darlin'.

  There’s a little red wagon, paint it blue!
  There’s a little red wagon, paint it blue!
  There’s a little red wagon, paint it blue!
  Skip to my Lou, my darlin'.

  Lou, Lou, skip to my Lou,
  Lou, Lou, skip to my Lou,
  Lou, Lou, skip to my Lou,
  Skip to my Lou, my darlin'.

  Hot Cross Buns!
  Hot cross buns!
  Hot cross buns!
  One a penny, two a penny,
  Hot cross buns!
  Give them to your daughters.
  Give them to your sons.
  One a penny, two a penny,
  Hot cross buns!

  Mary, Mary, Quite Contrary
  Mary Mary, quite contrary,
  How does your garden grow?
  With silver bells,
  And cockleshells,
  And pretty maids all in a row.

  Mary, Mary, quite contrary,
  How does your garden grow?
  With silver bells,
  And cockleshells,
  And pretty maids all in a row.

  One, Two, Buckle My Shoe
  One, two, buckle my shoe.
  Three, four, open the door.
  Five, six, pick up sticks.
  Seven, eight, lay them straight.
  Nine, ten, do it again!

  One, two, buckle my shoe.
  Three, four, open the door.
  Five, six, pick up sticks.
  Seven, eight, lay them straight .
  Nine, ten, a big fat hen!

  Pussy-Cat, Pussy-Cat
  Pussy-cat, pussy-cat, where have you been?
  I've been to London to visit the Queen!
  Pussy-cat, pussy-cat, what did you there?
  I frightened a little mouse under her chair.

  Tiếp theo là các bài hát thiếu nhi Việt Nam các mẹ nhé!
  • Avatar của trantueanh09
  • Đang bị khóa tại diễn đàn
   Offline
  • 6 năm
  • Thành viên bị khoá
  • 364 Bài viết

  • 498 Được cảm ơn

  #3
  Tiếp theo đây là lời các bài hát thiếu nhi Việt Nam các mẹ nhé!

  1. Nếu đời em vắng mẹ

  Nếu đời em vắng mẹ
  Mùa xuân như chẳng đến
  Nếu đời em vắng mẹ
  Rừng cây như chẳng xanh
  Nếu đời em vắng mẹ
  Dòng sông như chẳng trong
  Nếu đời em vắng mẹ
  Vầng dương như chẳng sáng
  Hà há hà ha, hà há hà ha
  Mùa xuân là mẹ đấy, hỡi bạn mến yêu ơi
  Cuộc đời không thể thiếu mẹ chúng ta trên đời
  Cuộc đời không thể thiếu mẹ chúng ta trên đời

  Nếu đời em vắng mẹ
  Vầng trăng như mờ tối
  Nếu đời em vắng mẹ
  Vườn hoa như tàn phai
  Nếu đời em vắng mẹ
  Đàn chim như ngừng bay
  Nếu đời em vắng mẹ
  Biển xanh như nổi sóng
  Hà há hà ha, hà há hà ha
  Mùa xuân là mẹ đấy, hỡi bạn mến yêu ơi
  Cuộc đời không thể thiếu mẹ chúng ta trên đời
  Cuộc đời không thể thiếu mẹ chúng ta trên đời

  2. Em đi trong tươi xanh

  Em đi trong tươi xanh
  Chim hòa binh tung cánh
  Mênh mông một bầu trời
  Ánh cờ sao lấp lánh
  Em đi trong tươi xanh
  Thơm hương lúa bay quanh
  Rừng vàng ngân tiếng hát
  Trong ánh nắng bình minh

  Em đi trong tươi xanh
  Bao la tình non nước
  Vâng hào quang lung linh
  Trên sông núi quang vinh
  Bầu trời xa vẫy gọi
  Xôn xao niềm mơ ước
  Thênh thang đường em bước
  Dưới sao bay đẹp bóng cờ

  3. Mùa hoa phượng nở
  (sáng tác của Hoàng Vân)

  Tu hú kêu, tu hú kêu
  Hoa gạo nở, hoa phượng đỏ đầy ước mơ hy vọng
  Tu hú kêu, tu hú kêu, mùa quả chín vào mùa thi
  Tình bạn trong sáng dưới mái trường

  Ve ve ve hè về, vui vui vui hè về
  Cây xanh xanh rợp bóng ven đường
  Hương sen thơm tỏa ngát muôn nhà
  Tung cánh chim bay khắp nơi
  Dưới bầu trời với tuổi trẻ, tổ quốc đang mong chờ

  Ta bước đi trong nắng mai, nghìn việc tốt giục lòng ta
  Học tập gương sáng bao anh hùng
  Hãy nhớ lấy lời Người, hãy nhớ lấy lời Người
  Mang trong tim mầu thắm khăn quàng
  Mang trong tim mầu thắm hoa phượng

  4. Sách bút thân yêu ơi
  (sáng tác của Bùi Đình Thảo)

  Sách bút thân yêu ơi.
  Những ngày qua bạn đã cùng ta
  Vui tới trường là chăm tới lớp
  Vâng lời thầy, vâng lời cô
  Khi làm văn, lúc ôn bài toán
  Dù buồn vui ta luôn có nhau

  Sách bút thân yêu ơi.
  Nói làm sao cho hết tình thân
  Chúng mình từ lâu gắn bó
  Bao kỷ niệm không thể quên
  Khi học riêng, lúc vui học nhóm
  Dù ngày đêm cũng không xa rời

  Ngày lên lớp ta vào năm học mới
  Bạn lại cùng ta cố gắng hơn năm qua
  Lòng phơi phới vui đón chân trời mới
  Bạn còn cùng ta kề vai đi tới tương lai
  Sách bút thân yêu ơi. Sách bút thân yêu ơi.

  5. Em đi thăm miền Nam
  (sáng tác của Hoàng Long-Hoàng Lân)

  Kìa nắng sớm mai chiếu soi ngàn muôn tia sáng
  Chúng em vây quanh cô giáo trong giờ chơi
  Từng đôi mắt xinh nhìn lên bản đồ Việt Nam
  Lắng tai em nghe lời nói sao dịu hiền
  Đây miền Nam đồng ruộng mênh mông
  Với lúa thơm vàng gạo trắng nước trong
  Cửu Long đắp bồi nên quê hương nhà
  Lúa xanh Tháp Mười tươi tốt vì phù sa

  Miền Nam chúng em chứa bao tài nguyên phong phú
  Trái cây xanh tươi trên khắp đất Cần Thơ
  Ruộng muối trắng tinh Bạc Liêu mặn tình quê hương
  Chuối hai bên bờ dòng nước kênh lững lờ
  Đước Cà Mau rừng dừa Long Xuyên
  Em bé Châu Thành là ngọn đuốc thiêng
  Miền Nam nước Việt thiếu niên anh hùng
  Sáng tươi tên vàng thành phố Hồ Chí Minh

  Miền Nam đứng lên đã bao lần không lui bước
  Các anh thân yêu đã hiến dâng tuổi xuân
  Để cho các em tuổi thơ ngày đêm vang ca
  Sống vui êm đềm ở dưới những nếp nhà
  Em chỉ mong một ngày thống nhất
  Khi ấy không còn nhịp cầu cách ngăn
  Đoàn em múa cười xúm quanh Bác Hồ
  Thiếu niên hai miền chung sống ngày tự do

  6. Đi học
  (nhạc: Bùi Đình Thảo; thơ: Minh Chính)

  Hương rừng thơm đồi vắng, nước suối trong thầm thì
  Cọ xòe ô che nắng, râm mát đường em đi

  Hôm qua em tới trường, mẹ dắt tay từng bước (ớ ơ)
  Hôm nay mẹ lên nương, một mình em tới lớp
  Hoa rừng hương thơm ngát, cá dưới khe thì thào
  Hương rừng chen hương cốm, em tới trường hương theo

  Trường của em be bé, nằm gọn giữa rừng cây (ớ ơ)
  Cô giáo em tre trẻ dạy em hát rất hay
  Hương rừng thơm đồi vắng, nước suối trong thầm thì
  Cọ xòe ô che nắng, râm mát đường em đi

  7. Hạt gạo làng ta
  (nhạc: Trần Viết Bính; thơ: Trần Đăng Khoa)

  Hạt gạo làng ta, có vị phù sa, của sông Kinh Thầy
  Có hương sen thơm, trong hồ nước đầy
  Có lời mẹ hát, ngọt bùi hôm nay

  Hạt gạo làng ta, có bão tháng bảy, có mưa tháng ba
  Giọt mồ hôi sa, những trưa tháng sáu
  Nước như ai nấu, chết cả cá cờ
  Cua ngoi lên bờ, mẹ em xuống cấy

  Hạt gạo làng ta, những năm bom Mỹ, trút trên mái nhà
  Những năm cây súng, theo người đi xa
  Những năm băng đạn, vàng như lúa đồng
  Bát cơm mùa gặt, thơm hào giao thông

  Hạt gạo làng ta, có công các bạn
  Sớm nào chống hạn, vục mẻ miệng gầu
  Trưa nào bắt sâu, lúa cào rát mặt
  Chiều nào gánh phân, quang chùng quết đất

  Hạt gạo làng ta, gửi ra tiền tuyến, gửi về phương xa
  Em vui em hát, hạt vàng làng ta
  Em vui em hát, hạt vàng làng ta

  8. ĐƯA CƠM CHO MẸ ĐI CÀY

  Mặt trời soi rực rỡ, gió lùa tóc em bay
  Xách cơm trên tay, em đi đưa cơm cho mẹ em đi cày
  Mẹ ơi mẹ nghỉ tay
  Trời trưa vừa tròn bóng
  Mẹ ăn cơm cho nóng (mà) để trâu cho con chăn (ớ) chăn trâu
  Mai lúa thơm xóm thơm làng
  lúa thơm lựng cả bàn tay
  là thơm nắng hôm nay
  khi em đưa cơm cho mẹ em đi cày.

  Đường hành quân diệt Mỹ, bố hỏi cuối thư vui
  Lúa xuân thêm bông, ngô khoai lên xanh ai giỏi giang tay cày
  Mẹ ơi mẹ hẳn vui, chiều qua được thư bố
  Lời bố khen con nhớ
  mẹ đảm đang, con chăm ngoan, lúa lên xanh
  Mai đây chiến thắng bố về sẽ nghe mẹ kể chuyện con
  rằng con bé lon ton khi con đưa cơm cho mẹ vui đi cày.

  9. VỀ QUÊ NGOẠI
  (Võ Quốc Đạt, Đức Lợi)

  Hè lại đến, em theo ba mẹ về quê ngoại.
  Rộn ràng tiếng chim hót chào trên đường em đi.
  Hàng dừa cao xanh bóng xanh.
  Một bờ tre trông rất quen.
  Một dòng sông in bóng quê của mẹ yêu dấu.
  Kìa xuồng ai đang lướt êm
  Nhịp chèo đưa như tiếng hát ru
  Ngày thật vui, em thấy yêu sao quê ngoại.

  Vườn cây ơi mát xanh, thơm mùi hương của mùa cây trái.
  Ngoại em bao tháng năm tóc bạc sương nhưng vẫn vui tươi.
  Ngoại yêu thương cháu con vì thật lâu em đến thăm.
  Ngoại dành cho em bao chắt chiu của miền quê làng (?).


  10. MÙA HÈ MẾN THƯƠNG
  (Trần Huân) - Bảo Châu, Anh Thư, Diễm Phúc

  Hè về, hè về: rộn vang bao tiếng ve kêu
  Hè về, hè về: ngày vui cho những ước mơ.
  Bông hoa phượng nở đỏ tươi trong nắng sân trường.
  Mùa hè mến thương về trên những dòng sông.

  Hè về, hè về: rộn vang bao tiếng ve kêu
  Hè về, hè về: cùng vui chơi với chúng em
  Cho trên bầu trời, hè bay bay những con diều.
  Mùa hè mến yêu về cho những vần thơ.

  ĐK:
  Mùa hè cùng chúng em đi theo bao tháng năm học trò,
  cho em những ước mơ xanh đẹp bên phượng hồng thân thương
  Mùa hè cùng chúng em bay xa những cánh chim diệu kỳ,
  cho em bao tháng năm êm đềm, cuộc sống vui tươi.

  11. Em làm kế hoạch nhỏ

  Vui tung tăng hớn hở, em làm kế hoach nhỏ
  Lượm giấy trồng cây, chi đội ta có ngay
  Giấy thu về đây, ôi là bao bướm bay
  Như con ong chăm chỉ, như chim non vui vẻ
  Em làm kế hoach nhỏ, bắt tay vào việc em càng vui càng say
  Hoa nghiêng nghiêng đua nở, đón chào các bạn nhỏ
  Học tốt làm chăm, quen vượt bao khó khăn
  Ước mơ dựng xây nước Việt Nam sáng tươi
  Quê hương đang vẫy gọi, bao con em sôi nổi
  Đi đều trên đường mới, hiến dâng cuộc đời
  Muôn ngàn hoa đẹp tươi, mãi reo hòa cùng bao lời ca thật vui

  12. MẸ VẮNG NHÀ NGÀY BÃO

  Những ngày mẹ về quê
  là những ngày bão nổi
  con đường mẹ đi về
  cơn mưa rào chặn lối

  Hai chiếc giường ướt một
  ba bố con nằm chung
  vẫn thấy trống phía trong
  nằm ấm mà thao thức

  Chắc giờ này ở quê
  mẹ cũng không ngủ được
  thương bố con vụng về
  củi mùn thì lại ướt

  Nhưng chị vẫn hái lá
  cho thỏ mẹ thỏ con
  em thì chăn đàn ngan
  sáng lại chiều no bữa
  bố đội nón đi chợ
  mua cá về nấu chua

  Thế rồi cơn bão qua
  bầu trời xanh trở lại
  mẹ về trong nắng mới
  sáng ấm cả gian nhà

  13. Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng
  Sáng tác: Phong Nhã

  Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng
  Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng
  Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên Việt Nam
  Bác chúng em dáng cao cao, người thanh thanh
  Bác chúng em mắt như sao, râu hơi dài
  Bác chúng em nước da nâu vì sương gió
  Bác chúng em thề cương quyết trả thù nhà
  Hồ Chí Minh kính yêu
  Chúng em kính yêu Bác Hồ Chí Minh trọn một đời
  Hồ Chí Minh kính yêu
  Bác đã bao phen bôn ba nước ngoài vì giống nòi
  Bác nay tuy đã già rồi, già rồi nhưng vẫn vui tươi
  Ngày ngày chúng cháu ước mong
  Mong sao Bác sống muôn đời
  Để dìu dắt nhi đồng thành người và kiến thiết nước nhà bằng người
  Hồ Chí Minh kính yêu
  Chúng em kính yêu Bác Hồ Chí Minh trọn một đời
  Hồ Chí Minh kính yêu chúng em ước sao Bác Hồ Chí Minh sống muôn năm


  14. Kỷ niệm thành phố tuổi thơ

  Trưa nay qua đường phố
  quen gặp những tiếng ve đầu tiên
  Chợt nghe tâm hồn xao xuyến
  Điệp khúc tiếng ve triền miên
  Tiếng ve đu cành sấu
  Tiếng ve náu cành me
  Tiếng ve vẫy tuổi thơ
  Tiếng ve chào mùa hè
  Và gọi cơn gió mát
  Những đêm đầy trăng thanh
  Tiếng ve như lời hát đan giữa vòn cây xanh

  2.
  Nơi đây con đường vẫn qua
  Chợt thoáng tiếng ve gần xa
  Giọng chim im lìm trưa vắng
  Lại ngỡ tiếng ve gọi ta
  Tiếng ve trên đường vắng
  Hát theo bước hành quân
  Mãi xa vẫn còn ngân
  Tiễn tôi ra mặt trận
  Đường hành quân gấp gấp
  Tiếng ve chào say sưa
  Thấy thêm yêu thành phố
  trong sáng tuổi ngây thơ


  15. Khát vọng mùa xuân

  Này mùa xuân ơi đến mau đây
  Về cho thêm xanh lá cây rừng
  Trở về rừng bên suối trong lành
  Nhìn hoa đang hé tưng bừng
  Khao khát mùa xuân yên vui lại đến
  Sẽ thấy muôn hoa đẹp xinh
  Này thời gian ơi
  Những tháng năm đợi chờ
  Đến đây ta đang mong chờ

  Dù rằng mùa đông đã sang rồi
  Ngàn muôn bông hoa tuyết đang rơi
  Cuộc đời yên vui vẫn đâm chồi
  Tuổi thơ vui sống êm đềm

  Ta muốn được như ngày niên thiếu
  Cắt giấy xây ngôi nhà xinh
  Bầu trời tự do thắm thiết mãi trong lòng
  Bước đi thiết tha bao tình


  16. Ngày Đầu Tiên Đi Học
  Ngọc Linh

  Ngày đầu tiên đi học
  Mẹ dắt tay đến trường
  Em vừa đi vừa khóc
  Mẹ dỗ dành yêu thương
  Ngày đầu tiên đi học
  Em mắt ướt nhạt nhòa
  Cô vỗ về an ủi
  Chao ôi! Sao thiết tha

  Ngày đầu như thế đó,
  Cô giáo như mẹ hiền
  Em bây giờ cứ ngỡ
  Cô giáo là cô tiên
  Em bây giờ khôn lớn,
  Vẫn nhớ về ngày xưa
  Ngày đầu tiên đi học
  Mẹ cô cùng vỗ về...

  17. Thằng Cuội
  Sáng tác: Lê Thương

  Bóng trăng trắng ngà có cây đa to
  Có thằng Cuội già ôm một mối mơ
  Lặng im ta nói Cuội nghe
  Ở cung trăng mãi làm chi
  Bóng trăng trắng ngà có cây đa to
  Có thằng Cuội già ôm một mối mơ

  Gió không có nhà
  Gió bay muôn phương
  Biền biệt chẳng ngừng
  Trên trời nước ta
  Lặng nghe trăng gió bảo nhau
  Chị kia quê quán ở đâu
  Gió không có nhà
  Gió bay muôn phương
  Biền biệt chẳng ngừng
  Trên trời nước ta

  Các con dế mèn suốt trong đêm khuya
  Hát xẩm không tiền nên nghèo xác xơ
  Đền công cho dế nỉ non,
  Trời cho sao chiếu ngàn muôn
  Các con dế mèn suốt trong đêm khuya
  Hát xẩm không tiền nên nghèo xác xơ

  Sáng rơi xuống đời, sáng leo lên cây
  Sáng mỏi chân rồi, sáng ngồi xuống đây
  Cùng trông ánh sáng cười vui
  Chị em ta hãy đùa chơi
  Sáng rơi xuống đời, sáng leo lên cây
  Sáng mỏi chân rồi, sáng ngồi xuống đây

  Các em thích cười muốn lên cung trăng
  Cứ hỏi ông Trời cho mượn cái thang
  Mười lăm tháng Tám trời cho
  Một ông trăng sáng thật to
  Các em thích cười muốn lên cung trăng
  Cứ hỏi ông Trời cho mượn cái thang
  Các em thích cười muốn lên cung trăng
  Cứ hỏi ông Trời cho mượn cái thang
  Cho mượn cái thang ...

  18. Reo vang bình minh
  Nhạc và lời Lưu Hữu Phước

  Reo vang reo, ca vang ca
  Cất tiếng hát vang đồng xanh vang rừng
  La bao la, tươi xinh tươi
  ánh sáng tưng bừng hoa lá

  Cây rung cây, hoa đua hoa
  khắp nơi mình minh rắc reo hương nồng
  Gió đón gió, sáng chiếu sáng
  bình minh sáng ngập hồn ta.

  Líu líu lo lo chim oanh hót say sưa
  hót lên chào mừng bình minh luôn tươi sáng
  Tang tang tang tích tang tang
  ta ca hát say sưa
  Hát lên chào mừng bình minh sáng muôn năm.

  19. Mơ ước ngày mai

  Em mang trên vai màu khăn tười thắm
  Bao niềm mơ ước tươi sáng ngày mai
  Ngọn cờ trao tay theo đoàn em tiến bước
  Thành người chiến sĩ cho ngày hôm nay
  Thành người chiến sĩ cho cuộc đời trong tương lai
  Quê hương thân yêu cùng em đi tới
  Trong bài học mới là những dòng sông
  Ruộng đồng mênh mông êm đềm bao tiếng hát
  Niềm vui bát ngát trong ngày hôm nay
  Niềm vui bát ngát trong lòng em bao mê say

  20. Hành khúc đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh

  Đi ta đi lên nối tiếp bao anh hùng
  Như quân tiên phong bước trên đường giải phóng
  Tiếng kèn vang vang giục giã thiếu niên nhi đồng
  Tiến theo lá cờ của Hồ Chí Minh quang vinh
  Bác vẫn còn sống mãi cùng đất nước
  Tiếng của người vẫn ấm cả non sông
  Khi chúng ta kết đoàn gắng học hành chăm ngoan
  Bác vẫn luôn tươi cười dắt ta lên đường
  Tay ta nâng cao tâm chân dung Bác Hồ
  Trong tim nhen lên những ước mơ rực rỡ
  Khăn quàng đỏ tươi là của Bác trao cho mình
  Biết bao tự hào của Hồ Chí Minh quang vinh
  Nhớ năm điều của Bác ngời ánh sáng
  Nhớ những lời di chúc đầy yêu thương
  Những cháu ngoan Bác Hồ nối nghiệp đảng tiên phong
  Xây nước non đời đời sáng tươi huy hoàng


  Bố mẹ nào có nhu cầu nhạc các bài hát thiếu nhi và hát ru xin mời vào đường link này và download về nhé!

  http://www.mediafire.com/file/mdwuxmrjmjm/50 bai TN - CD1.zip
  http://www.mediafire.com/file/90bauq...%20-%20CD2.zip
  http://www.mediafire.com/file/syn4mdykjby/50 bai TN - CD3.zip
  http://www.mediafire.com/file/jjnztt10ntz/50 bai TN - CD4.zip
  • Avatar của trantueanh09
  • Đang bị khóa tại diễn đàn
   Offline
  • 6 năm
  • Thành viên bị khoá
  • 364 Bài viết

  • 498 Được cảm ơn

  #4
  Các bài hát thiếu nhi Việt Nam (phần 2)

  21. CHÚ ẾCH CON
  Sáng tác: Phan Nhân

  Kìa chú là chú ếch con có hai là hai mắt tròn
  Chú ngồi học bài một mình bên hố bom kề vườn xoan
  Bao cô cá trê non, cùng bao cô cá rô ron
  Tung tăng chiếc vây son, nhịp theo tiếng ếch vang ròn
  Kìa chú là chú ếch con bé ngoan là ngoan nhất nhà
  Chú ngồi học bài xong rồi chú hát vui cùng họa mi
  Bao nhiêu chú chim ri, cùng bao cô cá rô phi
  Nghe tiếng hát mê li cùng vui thích chí cười khì .

  22. Reo Vang Bình Minh
  Lưu Hữu Phước

  Ca vang reo, ca vang ca
  Cất tiếng hát vang đồng xanh vang lừng
  La bao la, tươi xanh tươi
  Ánh sáng tưng bừng hoa lá

  Cây rung cây, hoa đua hoa
  Khắp nơi mình minh rắc reo hương nồng
  La bao la, tươi xanh tươi
  Bình minh sáng ngập hồn ta.

  Líu líu lo lo, chim ơi hót say sưa
  Hót lên chào mừng bình minh đã lên phơi phới
  La la lá la la, ta ca hát say sưa
  Hát lên chào mừng bình minh sáng muôn nơi

  23. Cháu lên ba

  Cháu lên ba, cháu đi mẫu giáo
  Cô thương cháu vì cháu không khóc nhé
  Không khóc nhè để mẹ trồng cây trái
  Ba vào nhà máy, ông bà vui cấy cày
  Lá ...Là ...Lá....lá ...lá ....lá ...lá

  24. Năm ngón tay ngoan
  ST: Phan Huỳnh Điểu (?)

  Xòe bàn tay đếm ngón tay
  Một anh béo trông thật đến hay
  Cả ngày vui ai có việc
  Là anh giúp luôn không ngồi yên

  Kề bên anh đứng thứ hai
  Một anh tính thật thà dễ thương
  Hỏi rằng ai cao nhất nhà
  Thì anh lắc luôn ngay cái đầu

  Xòe bàn tay đếm ngón tay
  Một anh đứng trông thật đến cao
  Hỏi rằng anh cao thế nào
  Thì anh nói anh chăm thể thao

  Cạnh bên anh đứng thứ tư
  Hỏi anh đã biết đọc chữ chưa
  Thì anh thưa anh biết rồi
  Và anh đứng nghiêm giơ tay chào

  Xòe bàn tay đếm ngón tay
  Một em bé trông thật rất xinh
  Hỏi rằng ai, em út nhà
  Thì em hát luôn theo điệu ca

  Rằng là em, bé rất ngoan
  Thường hay khám tay sạch các anh
  Làm vệ sinh, hay quét nhà
  Và múa hát cho vui ông bà

  25. Mẹ hiền yêu dấu

  Mẹ hiền yêu dấu
  Mẹ đã cho đời con vòng tay ấu yếm khi gót chân còn son
  Mẹ hiền có biết khi lớn khôn ra đời con sẽ nhớ hòai bóng dáng người
  Mẹ hiền yêu hỡi
  Mẹ thấu cho lòng con, nguyện cầu luôn luôn mơ ước mẹ bình yên
  Và con sẽ đến chia sớt bao ưu phìền,âu yến hôn vầng trán mẹ hiền
  Và khi mưa bão,giông tố gieo trong lòng
  Con hứa sẽ bên mẹ lúc trông mong
  Vì tình yêu đó con đã trao cho mẹ
  Mẹ ơi con đã hứa dâng cho mẹ
  Mẹ hiền yêu hỡi
  Những lúc mẹ cười vui là mặt trời trên cao ,mưa bão không còn rơi
  Mẹ hiền có biết khi lớn khôn ra đời con sẽ nhớ hòai bóng dáng người

  26. Em bay trong đêm pháo hoa

  Bay lên nào em bay lên nào
  Hồi vui toàn thắng tưng bừng pháo hoa
  Bay lên nào em bay lên nào
  Vui bạn nam bắc về trong một nhà
  Đêm pháo hoa vang tiếng ca
  Hoa lưng trời và hoa trong ánh mắt
  Đất nước mình bao nhiêu hoa đẹp
  Bác vun trồng giờ nở hoa dâng Bác
  La la la la la là
  Cả đất trời cùng em bay như trong mơ

  27. Cho con
  Sáng tác:Phạm Trọng Cầu
  Ba sẽ là cánh chim
  Đưa con đi thật xa
  Mẹ sẽ là cành hoa
  Cho con cài lên ngực

  Ba mẹ là lá chắn
  Che chở suốt đời con
  Vì con là con ba
  Con của ba rất ngoan
  Vì con là con mẹ
  Con của mẹ rất hiền

  Ngày mai con khôn lớn
  Bay đi khắp mọi miền
  Con đừng quên con nhé
  Ba Mẹ là Quê Hương !

  28. Ba mẹ cho con
  Sáng tác: Phan Văn Minh
  Trình bày:Thanh Ngọc

  Mẹ sinh con ra như bao ước mong
  Đời con như hoa mẹ bế ba bồng
  Vòng tay yêu thương từng sớm trưa chiều
  Bàn tay nâng niu như gió nâng diều
  Ơ..ơ... ơ... ơ... ơ... ơ ..ơ.. ơ ...
  Con lớn khôn trong nghĩa tình ba mẹ
  Tựa non cao như suối nguồn chảy ra
  Dù cho nơi đá mòn biển cạn
  Dù một mai cách xa muôn trùng
  Nghĩa mẹ cha con ghi tạc trong lòng

  Mẹ sinh con ra cho đôi mắt trong
  Còn ba cho con vầng trán rộng
  Mẹ trao cho con nứớc mắt thương người
  Còn ba cho con hơi thở yêu đời
  Ơ.. ơ... ơ... ơ...ơ.... ơ ...........
  Con lớn khôn mang dáng hình ba mẹ
  Quả tim son, đôi mắt lệ mộng mơ
  Dù cho nơi đá mòn biển cạn
  Dù một mai cách xa muôn trùng
  Nghĩa mẹ cha không bao giờ con quên

  29. Lớp chúng ta đoàn kết

  Lớp chúng mình rất rất vui
  Anh em ta chan hòa tình thân
  Lớp chúng mình rất rất vui
  Như keo sơn anh em một nhà
  Đầy tình thân quý mến nhau
  Luôn thi đua học chăm tiến tới
  Quyết kết đoàn, giữ vững bền
  Giúp đỡ nhau xứng đáng trò ngoan

  30. Chị ong nâu và em bé

  Chị ong nâu nâu nâu nâu
  Chị bay đi đâu đi đâu
  Chú gà trống mới gáy, ông mặt trời mới dậy
  Mà trên những cành hoa em đã thấy chị bay.
  Bé ngoan của chị ơi, hôm nay trời nắng tươi
  Chị bay đi tìm nhụy, làm mật ong nuôi đời.
  Chị vâng theo bố mẹ, chăm làm không nên lười.

  Trời xanh xanh xanh xanh xanh xanh.
  Chị ong bay nhanh bay nhanh, hoa nở những cánh thắm
  Đi tìm mật trĩu nặng, chị ong uốn mình qua nghiêng đôi cánh chào hoa.

  Bé ngoan của chị ơi, hôm nay trời nắng tươi
  Chị bay đi tìm nhụy, làm mật ong nuôi đời.
  Chị vâng theo bố mẹ, chăm làm không nên lười.

  31. Bác hồ người cho em tất cả

  Cho ánh nắng ban mai là những sớm bình minh
  Cho những đêm trăng đẹp là chị Hằng tươi xinh
  Cây cho trái và cho hoa,sông cho tôm và cho cá
  Đồng ruộng cho bông lúa,chim tặng lời reo ca
  Anh bộ đội đến nhà cho em lòng dũng cảm
  Cô giáo cho bài giảng yêu xóm làng thiết tha
  Cùng em vượt đường xa xôi là chiếc khăn quàng thắm tươi
  Cho em tất cả,người mang cho em cuộc đời mới
  Tuơi sáng đầy ước mơ
  Người cho em tất cả là Bác Hồ Chí Minh

  32. Em Yêu Trường Em

  Em yêu trường em
  Với bao bạn thân, và cô giáo hiền
  Như yêu quê hương
  Cắp sách đến trường trong muôn vàn yêu thương

  Nào bàn nào ghế, nào sách nào vở
  Nào mực nào bút, nào phấn nào bảng
  Là tiếng chim vui trên cành cây cao
  Là những bông hoa trong nắng thu vàng
  Yêu sao yêu thế, trường của chúng em

  33. Bài ca đi học

  Bình minh dâng lên ánh trên giọt sương long lanh
  Đàn bướm phấp phới lướt trên cành hoa rung rinh
  Bầy chim xinh xinh hót vang lùm cây xanh xanh
  Chào đón chúng em mau bước nhanh chân tới trường
  Trường em xa xa khuất sau hàng cây cao cao
  Ngày tháng tới đã thắm bao tình em thương yêu
  Đùa nô tung tăng nắm tay cùng vui ca vang
  Nhịp bước bước nhanh cô giáo đón em tới trường

  34. Cánh én tuổi thơ

  Một cánh én nhỏ chẳng làm nên mùa xuân
  Rủ nhau én về theo làn nắng ấm dần
  Từ trời cao bao la cánh én liệng bay
  Thấy mênh mông xanh tươi bao sắc cỏ cây
  Bầu trời xanh tung bay cánh chim tuyệt vời
  Dệt mùa xuân với muôn ngàn tia nắng mới
  Những cánh én chấp chới của mọi tuổi thơ
  Những cánh én lấp lánh đầy nhạc và thơ
  Em ước mong sao bầu trời chẳng đen bóng mây
  Để ngàn chim hót để đàn én bay

  Một cánh én nhỏ lạc bầy giữa mùa đông
  Cô đơn giữa trời sương mờ giăng cánh đồng
  Loài chim én gắn với nắng ấm trời xuân
  Kết bên nhau yêu thương chan chứa tình thân
  Hòa bình vui cho bao cánh chim tung trời
  Dệt mùa xuân với muôn ngàn tia nắng mới

  35. Em như chim câu trắng

  Em như chim bồ câu tung cánh giữa trời
  Em như chim bồ câu trắng bay giữa trời
  Em mong sao không có nước mắt rơi chia lìa
  Em mong sao trên trái đất hoa thơm nở bốn mùa
  Em mong sao trên trái đất mỗi con ngươi
  Như em đây là chim trắng chim hòa bình
  Sống để yêu thương giữ đẹp trái đất này

  36. Bà tôi
  Phương Uyên

  Ngày còn thơ vẫn hay loanh quanh bên bà tôi
  Lắng nghe bên tai giáo đường,
  Tình thương êm ái vô cùng
  Bà thương hay giúp tôi tránh xa trận đòn của bố,
  Thức đêm khi tôi nóng đầu,
  Lệ rơi khi thấy tôi đau.
  Ngày tháng...rồi cũng qua đi rồi
  Bà tôi...đầu bạc như sóng...

  ĐK:
  Lưng bà cong, thật là thương
  Bao khổ đau giờ con vương
  Một đời vì con vì cháu,
  Là bà của tôi...
  Luôn sấu lo, phần đàn con
  Không cần chi, chỉ cần niềm vui
  Niềm vui của bà là cháu...nên người
  Bà kính yêu ơi...

  ***

  37. Dù giờ bà đi xa trong tim con vẫn còn

  Ơn bà của đời con xin ghi ơn suốt đời
  Con sẽ thương đàn cháu, sẽ mãi sống vui tươi
  Gắng chăm lo đàn em

  Dù giờ bà đi xa trong tim con vẫn còn

  Ơn bà của đời con xin ghi ơn suốt đời

  Con không quên lời hứa có hiếu với cha con

  Sẽ yêu thương mẹ con, lời hứa mãi không phai

  Bà kính yêu ơi, bà kính yêu ơi...

  38. Bà Tôi
  Bà tôi đưa tôi ra đầu làng một mình bà đội cả trời nắng to
  Này là gió cuốn mây trôi đưa tôi về làng
  Này là bóng nắng liêu xiêu theo tôi đường làng
  Làng tôi quanh co quanh co quanh co quanh co
  Bà tôi đưa tôi ra đầu làng một mình bà đội cả trời nắng to
  Này là gió cuốn mây trôi đưa tôi về làng
  Này là bóng nắng liêu xiêu theo tôi đường làng
  Làng tôi quanh co quanh co quanh co có sợi rơm khô
  Nhớ...làng tôi...
  Từng dòng mương xanh bay bay bay bay
  Nhớ...bà tôi...
  Một trăm năm rồi ngọn cỏ hóa mây trời
  Cười cười một chuỗi trời thử bụng ta
  Có mùa thóc lép lợp trên mái nhà
  Có mùa hoa cà tự nhiên tím tái
  Bà ví lông gà vàng như vườn cải
  Ông ví mặt trời như lời mối lái
  Ai ví tình yêu như trò nghịch dại
  Bà lên Kẻ chợ có buồn được đâu
  Ra về lúc lắc héo mòn một xâu
  Ra về lúc lắc héo mòn một xâu
  Chiều nay tôi đưa bà ra đầu làng, đầu làng mình chợt nổi trận gió to
  Chiều nay tôi đưa bà ra đầu làng, đầu làng mình chợt nổi trận gió to
  Chiều nay tôi đưa bà ra đầu làng, đầu làng mình chợt nổi trận gió to
  Chiều nay tôi đưa bà ra đầu làng, đầu làng mình chợt nổi trận gió to


  39.Bà thương em
  (sáng tác của Bùi Đình Thảo)

  * * * * *
  Cờ Tổ quốc màu đỏ tươi
  Cây ngoài vườn là xanh xanh thắm
  Màu tim tím cánh hoa xoan
  Đồng lúa chín trông thật vàng
  Nhưng tại sao tóc mẹ đen
  Mà tóc bà lại bạc trắng
  Em hỏi mẹ em biết rồi
  Bà thương em nên tóc bạc
  Em hỏi mẹ là em biết rồi
  Bà bạc tóc vì thương em

  41. Em là mầm non của Đảng

  Em là búp măng non em lớn lên trong mùa cách mạng
  Sướng vui có Đảng tiền phong
  Có Đảng như ánh thái dương
  Sống yên vui trong tình yêu thương
  Cuộc đời ngàn năm bừng sáng
  Khăn quàng thắm vai em ghi chiến công anh hùng cách mạng
  tiếng thơm muôn đời còn vang,
  sáng ngời ý chí đấu tranh tiến lên theo lý tưởng quang vinh
  của Đảng tiền phong dẫn đường.

  Tiếng hát của chúng em bay qua muôn trùng sông núi
  Ghi công ơn của Đảng tiền phong em sướng vui
  Có sách mới áo hoa đây là nhờ ơn Đảng ta
  Vui tung tăng em ca có Đảng cuộc đời nở hoa.

  42. Tiến lên Đoàn viên

  Lời 1: Đây một mùa xuân trăm hoa hé tưng bừng
  Đây thời niên thiếu hát ca vang lừng
  Khăn quàng đỏ tươi, em đeo, em mến yêu
  Quyết tâm luyện rèn cho mình càng tiến lên...

  ĐK: Tiến lên Đoàn viên em ước ao bao ngày
  Xứng cháu Bác Hồ dựng xây nước non này
  Tiến lên Đoàn viên, theo Đảng Tiền phong
  Bước theo lá cờ nhuộm màu đấu tranh


  Lời 2: Khi còn niên thiếu, luôn luôn lắng nghe lời
  Mai này khôn lớn gắng xây dựng đời
  Hoà bình tự do tay ta xây đắp nên
  Khắp nơi vang rền tiếng kèn gọi tiến lên

  ĐK: Tiến lên Đoàn viên...


  43. MÁI TRƯỜNG MẾN YÊU

  Ôi hàng cây xanh thắm dưới mái trường mến yêu. Có loài chim đang hót âm thầm tựa như nói. Vì hạnh phúc tuổi thơ và cho đời thêm sức sống, thầy dìu dắt chúng em với tấm lòng thiết tha.
  Khi bình minh hé sáng phố phường còn ngủ yên , khi giọt sương long lanh vẫn còn đọng trên lá, thầy bước đến trường em mang một tình yêu ước mơ cho từng ánh mắt trẻ thơ , cho từng khúc nhạc dịu êm.
  Như thời gian êm đềm theo tháng năm , như dòng sông gợn đều theo cơn gió mang tình yêu của thầy đến với chúng em để dựng xây quê hương tương lai sáng ngời.

  Ai cũng có một tuổi thơ để mà thương, mà nhớ. Khi những kí ức trong trẻo đó quay về thì những tất bật, những lo toan, những đau buồn của cuộc sống dường như tan biến. Thật hạnh phúc khi ta còn có âm nhạc để quay về , để xoa dịu nỗi nhớ thương đến cồn cào những tháng ngày thơ dại ....

  44. Nhớ giọng hát Bác Hồ
  (sáng tác: Thanh Phúc)
  * * * * *

  Một ngày vui theo tay Bác
  Cháu hát vang bài kết đoàn
  Giọng Bác Hồ như suối ngọt
  Giọng cháu thanh như chim hót

  A cháu cùng Bác
  Hòa giọng hát một bài ca
  Bác đi xa nay Bác đã đi xa
  Nhưng giọng hát
  Còn vang mãi trong lòng cháu thơ  45. Tiếng chim trong vườn Bác
  (sáng tác: Hàn Ngọc Bích)

  Sáng sớm nay cháu đến thăm vườn Bác
  Cháu bé Tây Nguyên đến thăm vườn Bác Hồ
  Mà nghe tiếng chim, tiếng chim hót trong veo
  Tiếng chim chào mùa xuân đẹp lắm

  Từ vườn xưa dưới vòm cây Bác Hồ
  Chim về đây làm tổ, chim lớn và chim nhỏ
  Được nghe Bác ngâm thơ
  Lòng em mong ước, muốn thành cánh chim nhỏ
  Cùng về đây hót mừng, muôn lời ca ngợi Bác
  Của đàn cháu Tây Nguyên

  46. Em mơ gặp Bác Hồ
  (sáng tác: Xuân Giao)

  Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ
  Râu Bác dài tóc Bác bạc phơ
  Em âu yếm hôn lên má Bác
  Em vui múa là em vui hát
  Bác mỉm cười Bác khen em ngoan
  Bác gật đầu Bác khen em ngoan

  Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ
  Khi thức rồi ngỡ vẫn còn mơ
  Em mơ ước hôn lên má Bác
  Vui bên Bác là em múa hát
  Hát bài Hồ Chí Minh muôn năm
  Múa bài Hồ Chí Minh muôn năm

  47. EM BÉ QUÊ
  Phạm Duy
  Ai bảo chăn trâu là khổ,
  chăn trâu sướng lắm chứ
  Ngồi mình trâu, phất ngọn cờ lau
  và miệng hát nghêu ngao
  Vui thú không quên học đâu
  Nằm đồi non gió mát
  Cất tiếng theo tiếng lúa đang reo
  Em đánh vần thật mau.
  Chiều vương tiếng diều
  Trên bờ đê vắng (ứ ư ư) xa.
  Đường về xóm nhà
  Chữ i, chữ (ư ư ư) tờ.
  Lùa trâu nhốt chuồng

  Gánh nước nữa là (a à a) xong
  Khoai lùi bếp nóng
  Ngon hơn là (a à a) vàng.
  Em mới lên năm, lên mười
  Nhưng em không yếu đuối.
  Thầy mẹ yêu cũng vì trẻ thơ
  Làm việc rất say sưa
  Em biết yêu thương đời trai
  Đời hùng anh chiến sĩ
  Ước mong sao em nhớn lên mau
  Vươn sức mạnh cần lao.

  Kìa trăng sáng ngời
  Đêm rằm Trung, Trung (ứ ư ư) Thu.
  Đời vui trống ròn
  Tiếng ca lẫy (ý y y) lừng
  Từ ngõ ngách làng
  Đèn đuốc rước triền miên
  Bao người đóng góp
  Vui chung một (ư ừ ư) miền.

  Trâu hỡi trâu ơi đi cầy
  Trâu ơi đi cấy nhé
  Đồng ruộng kia, với đồi cỏ kia
  Là của những dân quê
  Em bé dân quê Việt Nam
  Là mầm non tươi thắm
  Sức mai sau xây đắp quê hương
  Cho nước giầu mạnh hơn.


  Vàng lên cánh đồng
  Khi trời vươn ánh (ứ ư ư) dương
  Trẻ thơ nhớn dậy
  Giữ quê, giữ (ứ ư ư) vườn
  Đời vui thái bình, cây lúa sớm trổ bông
  Cỏ ngàn thơm phức, trâu ăn đầy đồng.


  48. Hát bên bờ biển xanh
  (sáng tác: Văn Ký)

  Cùng nhau hát bên bờ biển xanh
  Sớm mai tinh sương em đón gió lành
  Nào reo vang lên hỡi lòng biển lớn
  Đẹp thay đất nước ta như biển xanh mênh mông
  Trại hè vui vui sao
  Chúng em đi trại hè vui vui sao

  Trại hè vui vui sao, sóng biển xanh vẫy chào
  Như đàn ong xôn xao chúng em về đây ca múa
  Cùng nhau hát bên bờ biển xanh
  Sớm mai tinh sương em đón gió lành
  Nào reo vang lên hỡi lòng biển lớn
  Cùng ta ca hát lên hỡi rừng cây phi lao
  Trại hè vui vui sao
  Chúng em đi trại hè vui vui sao

  Tiếp theo bên dưới là các bài hát ru cho con các mẹ nhé!
  4 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
  • Avatar của trantueanh09
  • Đang bị khóa tại diễn đàn
   Offline
  • 6 năm
  • Thành viên bị khoá
  • 364 Bài viết

  • 498 Được cảm ơn

  #5
  Còn đây là lời các bài hát ru các mẹ nhé!

  Con cò bay lả bay la
  Bay từ ngọn gạo bay ra cánh đồng
  Cánh đồng thì rộng mênh mông
  Cò bay mỏi cánh hay không hơi cò

  Con cò bay lả bay la
  Bay từ cửa tổ bay ra cánh đồng
  Suốt mình trắng nõn như bông
  Gió xuân thỉnh thoảng bợp lông trên đầu
  Hỏi cò vội vã đi đâu
  Xung quanh mặt nước một mầu bao la
  Cò tôi bay lả bay la
  Bay từ cửa tổ bay ra cánh đồng
  Cha mẹ sinh đẻ tay không
  Cho nên bay khắp tây đông kiếm mồi
  Trước là nuôi cái thân tôi
  Sau nuôi đàn trẻ nên đời cò con
  Một mai khôn lớn vuông tròn
  Rủ nhau bay khắp nước non xa gần
  Kiếm mồi tự lập lấy thân
  Vẻ vang hãnh diện cho dân con cò
  Mỗi ngày một lớn một to
  Chớ đừng ỷ lại mà lo cậy người
  Để cho nông vạc chê cười
  Ấy tôi lấy thế làm vui tuổi già
  Nên tôi bay lả bay la
  Bay từ cửa tổ bay ra cánh đồng

  Con cò mày đi ăn đêm
  Đậu phải cành mềm Lộn cổ xuống ao
  À ơi ...
  Ông ơi, ông vớt tôi nao
  Tôi có lòng nào ông hãy xáo măng
  À ơi ...
  Có xáo thì xáo nước trong
  Đừng xáo nước đục Đau lòng cò con ...


  Con ơi con ngủ cho ngoan
  Mẹ còn đi cấy đồng xa chưa về
  (Cái ngủ mày ngủ cho ngoan
  Để mẹ đi cấy đồng xa trưa về
  Con ơi con ngủ cho lâu
  Mẹ còn đi cấy ruộng sâu chưa về)
  Cái ngủ mày ngủ cho hay
  Mẹ còn đi cấy ruộng mây xứ người
  Buồn vì nắng nhuộm da đời
  Nên Mẹ bứt rứt xuân trời vắng tanh.
  Xin người đừng trách trời xanh
  Quắt quay tình đó ... cũng đành lãng quên
  Mùa Xuân lạc lõng ruột mềm
  Gởi về Quê Mẹ giọt tim máu hồng!

  Con ơi con ngủ cho ngoan
  Mẹ còn đi cấy đồng xa chưa về
  Bắt được con cá rô trê
  Thòng cổ mang về cho cái ngủ no ăn
  Miếng nạc thì để phần chồng
  Miếng xương phần mẹ
  Miếng lòng phần con

  Ạ ời…ạ….ơi….chim trời ai dễ đếm lông,
  Nuôi con ai nỡ tính công tháng ngày.
  Cây xanh thì lá cũng xanh,
  cha mẹ ơ…ơ…yên lành để đức ơ…ơ…cho con..í..i..
  Ạ…ời…ạ…ơi….nuôi con đâu kể công lao,
  tay mẹ làm nệm ơ…khác nào lọn bông.
  ạ…ời…ạ…ơi… ngực mẹ làm gối cho con,
  để con yên giấc ngủ ngon mẹ mừng.
  chiều chiều chim vịt kêu chiều,
  bâng khuâng nhớ mẹ chín chiều ruột đau.ạ..ời,ạ…ơi…

  À…ơi…nuôi con cho được vuông tròn.
  Mẹ thầy dầu dãi, xương mòn gối long.
  Con ơi cho trọn hiếu trung
  Thảo ngay một dạ kẻo luống công mẹ thầy.

  À…ơi…công cha như núi thái sơn,
  Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.
  Một lòng thờ mẹ kính cha.
  Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con

  Công cha như núi ngất trời
  Nghĩa mẹ như nước ở ngoài biển Ðông
  Núi cao biển rộng mênh mông
  Công cha nghĩa mẹ ghi lòng con ơi


  Cá không ăn muối cá ươn
  Con cãi cha mẹ trăm đường con hư


  Núi cao bởi có đất bồi
  Núi chê đất thấp núi ngồi ở đâu
  Trăm dòng sông đổ biển sâu
  Biển chê sông bé biển đâu nước còn
  Tre già yêu lấy măng non
  Chắt chiu như mẹ thương con tháng ngày.

  Ầu ơi... chim khôn chưa bắt đã bay.
  Người khôn chưa nói giang tay đỡ lời.
  ầu ơi... Trời còn khi nắng khi mưa.
  Người ta cũng có sớm trưa thất thường.
  Ầu ơi... thương nhau bụi cỏ cũng ngồi
  Đám tranh cũng lội, rừng chồi cũng băng.
  Chim than trái chín ăn xa,
  Buồn tình nhớ gốc cây đa muốn về.


  À…ơi…Con ơi muốn nên thân người,
  Lắng tai nghe lấy những lời mẹ ru.
  Gái thì giữ việc trong nhà.
  Khi vào canh cửi, khi ra thêu thùa.
  Trai thời đọc sách ngâm thơ,
  Dùi mài kinh sử để chờ kịp khoa.
  Mai sau nối nhịp mẹ cha,
  Trước là đẹp mặt sau là ấm thân

  À…ơi…Làm trai quyết chí tu thân
  Công danh chớ vội, nợ nần chớ lo.
  Khi nên trời giúp công cho.
  Làm trai năm liệu bảy lo mới hào.
  Trời sinh trời chẳng phụ nào.
  Phong vân gặp hội, anh hào ra tay.
  Trí khôn sắp để dạ này.
  Có công mài sắt có ngày nên kim.
  Anh em như thể tay chân
  Anh em hòa thuận hai thân vui vầy
  Con người có tổ có tông
  Như cây có cội, như sông có nguồn”
  “Con người muốn sống con ơi
  Phải yêu đồng chí yêu người anh em

  Con ong làm mật yêu hoa
  Con cá bơi yêu nước,
  Con chim ca yêu trời,
  Con người muốn sống con ơi,
  Phải yêu đồng chí yêu người anh em
  Một ngôi sao chẳng sáng đêm,
  Một bông lúa chín chẳng nên mùa vàng,
  Một người đâu phải nhân gian,
  Có chăng một đốm lửa vàng mà thôi


  À…ơi…trâu ơi ta bảo trâu này,.
  Trâu ra ngoài ruộng trâu cày với ta.
  Cấy cày vốn nghiêp nông gia.
  Ta đây, trâu đấy ai mà quản công.
  Bao giờ cây lúa còn bông
  Thì còn ngọn cỏ ngoài đồng trâu ăn.

  À…ơi…Nghé ơi ta bảo nghé này,
  Nghé ăn cho béo, nghé cầy cho sâu.
  Ở đời khôn khéo chi đâu
  Chẳng qua cũng chỉ hơn nhau chữ cần

  À…ơi…ơn trời mưa nắng phải thì,
  Nơi thì bừa cạn nơi thì cày sâu.
  Công linh chẳng quản bao lâu.
  Ngày nay nước bạc, ngày sau cơm vàng.
  Ai ơi đừng bỏ ruộng hoang.
  Bao nhiêu tấc đất tấc vàng bấy nhiêu

  Cái cò, cái vạc, cái nông
  Sao mày dẫm lúa nhà ông hỡi cò??
  Không, không tôi đứng trên bờ
  Mẹ con cái vạc đổ ngờ cho tôi.


  Con kiến mà leo cành đa
  Leo phải cành cụt, leo ra leo vào
  Con kiến mà leo cành đào
  Leo phải cành cụt, leo vào leo ra.


  Cái bống đi chợ cầu Canh
  Cái tôm đi trước, củ hành đi sau.
  Con cua lách bách theo hầu
  Cái chày rơi xuống vỡ đầu con cua...


  Cái bống là cái bống bang
  Bống đi tìm sàng cho mẹ nấu cơm.
  Mẹ bống đi chợ đường trơn
  Bống ra gánh đỡ chạy cơn mưa rào.

  Bồng bồng mà nấu canh tôm
  Ăn vào mát ruột đến hôm lại bồng.
  Bồng bồng mà nấu canh khoai
  Ăn vào mát ruột đến mai lại bồng.


  Con gà cục tác lá chanh
  Con lợn ủn ỉn mua hành cho tôi
  Con chó khóc đứng khóc ngồi
  Mẹ ơi đi chợ mua tôi đồng riềng  Chiều chiều quạ nói với diều
  Ở trong đám thóc thật nhiều gà con
  Gà con bươi rác bươi rơm
  Còn anh chèo bẻo thì đòi cơm tối ngày

  Em tôi buồn ngủ buồn nghê
  Buồn ăn cơm nếp cháo kê thịt gà
  Buốn ăn bánh đúc bánh đa
  Củ từ khoai nước cũng là cháo kê


  Học trò đi học đường xa
  Đi lâu mỏi cẳng bắt cha cõng về
  Học trò đi học đã về
  Cơm canh chưa chín đã trề môi ra

  Còn cha còn mẹ thì hơn
  Không cha không mẹ như đờn đứt dây  Hát ru – Thục Hiền
  Này này con..lời mẹ ru..
  Ngủ ngoan nhé con thân yêu ơi..ngàn vì sao..
  Nhìn long lanh..vào trong giấc mơ yên lành
  Này này con, lời diệu êm,


  Mẹ nâng giấc con trong đêm, mộng hoa xinh..
  Ngàn vì sao..ngày mai sẽ thơm hương cho con...
  Mẹ là mắt, nhắm thật sâu..
  Xin hồng ân cho giấc mơ..
  Mẹ là mắt khép thật sâu..đêm bình an vẫn trôi mau..

  Này ngàn hoa, này ngàn xinh..
  Vào trong giấc mơ con thiên thần,
  Ngủ đi nhé, ngủ ngoan nhé..
  Mẹ ru tiếng êm đềm..cho con...

  Mẹ Yêu Con
  Sáng tác: Nguyễn Văn Tý

  I. A á ru hời ơ hời ru
  Mẹ thương con có hay chăng
  Thương từ khi thai nghén trong lòng
  Mấy nắng sớm chiều mưa ròng
  Chín tháng so chín năm, gian khó tính khôn cùng
  A á ru hời ơ hời ru
  Kháng chiến đã giành đất nước về cho đời
  Bóng đất nước hình như bóng dáng con tôi
  Ôm con ra mái hiên nhìn đàn chim rộn ràng hót
  Giữa (ư) mùa xuân mừng con sẽ góp phần
  Tương lai con đẹp lắm
  Mẹ hát muôn lần- A á ru hời ơ hời ru

  II. Miệng con chúm chím xinh xinh
  Như đài hoa đang hé trên cành
  Khát nắng mới và sương lành
  Lá thắm rung cánh tay ôm ấp lấy hoà bình
  A á ru hời ơi hời ru
  Nhớ những lúc mừng con lẫy rồi con ngồi
  Thoáng thấy đó hình như bóng dáng bao người
  Ðang vươn lên đấu tranh ngày càng lớn ngày càng tiến.
  Bước (ư) càng nhanh mừng con con biết đi rồi
  Ði trên con đường mới.
  Mẹ ngắm con người - A á ru hời ơi hời ru

  Ru con
  (Dân ca miền Nam)
  Gió mùa thu mẹ ru mà con ngủ
  Năm (ơ) canh chày, năm (ơ) canh chày, thức đủ vừa năm
  Hỡi chàng chàng ơi, hỡi người người ơi
  Em nhớ tới chàng, em nhớ tới chàng
  Hãy nín nín đi con, hãy ngủ ngủ đi con
  Con hời là con hỡi, con hỡi con hời
  Con hỡi con hời, hỡi con!

  Đến mùa xuân trong cơn mà gió ấm
  Cha (ơ) con về, cha (ơ) con về, con nắm tay cha
  Hỡi nàng nàng ơi, hỡi người người ơi
  Tôi nhớ tới người, tôi nhớ tới người
  Hãy nín nín đi con, hãy ngủ ngủ đi con
  Con hời là con hỡi, con hỡi con hời
  Con hỡi con hời, hỡi con!

  Ru con mùa đông
  Đặng Hữu Phúc

  Nào ngủ đi con mùa đông đang tới ngoài hiên
  Nào ngủ đi con mùa đông trên cánh bầy chim
  Bình yên bình yên giấc nồng
  Dịu êm dịu êm đóa hồng
  Đòng đưa đòng đưa lá vườn
  Ngày mai ngày mai nắng vàng tỏa trong giấc mơ xinh
  Ngủ đi nhé con ngoan nghe mẹ ru lời ru mùa đông
  Bình yên bình yên giấc nồng
  Dịu êm dịu êm đóa hồng đòng đưa đòng đưa lá vườn
  Ngày mai ngày mai nắng vàng mở trang sách thơm hương
  Ngủ đi nhé con ngoan nghe mẹ ru vầng trăng tình thương

  Nào ngủ đi con vầng trăng lên sáng vành môi
  Nào ngủ đi con vầng trăng thơm ngát làn môi
  Bình yên bình yên giấc nồng
  Dịu êm dịu êm đóa hồng đòng đưa đòng đưa lá vườn
  Ngày mai ngày mai nắng vàng tỏa trong giấc mơ xinh
  Ngủ đi nhé con ngoan nghe mẹ ru lời ru mùa đông
  Bình yên bình yên giấc nồng
  Dịu êm dịu êm đóa hồng đòng đưa đòng đưa lá vườn
  Ngày mai ngày mai nắng vàng
  Bình yên bình yên giấc nồng
  Dịu êm dịu êm đóa hồng

  KHÚC HÁT RU CỦA NGƯỜI MẸ TRẺ
  Đôi làn môi con nghiêng về bú mẹ
  Như cây lúa nhỏ nghiêng về phù sa.
  Như hương hoa thơm nghiêng về ngọn gió.
  Đôi làn môi con ngậm đầu bú mẹ.
  Như búp hoa huệ ngậm tia nắng trời
  Như búp hoa huệ ngậm tia nắng trời
  Sữa mẹ trắng trong con ơi hãy uống
  Sữa mẹ trắng trong con ơi hãy uống.
  Rồi mai khôn lớn con ơi hãy nghĩ
  Hãy nghĩ những điều trắng trong.

  Lời Ru Trên Nương
  Ngủ ngoan akay ơi, ngủ ngoan akay ơi
  Mẹ thương akay, mẹ thương bộ đội
  Con mơ cho mẹ hạt lúa lên bông
  Mai sau con lớn vung chày lún sân
  Ngủ ngoan akay ơi, ngủ ngoan akay ơi
  Mẹ thương akay, mẹ thương làng đói
  Con mơ cho mẹ hạt bắp lên đều, à ơi, à ơi...
  Lưng núi thì to mà lưng mẹ thì nhỏ
  Đừng làm mẹ ngã, mẹ trỉa bắp trên nương
  Mặt trời của bắp thì nằm lưng núi
  Mặt trời của mẹ, con nằm trên lưng
  Giặc Mỹ buộc ta phải đi xa (mà) con suối
  Các anh cầm súng với các chị cầm chông
  Akay ơi, akay ơi.
  Mẹ thương akay ta quyết dành cuộc sống
  Akay ơi, mà ngủ cho ngoan
  Là akay ơi, mà ngủ cho ngoan...
  Là akay ơi, mà ngủ cho ngoan...


  Ơn trời mưa nắng phải thì,
  Nơi thì bừa cạn, nơi thì cày sâu.
  Công lênh chẳng quản bao lâu,
  Ngày nay nước bạc, ngày sau cơm vàng.
  Ai ơi chớ bỏ ruộng hoang,
  Bao nhiêu tấc đất, tấc vàng bấy nhiêu.
  Cày đồng đang buổi ban trưa,
  Mồ hôi đổ xuống như mưa ruộng cày.
  Ai ơi bưng bát cơm đầy,
  Dẻo thơm một hạt, đắng cay muôn phần.


  Cái cò cái vạc cái nông

  Cái cò cái vạc cái nông,
  Ba cái cùng béo vặt lông cái nào.
  Vặt lông cái con mục cốc cho tao,
  Tao nấu, tao nướng, tao xào, tao ăn.


  Cái cò cái vạc cái nông

  Cái cò cái vạc cái nông
  Sao mày dẵm lúa nhà ông hỡi cò.
  Không, không, tôi đứng trên bờ,
  Mẹ con nhà nó đổ ngờ cho tôi.
  Chẳng tin thì ông đi đối,
  Mẹ con nhà nó còn ngồi đây kia.


  Con cò mà đi ăn đêm
  Con cò mà đi ăn đêm,
  Đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao.
  Ông ơi, ông vớt tôi nao,
  Tôi có lòng nào ông hãy xáo măng.
  Có xáo thì xáo nước trong,
  Đừng xáo nước đục, đau lòng cò con.


  Con kiến mà đậu cành đa

  Con kiến mà đậu cành đa,
  Leo phải cành cụt, leo ra leo vào.
  Con kiến mà đậu cành đào,
  Leo phải cành cụt, leo vào leo ra.

  Thằng Bờm có cái quạt mo
  Thằng Bờm có cái quạt mo,
  Phú ông xin đổi ba bò chín trâu.
  Bờm rằng: Bờm chẳng lấy trâu!
  Phú ông xin đổi ao sâu cá mè,
  Bờm rằng: Bờm chẳng lấy mè!
  Phú ông xin đổi một bè gỗ lim.
  Bờm rằng: Bờm chẳng lấy lim!
  Phú ông xin đổi con chim đồi mồi.
  Bờm rằng: Bờm chẳng lấy mồi!
  Phú ông xin đổi nắm xôi, Bờm cười.


  Con gà tục tác là chanh

  Con gà tục tác lá chanh
  Con lợn ủn ỉn mua hành cho tôi.
  Con chó khóc đứng khóc ngồi,
  Bà ơi đi chợ mua tôi đồng riềng.


  Con kiến mày kiện củ khoai

  Con kiến mà kiện củ khoai,
  Mày chê tao khó lấy ai cho giầu.
  Nhà tao chín đụn mười trâu,
  Lại thêm ao cá bắc cầu rửa chân.


  Con chó chê khỉ lắm lông

  Con chó chê khỉ lắm lông,
  Khỉ lại chê chó ăn dông nằm dài.
  Lươn ngắn lại chê trạch dài,
  Thờn-bơn méo miệng chê trai lệch mồm.


  Thằng cuội ngồi gốc cây đa

  Thằng cuội ngồi gốc cây đa,
  Để trâu ăn lúa gọi cha ời ời.
  Cha còn cắt cỏ trên trời,
  Mẹ còn cưỡi ngựa đi mời quan viên.
  Ông thời cầm bút cầm nghiên,
  Ông thời cầm tiền đi chuộc lá đa.


  Ru Con

  Đêm khuya trăng tà
  Mẹ ru con ngủ
  À à ơi ! À à ơi !
  Ngoan ngoan con nhoẻn miệng cười
  Trông con mẹ tưởng như đời nở hoa
  Chinh chiến miền xa, cha con, chinh chiến miền xa
  Mong sao con trẻ quê nhà được vui.
  Ngoan ngoan con nhoẻn miệng cười
  Thương con, Mẹ những tơi bời ruột gan
  Giông tố lầm than, con ơi, nơi kia giông tố lầm than
  Gây nên bao cảnh điêu tàn thảm thương
  Mấy đời bánh đúc có xương
  Mấy đời giặc Pháp có thương dân mình
  Trách ai uốn lưỡi cầu vinh
  Bán quê hương nỡ quên tình nước non.


  Cái ngủ

  Cái ngủ mày ngủ cho ngoan
  Để mẹ đi cấy đồng xa trưa về
  Bắt được con cá rô trê
  Thòng cổ mang về cho cái ngủ ăn
  Cái ngủ ăn không hết để dành đến tết mùng ba
  Mèo già bắt được mèo ốm phải đòn
  Mèo con ăn vạ, con quạ chết trôi
  Con ruồi đứt cánh, đòn gánh có mấu
  Cây trẩu có hoa, cây cà có trái
  Con gái có chồng, đàn ông có vợ
  Kẻ chợ có con..

  Hồng Hà đất đỏ phù sa
  Mẹ thương con mẹ đậm đà dường bao
  Phù sa đỏ thắm máu đào
  Theo dòng sữa mẹ chảy vào tim con.

  Núi ngự Bình trước tròn sau méo
  Mạ thương con khắp các nẻo đường đời
  Hương Giang lờ lững lặng trôi
  Tiếng chuông Thiêng Mụ, bồi hồi cố đô

  Cửu Long là chín con rồng
  Thương con, Má nựng, Má bồng trên tay
  Ngất cao là chín tầng mây
  Má nuôi con lớn chờ ngày bay cao.

  Khi tan buổi học mẹ ngồi tựa cửa
  Mắt trong con đứa đứa về dần
  Xa xa con đã tới gần
  Các con về đủ quay quần bữa cơm

  Con ơi con ngủ cho say
  Ôm con mẹ gối cánh tay con nằm
  Mẹ cho con gát lên chân
  Có hơi ấm mẹ con càng ngủ ngon
  Tiếng ru ấp ủ tình thương
  Mang bìnhyên tới cho con mẹ mừng

  Từ khi bú sữa đầu lòng
  Sinh con mẹ sớm trông mong từng giờ
  Trong con biết lật biết bò
  Biết đi, biết đứng, biết cười, biết la
  Khi ăn, khi mặt trong nhà
  Khi đi, khi đứng, khi ra ngoài đường
  Dạy con biết giữ cương thường
  Biết điều lầm lỗi, tinh khôn việc đời
  Ru con, con hởi con hời
  Khuyên con ghi tạc mấy lời mẹ ru.  Con ơi con ngủ cho say
  Để mẹ đi gánh cho đầy nước non
  Con ơi con ngủ cho ngon
  Để mẹ đi gánh nước non cho đầy  Mẹ dành tất cả cho con
  Lời ru mẹ dỗ lớn khôn nên người
  Ngủ đi con hởi con hời
  Ngủ cho ngon giấc môi cười chiêm bao
  Nuôi con đâu kể công lao
  Tay mẹ làm đệm khác nào lót bông
  Ngực mẹ làm gối cho con
  Dỗ con yên giấc, ngủ ngon mẹ mừng

  Con ơi con hởi con hời
  Con nằm con nín con chơi
  Làm thinh con hãy nghe lời mẹ ru
  Ru con nhớ mấy lời quê
  Thấy ai đói rách chớ chê đừng cười
  Thứ nhất kể sự làm người
  Dù no dù đói cho tươi mặt mày
  Siêng năng phải giử tháng ngày
  Thức khuya dậy sớm cho tày người ta.


  Mẹ gieo hạt vải xuống đồi
  Ngày mai bông vải trắng trời mây bay
  Dệt cho con tấm khăn này
  Từng sợi chỉ mẹ ken đầy tình thương  Hát cho con phải nên người
  Biết suy nghĩ, biết lựa lời thẳng ngay
  Cũng đừng vu họa cho ai
  Cũng đừng quyến rũ điều sai hại người
  Ru con con phải nhớ lời
  Rừng xanh núi thẳm mẹ chờ đợi con.  Thôi đừng khóc nữa mẹ thương
  Lớn lên con sẽ tới trường học chăm
  Học về sẵn có cơm ăn
  Khi con khôn lớn siêng năng giúp đời  Con cò lặn lội bờ sông
  Mẹ đi tưới nước cho bông nó đài
  Trông trời trông nước trông mây
  Trông cho lúa chín hột xây nặng nhành
  Trông cho rau muống mau xanh
  Để mẹ nấu một bác canh đậm đà
  Mát lòng sau bữa canh cà
  Cho con mau lớn việc nhà con lo.

  Bởi ta quê ở Việt nam
  Cong hình chử S da vàng Đông Phương
  Đoàn ta con cháu Lạc Hồng
  Thề nguyền theo gót giống dòng Rồng Tiên.

  Con cò bay lả bay la
  Bay từ cửa tổ bay ra cánh đồng
  Suốt mình trắng nõn như bông
  Gió xuân thỉnh thoảng bợp lông trên đầu
  Hỏi cò vội vã đi đâu
  Xung quanh mặt nước một mầu bao la
  Cò tôi bay lả bay la
  Bay từ cửa tổ bay ra cánh đồng
  Cha mẹ sinh đẻ tay không
  Cho nên bay khắp tây đông kiếm mồi
  Trước là nuôi cái thân tôi
  Sau nuôi đàn trẻ nên đời cò con
  Một mai khôn lớn vuông tròn
  Rủ nhau bay khắp nước non xa gần
  Kiếm mồi tự lập lấy thân
  Vẻ vang hãnh diện cho dân con cò
  Mỗi ngày một lớn một to
  Chớ đừng ỷ lại mà lo cậy người
  Để cho nông vạc chê cười
  Ấy tôi lấy thế làm vui tuổi già
  Nên tôi bay lả bay la
  Bay từ cửa tổ bay ra cánh đồng

  Núi cao bởi có đất bồi
  Núi chê đất thấp núi ngồi ở đâu
  Trăm dòng sông đổ biển sâu
  Biển chê sông bé biển đâu nước còn
  Tre già yêu lấy măng non
  Chắt chiu như mẹ thương con tháng ngày.


  Hát ru – Thục Hiền
  Này này con..lời mẹ ru..
  Ngủ ngoan nhé con thân yêu ơi..ngàn vì sao..
  Nhìn long lanh..vào trong giấc mơ yên lành
  Này này con, lời diệu êm,


  Mẹ nâng giấc con trong đêm, mộng hoa xinh..
  Ngàn vì sao..ngày mai sẽ thơm hương cho con...
  Mẹ là mắt, nhắm thật sâu..
  Xin hồng ân cho giấc mơ..
  Mẹ là mắt khép thật sâu..đêm bình an vẫn trôi mau..

  Này ngàn hoa, này ngàn xinh..
  Vào trong giấc mơ con thiên thần,
  Ngủ đi nhé, ngủ ngoan nhé..
  Mẹ ru tiếng êm đềm..cho con...

  KHÚC HÁT RU CỦA NGƯỜI MẸ TRẺ
  Đôi làn môi con nghiêng về bú mẹ
  Như cây lúa nhỏ nghiêng về phù sa.
  Như hương hoa thơm nghiêng về ngọn gió.
  Đôi làn môi con ngậm đầu bú mẹ.
  Như búp hoa huệ ngậm tia nắng trời
  Như búp hoa huệ ngậm tia nắng trời
  Sữa mẹ trắng trong con ơi hãy uống
  Sữa mẹ trắng trong con ơi hãy uống.
  Rồi mai khôn lớn con ơi hãy nghĩ
  Hãy nghĩ những điều trắng trong.

  Cháu yêu bà
  Bà ơi bà cháu yêu bà lắm, tóc bà trắng màu trắng như mây. Cháu yêu bà, cháu nắm bàn tay. Khi cháu vâng lời, cháu biết bà vui


  Hát Ru Bắc Bộ

  - À…ơi…Con ơi muốn nên thân người, lắng tai nghe lấy những lời mẹ ru. Gái thì giữ việc trong nhà. Khi vào canh cửi, khi ra thêu thùa. trai thời đọc sách ngâm thơ, dùi mài kinh sử để chờ kịp khoa. Mai sau nối nhịp mẹ ch, trước là đẹp mặt sau là ấm thân.
  - À…ơi…công cha như núi thái sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Một lòng thờ mẹ kính cha. Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con.
  - À…ơi…nuôi con cho được vuông tròn. Mẹ thầy dầu dãi, xương mòn gối long. con ơi cho trọn hiếu trung thảo ngay một dạ kẻo luống công mẹ thầy.
  - À…ơi…Làm trai quyết chí tu thân công danh chớ vội, nợ nần chớ lo. Khi nên trời giúp công cho. Làm trai năm liệu bảy lo mới hào.trời sinh trời chẳng phụ nào. phong vân gặp hội, anh hào ra tay. Trí khôn sắp để dạ này. Có công mài sắt có ngày nên kim.
  - À…ơi…người ta đi cấy lấy công. Tôi nay đi cấy còn trông nhiều bề. trông trời, trông đất, trông mây. Trông mưa, trông gió, trông ngày, trông đêm. Trông cho chân cứng đá mềm. Trời yên, biển lặng mới nên thân người.
  - À…ơi…ơn trời mưa nắng phải thì, nơi thì bừa cạn nơi thì cày sâu. Công linh chẳng quản bao lâu. Ngày nay nước bạc, ngày sau cơm vàng. Ai ơi đừng bỏ ruộng hoang. Bao nhiêu tấc đất tấc vàng bấy nhiêu
  - À…ơi…ru con con ngủ ngon lành để mẹ gánh nước rửa bành ông voi. Muốn coi lên núi mà coi. Coi bà Triệu ẩu cưỡi voi đánh cồng.
  - À…ơi…Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa. Có nàng Tô Thị, có chùa Tam Thanh. Ai lên Xứ Lạng cùng anh. Tiếc công cha mẹ sinh thành ra em. Tay cầm bầu rượu mắm nem.mảng vui quên hết lời em dặn dò. Gánh vàng đi đổ sông Ngô, đêm nằm tơ tưởng đi mò sông tương. Vào chùa thắp một nén hương. Miệng khấn, tay vái bốn phương chùa này. Chùa này có một ông thầy, có hòn đá tảng, có cây ngô đồng. dây tơ hồng không trồng mà mọc, lá ngô đồng xẻ dọc,xẻ ngang. Quả dưa gang trong xanh, ngòai trắng. quả mướp đắng ngòai trắng trong vàng. Từ ngày anh gặp được nàng. Lòng còn gao ngán, dạ càng ngẩn ngơ.

  - Bao giờ cho chuối có ngành, cho sung có nụ, cho nhành có hoa. Bao giờ trạch đẻ ngọn đa, sáo đẻ dưới nước thì ta lấy mình. Bao giờ cây cải làm đình,gổ lim thái ghém thì mình lấy ta.
  - Bao giờ cho đến tháng ba, ếch cắn cổ rắn tha ra ngòai đồng. hùm nằm cho lợn liếm lông. Một chục quả hồng nuốt lão tám mươi. Nắm xối nuốt trẻ lên mườicon gà be rượu nuốt người lao đao.lươn nắm cho trúm bò vào, một đàn cào cào đi bắt cá rô. Thóc giống nuôi chuột trong bồ. Đòng đòng, cân cấn đuổi cò ngoài ao.
  - Mèo già ăn vụng.mèo ốm phải đòn.mèo con phải vạ.con quạ đứt đuôi.con ruồi đứt cánh. Đòn gánh có mấu.củ ấu có sừng. châu chấu có chân. Bồ quân có rễ. cây nghễ có hoa. Cây cà có trái.con gái có chồng. đàn ông có vợ. kẻ chợ buôn bè.cây tre có lá. Con cá có vây ông thầy có sách. Thợ gạch có dao. Thợ cáo có búa. Xay lúa có giàn. Việc làng có mỡ. ăn cỗ có phần. à…ơi…cái ngủ mày ngủ cho lâu à…ơi…à…ơi…
  • Avatar của akbb
  • Thành viên Webtretho
   Offline
  • 9 năm
  • 1,765 Bài viết

  • 469 Được cảm ơn

  Thành viên tri kỷ 2016
  #6
  Cảm ơn mẹ nó rất nhiều, cho mình đánh dấu nhé...................
  Lên chức chị Hai rồi, bớt quấy mẹ nhe bé cưng :Kiss:
  llmfp7
  Một hành trình mới bắt đầu ...
  cLMOp7
  2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
  • Avatar của trantueanh09
  • Đang bị khóa tại diễn đàn
   Offline
  • 6 năm
  • Thành viên bị khoá
  • 364 Bài viết

  • 498 Được cảm ơn

  #7
  Trích dẫn Nguyên văn bởi akbb Xem bài viết
  Cảm ơn mẹ nó rất nhiều, cho mình đánh dấu nhé...................
  Hì, cảm ơn mẹ cháu đã ghé thăm!
  • Avatar của taomeoyb
  • Thành viên Webtretho
   Offline
  • 8 năm
  • 15 Bài viết

  • 9 Được cảm ơn

  #8
  Cảm ơn mẹ trantueanh rất nhiều!
  2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
  • Avatar của trantueanh09
  • Đang bị khóa tại diễn đàn
   Offline
  • 6 năm
  • Thành viên bị khoá
  • 364 Bài viết

  • 498 Được cảm ơn

  #9
  Trích dẫn Nguyên văn bởi taomeoyb Xem bài viết
  Cảm ơn mẹ trantueanh rất nhiều!
  Cảm ơn mẹ cháu đã ghé thăm, hy vọng các tài nguyên này có ích với mẹ cháu!
  • Avatar của meonhung_75
  • Đang bị khóa tại diễn đàn
   Offline
  • 8 năm
  • Thành viên bị khoá
  • 839 Bài viết

  • 400 Được cảm ơn

  #10
  cảm ơn em Tuệ Anh nhé.
  nhà chị k tiện qua KDT Định công lắm, muốn xin em nhạc MP3 những bài tiếng anh cho con thì em có thể gửi file nén lên không ? hoặc em chỉ cho chị tên đĩa nếu có bán ở hàng đĩa.
  1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
  • Avatar của trantueanh09
  • Đang bị khóa tại diễn đàn
   Offline
  • 6 năm
  • Thành viên bị khoá
  • 364 Bài viết

  • 498 Được cảm ơn

  #11
  Trích dẫn Nguyên văn bởi meonhung_75 Xem bài viết
  cảm ơn em Tuệ Anh nhé.
  nhà chị k tiện qua KDT Định công lắm, muốn xin em nhạc MP3 những bài tiếng anh cho con thì em có thể gửi file nén lên không ? hoặc em chỉ cho chị tên đĩa nếu có bán ở hàng đĩa.
  Chị ơi cái này em không copy từ đĩa ah, ngoài hàng đĩa thì chắc cũng không có nhiều lắm, giờ cứ nén vào máy MP4, MP5 rồi cắm vào ti vi cho con xem hoặc bật trên máy tính luôn cho tiện. Chị pm cho em mail để em gửi chị nhé, nhưng sẽ bị thành nhiều mail vì dung lượng mail giới hạn.
  • Avatar của trantueanh09
  • Đang bị khóa tại diễn đàn
   Offline
  • 6 năm
  • Thành viên bị khoá
  • 364 Bài viết

  • 498 Được cảm ơn

  #12
  Đẩy lên để các mẹ có nhu cầu tham khảo nhé!
  • Avatar của trantueanh09
  • Đang bị khóa tại diễn đàn
   Offline
  • 6 năm
  • Thành viên bị khoá
  • 364 Bài viết

  • 498 Được cảm ơn

  #13
  Em đã gửi vào mail, chị thử check xem có nhận được không nhé!
  • Avatar của trasuanong
  • Đang bị khoá tại diễn đàn
   Offline
  • 8 năm
  • Thành viên bị khoá
  • 650 Bài viết

  • 796 Được cảm ơn

  #14
  Mẹ nó ơi, mẹ nó có biết nhiều bài thơ ngắn, đồng dao cho trẻ ko? Kiểu như bài "thỏ bông bị ốm" ý. Con tớ thích mấy loại đó hơn bài hát.
  1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
  • Avatar của trantueanh09
  • Đang bị khóa tại diễn đàn
   Offline
  • 6 năm
  • Thành viên bị khoá
  • 364 Bài viết

  • 498 Được cảm ơn

  #15
  Trích dẫn Nguyên văn bởi trasuanong Xem bài viết
  Mẹ nó ơi, mẹ nó có biết nhiều bài thơ ngắn, đồng dao cho trẻ ko? Kiểu như bài "thỏ bông bị ốm" ý. Con tớ thích mấy loại đó hơn bài hát.
  Hi, mình có nhiều lắm. Hy vọng có ích với mẹ cháu, cho bài Thỏ bông bị ốm lên đầu tiên luôn nhé, chỗ này mới chỉ là 1 số bài thôi, còn nhiều lắm mà không post lên được!

  Thỏ Bông bị ốm

  Thỏ Bông bị ốm
  Chốc chốc kêu la
  Miệng cứ xuýt xoa
  "Mẹ ơi, đau quá!"

  Thỏ mẹ vội vã
  Bồng bế trên tay
  Đến bệnh viện ngay
  Cho bác sỹ khám

  Bác sỹ sờ nắn
  Hỏi "Đau chỗ nào?"
  Thỏ Bông thều thào:
  "Đau quanh vùng rốn"

  Bác sỹ lại hỏi:
  "Ăn những gì nào?"
  Thỏ Bông lại thều thào:
  "Ăn me với sấu...

  Uống nước không nấu
  Múc ở ngoài ao
  Bụng sôi ào ào
  Ruột đau như cắt"

  Bác sỹ gật gật
  Đặt chiếc ống nghe
  Khám xong liền phê:
  "Đau vì ăn bậy"

  ********************

  CỦ CÀ RỐT
  Lá xanh
  Củ đỏ
  Lớn nhỏ
  Bên nhau
  Đất đội
  Ngập đầu
  Nhảy lên
  Đẹp thật
  Tên em
  Cà rốt
  Củ đỏ
  Lá xanh

  **********************

  SÁO ĂN NA
  Sáo mổ ăn na
  Thả rơi mấy hạt
  Năm sau bay qua
  Khóm na lên tốt

  Rồi na ra quả
  Sáo đậu cành rung
  Sáo đâu có biết
  Chính na sáo trồng

  *******************

  LÚA VÀ GIÓ
  Cua con hỏi mẹ
  Dưới ánh trăng đêm:
  -Cô lúa đang hát
  Sao bỗng lặng im?

  Đôi mắt limdim
  Mẹ cua liền đáp:
  -Chú gió đi xa
  Lúa buồn không hát

  ********************

  ĐẤT VÀ HOA
  -Đào đỏ, mai vàng,
  Bìm xanh, cúc tím
  Mẹ ơi! Ai nhuộm
  Đủ các mau hoa?

  -Đem hết sức mình
  Nhuộm các loài hoa
  Ấy là bác Đất
  Lặng im, thật thà…!

  **********************
  NGỦ RỒi
  Gà mẹ hỏi gà con:
  - Đã ngủ chưa đấy hả
  Cả đàn gà nhao nhao:
  -Ngủ cả rồi đấy ạ!

  *********************

  THỎ DÙNG MÁY NÓI
  -Thỏ đây! Ai nói thế?
  Mèo à, Mèo thế nào?
  Mình không trông thấy cậu
  Nhỡ đứa khác thì sao?

  *******************

  KÊU
  Gâu! Gâu! Gâu! Chó hỏi
  Ịt! Ụt! Ịt! Lợn đòi
  Meo! Meo! Meo! Mèo trách
  Be! Be! Be! Dê cười….

  Hoa ngẩng cao đầu
  Suốt ngày không mỏi
  Bướm bay! Bướm bay!
  Như nhờ gió thổi

  **********************

  TRE
  Tre cho bóng dỡn
  Trên lưng bò vàng
  Bây giờ tre mệt
  Bóng nằm ngủ ngoan

  ***************************

  HOA KẾT TRÁI
  Hoa cà tim tím
  Hoa mướp vàng vàng
  Hoa lựu chói trang
  Đỏ như đốm lửa

  Hoa đỗ nho nhỏ
  Hoa vừng xinh xinh
  Hoa mận trắng tinh
  rung rinh trước gió
  Này các bạn nhỏ
  Đừng hái hoa tươi
  Hoa yêu mọi người
  Nên hoa kết trái

  ******************************
  YÊU MẸ
  Mẹ đi làm
  Từ sáng sớm
  Dậy thổi cơm
  Kho thịt cá
  Em kề má
  Được mẹ thơm
  Ôi mẹ ơi!
  Yêu mẹ lắm.
  (Nguyễn Bảo)

  ***********************
  TRĂNG
  Trăng ơi từ đâu đến
  Hay từ một sân chơi
  Trăng bay như quả bóng
  Bạn nào đá lên trời.

  (Trần Đăng Khoa)

  ********************

  CÁ VÀNG

  Con cá vàng
  Quàng khăn lụa
  Giữ nước trong
  Cùng bạn múa.

  (Nguyễn Bảo)

  ******************


  ĐÀN BÒ
  Đẹp nhất đàn bò
  Đuôi dài bụng to
  Lông vàng óng mượt
  Vươn cổ "Ùm bò"

  *******************

  ĐI DÉP
  Chân được đi dép
  Thấy êm êm là
  Dép cũng vui lắm
  Được tìm khắp nhà.

  (Phạm Hổ)

  **********************

  GỌI NGHÉ
  Ơ hò ơ hò
  Nghé đi theo mẹ
  Ra cánh đồng xa
  Ru rú ở nhà
  Khi nào cho lớn.

  ********************

  TÌM Ổ
  Một chị gà mái
  Áo trắng như bông
  Yếm đỏ hoa vàng
  Cánh phồng bắp chuối
  Xăm xăm xúi xúi
  Tìm ổ quanh nhà
  Chạy vào chạy ra
  Tót ! tót ! tót ! tót !

  *******************

  QUẢ THỊ
  Vàng như mặt trăng
  Treo trên vòm lá
  Da nhẵn mịn màng
  Thị ơi ! thơm quá

  (Thanh Thảo)

  ******************

  CON CUA
  Con cua tám cẳng
  Nghênh ngang hai càng
  Đeo chiếc yếm trắng
  Dạo chơi đồng làng

  (Trần Mạnh Hảo)

  ********************

  BẮP CẢI XANH
  Bắp cải xanh
  Xanh mát mát
  Lá cải sắp
  Sắp vòng tròn
  Lá cải non
  Nằm ngủ giữa

  ********************

  MƯỜI QUẢ TRỨNG TRÒN
  Mười quả trứng tròn
  Mẹ gà ấp ủ
  Hôm nay ra đủ
  Mười chú gà con

  Lòng trắng lòng đỏ
  Thành mỏ thành chân
  Cái mỏ tí hon
  Cái chân bé xíu

  Lông vàng mát dịu
  Mắt đen sáng ngời
  Ơi chú gà ơi
  Ta yêu chú lắm
  ***********************

  CHI CHI CHÀNH CHÀNH
  Chi chi chành chành
  Cái đanh thổi lửa
  Con ngựa đứt cương
  Cái rương cổ tích
  Bắt ghế đi tìm
  Ù à ù ấp

  ********************

  MÈO CON ĐI HỌC

  Hôm nay trời nắng chang chang
  Mèo con đi học chẳng mang thứ gì
  Chỉ mang một cái bút chì
  Và mang một mẩu bánh mì con con

  *****************************

  CON RÙA

  Rì rà rì rà
  Vác nhà đi chơi
  Tối lặn mặt trời
  Úp nhà đi ngủ

  Bé ơi mau dậy
  Đến lớp mầm non
  Con trâu đuôi vẫy
  Con gà mào son
  Đều đi cả rồi
  Bé ơi mau dậy

  *****************************

  LÀM ANH

  Làm anh thật khó
  Phải đâu chuyện đùa
  Với em bé gái
  Phải người lớn cơ

  Khi em bé khóc
  Anh phải dỗ dành
  Thấy em bé ngã
  Anh nâng dịu dàng

  Mẹ chia quà bánh
  Nhường em phần hơn
  Thấy đồ chơi đẹp
  Cũng nhường em luôn

  Làm anh thật khó
  Nhưng mà thật vui
  Ai yêu em bé
  Thì làm được thôi

  *****************************
  ONG VÀ BƯỚM

  Có con bướm trắng
  Lượn cành hồng
  Gặp con ong
  Đang bay vội
  Bướm liền gọi
  Rủ đi chơi
  Ong trả lời
  Tôi còn bận
  Mẹ tôi dặn
  Việc chưa xong
  Đi chơi rong
  Mẹ không thích.

  *****************************

  MẸ VÀ CON

  Cây ngô là mẹ
  Bắp ngô là con
  Thân mẹ gầy còm
  Thân con béo chắc
  Mỗi cây mấy bắp
  Hạt căng nảy tròn
  Rồn sức nuôi con
  Mẹ đâu có tiếc
  Tất cả vì con
  Con ơi có biết

  *****************************

  ĐÀN GÀ CON

  Đàn gà con
  Mẹ mua cho bé
  Mấy chú gà con
  Đua nhau mổ thóc
  Tóp tóp tóp tóp

  *****************************

  CON CÁ VÀNG

  Con cá vàng
  Bơi nhẹ nhàng
  Trong bể nước
  Đố ai bơi được
  Như con cá vàng

  *****************************

  Ai làm gì đó?

  Khù khà khù khò,
  Ai làm gì đó?
  A! Là chú chó,
  Ðang ngủ khò khò.

  Cút ca cút kít,
  Ai làm gì đó?
  A! Là chuột chít,
  Dùng răng cắn gỗ.

  Hí hí ha ha,
  Ai làm gì đó?
  A! Ra là bé,
  Ðang cười rất to!

  *****************************

  AI DẠY SỚM
  Võ Quảng
  (Lớp chồi)

  Ai dậy sớm
  Bước ra nhà
  Cau ra hoa
  Đang chờ đón
  Ai dậy sớm
  Đi ra đồng
  Có vầng đông
  Đang chờ đón
  Ai dậy sớm
  Chạy lên đồi
  Cả đất trời
  Đang chờ đón

  *****************************

  ĂN
  Xuân Tửu
  (Lớp Mầm)

  Rữa tay sạch
  Mặc yếm vào
  Bé đứng trước
  Lớn đứng sau

  Dắt tay nhau
  Ngồi vào ghế
  Nhai thật kỹ
  Nuốt cho ngon
  Ăn hết cơm
  Không rơi vãi

  *****************************

  Chim chích bông
  (lớp chồi)
  Nguyễn Viết Bình

  Chim chích bông
  Bé tẹo teo
  Rất hay chèo
  Từ cành na
  Ra cành bưởi
  Qua bụi chuối
  Em vẫy gọi
  Chích bông ơi!
  Luống rau xanh
  Sâu đang phá
  Chim xuống nhé
  Có thích không?
  Chú chích bông
  Liền sà xuống
  Bắt sâu cùng
  Và luôn miệng
  Thích... thích....thích!

  *****************************

  Chổi ngoan
  (Lớp mầm)
  Vũ Thị Minh Tâm

  Sáng ra chổi đã quét nhà,
  Đến chiều chổi lại theo bà quét sân.
  Ước gì bé lớn thật nhanh,
  Để bé cùng chổi quét sân cùng bà.

  *****************************

  Chơi bán hàng
  (Lớp Mầm)
  Nguyễn Văn Thắng

  Bé Hương và bé Thảo
  Rủ nhau chơi bán hàng
  Hương có củ khoai lang
  Nào Thảo mua đi nhé

  Thảo cười như nắc nẻ
  Nhặt một chiếc lá rơi
  Tớ trả đủ tiền rồi
  Được mang về nhà chứ?

  Rồi Thảo bẻ hai nửa
  Mời người bán ăn chung
  Vị bùi khoai đất bãi
  Thơm ngọt ngào chiều đông.

  *****************************

  Chơi ú tim
  Phạm Hổ

  Rủ nhau chơi ú tim
  Giờ đến phiên chó trốn
  Mèo đảo mắt nhìn quanh
  Chó nấp đâu giỏi gớm!

  Bỗng kìa chỗ khe tủ
  Chó để lộ cái đuôi
  Rón rén mèo đến nơi
  Oá! Chộp ngay lưng bạn

  Chó vẫn thú vị lắm
  Cứ nhe răng ra cười
  "Không! Mình nấp giỏi thật
  Lỗi chỉ tại cái đuôi!"

  *****************************

  Chú thỏ bông
  (Lớp chồi)
  Thanh Thản

  Chú thỏ bông
  Lông trắng muốt
  Tai vểnh ngược
  Để nghe bài

  Đáng chê ai
  Hay nói chuyện
  Chú vẫn luyện
  Ngồi rất nghiêm

  Mắt ngước lên
  Nhìn cô giáo
  Đang dạy bảo
  Bao điều hay

  Đang vỗ tay
  Nhịp bài hát
  Chiều tan lớp
  Mẹ đón về

  Chú lên xe
  Tai vẫy vẫy
  Chú khoe đấy
  Buổi học vui

  Chú là người
  Thuộc bài nhất

  *****************************

  Chúng em chơi giao thông
  (lớp lá)
  Ngô Tô Ngãi

  Sân trường đầy nắng
  Vui quá bạn ơi!
  Chúng em vui chơi
  Giao thông đường phố
  Ngã tư mới mở
  Đèn hiệu bật lên

  Đèn xanh đi liền
  Đèn đỏ dừng lại
  Đèn vàng chớ ngại
  Chờ nhé bạn ơi
  Cùng học cùng chơi
  Theo lời cô giáo

  *****************************

  Chúng ta đều là bạn
  (Lớp mầm)
  Phạm Mai Chi và Hoàng Dân biên dịch

  Chim con bay thành đàn
  Cá con cùng bơi lội
  Các bạn nhỏ tay nối
  Bước đều đi thành hàng
  Tay vỗ miệng ca vang
  Bài kết đoàn thân ái.

  *****************************

  Chú bò tìm bạn
  Phạm Hổ

  Mặt trời rúc bụi tre
  Buổi chiều về nghe mát
  Bò ra sông uống nước
  Thấy bóng mình, ngỡ ai
  Bò chào: “Kìa anh bạn
  Lại gặp anh ở đây!"

  Nước đang nằm nhìn mây
  Nghe bò cười nhoẻn miệng
  Bóng bò chợt tan biến
  Bò tưởng bạn đi đâu
  Cứ ngoái trước nhìn sau
  Ậm ờ tìm gọi mãi...

  *****************************

  Chú cảnh sát giao thông
  (lớp lá)

  Đầu đội kê pi
  Tay đeo găng trắng
  Mặc cho trời nắng
  Giữa ngã tư đường
  Gậy chỉ bốn phương
  Người người đi đúng
  Gậy đưa thẳng đứng
  Mọi hướng dừng ngay
  Khi chú dang tay
  Hai chiều xuôi ngược
  Phía sau, phía trước
  Đừng ngại chờ lâu
  Mọi người nhắc nhau
  Đợi tay chú chỉ

  *****************************

  Chùm quả ngọt
  (Lớp Mầm)

  Rung rinh chùm quả mùa xuân
  Nhìn ra thì ấm, nhìn gần thì no
  Quả nào quả ấy tròn vo
  Cành la, cành bỗng thơm tho khắp vườn
  Tay ông năm ấy trồng ươm
  Bây giờ cháu hái quả thơm biếu bà

  *****************************

  Con bướm vàng
  (2-4t)

  Con bướm vàng
  Con bướm vàng
  Bay nhẹ nhàng
  Trên bờ cỏ
  Em thích quá
  Em đuổi theo
  Con bướm vàng
  Nó vỗ cánh
  Vút lên cao
  Em nhìn theo
  Con bướm vàng
  Con bướm vàng...

  *****************************

  Con cá vàng
  (Lớp nhà trẻ)

  Con cá vàng
  Bơi nhẹ nhàng
  Trong hồ nước
  Đố ai bơi được
  Như con cá vàng.

  *****************************

  Con cáo và tổ ong

  Tổ ong lủng lẳng trên cành
  Trong đầy mật ngọt, ngon lành lắm thay
  Cáo già nhè nhẹ lên cây
  Định giằng lấy được ăn ngay cho giòn
  Ong thấy cáo muốn cướp con
  Kéo nhau xúm lại vây tròn cáo ta
  Châm đầu châm mắt cáo già
  Cáo già đau quá phải sa xuống rồi
  Ong kia yêu giống yêu nòi
  Đồng tâm hiệp lực đuổi loài cáo đi.

  *****************************

  Con chim chiền chiện
  (Lớp lá)

  Con chim Chiền Chiện
  Bay vút vút cao
  Lòng đầy yêu mến
  Khúc hát ngọt ngào.

  Chim bay, chim sà
  Lúa đầy bụng sữa
  Đồng quê chan chứa
  Những lời chim ca.

  Bay cao, bay vút
  Chim biến mất rồi
  Chỉ còn tiếng hót
  Làm xanh da trời.

  *****************************

  Cô dạy
  (Lớp chồi)

  Mẹ, mẹ ơi! Cô dạy:
  Phải giữ gìn đôi tay
  Bàn tay mà dây bẩn
  Sách áo cũng bẩn ngay

  Mẹ, mẹ ơi! Cô dạy:
  Cãi nhau là không vui
  Cái miệng nó xinh thế
  Chỉ nói điều hay thôi.

  *****************************

  Củ cà rốt

  Lá xanh
  Củ đỏ
  Lớn nhỏ
  Bên nhau
  Đất đội
  Ngập đầu
  Nhảy lên
  Đẹp thật
  Tên em
  Cà rốt
  Củ đỏ
  Lá xanh...

  *****************************

  Dấu hỏi

  Ơ cái dấu hỏi
  Trông ngộ nghĩnh ghê
  Như vành tai nhỏ
  Hỏi rồi lắng nghe.

  *****************************

  Đôi dép

  Chân được đi dép
  Thấy êm êm là
  Dép cũng vui lắm
  Được đi khắp nhà.

  Đôi mắt của em
  (Lớp mầm)

  Đôi mắt xinh xinh
  Đôi mắt tròn tròn
  Giúp em nhìn thấy
  Mọi vật xung quanh.

  Em yêu em quý
  Đôi mắt xinh xinh
  Giữ cho đôi mắt.
  Ngày càng sáng hơn

  Lê Thị Mỹ Phương

  *****************************
  Giờ ăn
  (Lớp Mầm)

  Giờ ăn bé nhớ lời cô
  Ăn chậm nhai kỹ sao cho đoàng hoàng
  Ăn xong xếp ghế gọn gang
  Nhặt vun cơm vãi bé càng đáng khen

  *****************************

  Giờ ăn, giờ ngủ, giờ chơi
  (Lớp mầm)

  Giờ ăn

  Đến giờ ăn cơm
  Vào bàn bạn nhé
  Nào thìa, bát, đĩa
  Xúc cho gọn gàng
  Chớ có vội vàng
  Cơm rơi, cơm vãi.

  Giờ ngủ

  Vào giường đi ngủ
  Không nghịch đồ chơi
  Không gọi bạn ơi
  Không cười khúc khích
  Không ai tinh nghịch
  Giơ chân giơ tay
  Phải nằm cho ngay
  Mắt thì mhắm lại.

  Giờ chơi

  Giờ chơi hết rồi
  Nào các bạn ơi
  Ta cùng cất dọn
  Đồ dùng dồ chơi
  Vào nơi qui định

  *****************************

  Giúp bà
  (lớp chồi)

  Chiều nay đi học về
  Trên vỉa hè em thấy
  Một bà già chống gậy
  Muốn tránh xe qua đường

  Em vội dừng bước chân
  Đến bên bà nói nhỏ
  Đường nhiều xe lắm đó
  Để cháu dắt bà qua

  Tay em nắm tay bà
  Cùng bước qua đường rộng
  Chia tay bà cảm động
  Khen mãi em bé ngoan

  Vũ Thị Minh Tâm

  *****************************

  Giữa vòng gió thơm

  Này chú gà nâu
  Cải nhau gì thế
  Này chị vịt bầu
  Chớ gào ầm ĩ
  Bà tớ ốm rồi
  Cánh màn khép rủ
  Hãy yên lặng nào
  Cho bà tớ ngủ
  Bàn tay nhỏ nhắn
  Phe phẩy quạt nan
  Đều đều ngọn gió
  Rung rinh góc màn
  Bà ơi hãy ngủ
  Có cháu ngồi bên
  Căn nhà vắng vẻ
  Khu vườn lặng im
  Hương bưởi hương cau
  Lẩn vào tay quạt
  Cho bà nằm mát
  Giữa vòng gió thơm.

  Quang Huy

  *****************************

  Lời chào
  (Lớp chồi)

  Đi về con chào mẹ
  Ra vườn cháu chào bà
  Ông làm việc trên nhà
  Cháu lên: Chào ông ạ!
  Lời chào thân thương quá
  Làm mát ruột cả nhà
  Đẹp hơn mọi bông hoa
  Cháu kính yêu trao tặng
  Chỉ những người đi vắng
  Cháu không được tặng “chào”.

  *****************************

  Mẹ và con (Lớp chồi)

  Cây ngô là mẹ
  Bắp ngô là con
  Thân mẹ gầy còm
  Thân con béo chắc
  Mỗi cây mấy bắp
  Hạt căng mẩy tròn
  Dồn sức nuôi con
  Mẹ đâu có tiếc
  Tất cả vì con
  Con ơi có biết.

  *****************************

  Mèo con đi học

  Mèo ta buồn bực
  Mai phải đến trường
  Bèn kiếm cớ luôn:
  "Cái đuôi tôi ốm"
  Cừu mới be toáng
  "Tôi sẽ chữa lành.
  Nhưng muốn cho nhanh
  Cắt đuôi khỏi hết"
  "Cắt đuôi! ấy chết
  Tôi đi học thôi".

  *****************************

  Mèo đi câu cá (lớp lá)

  Anh em mèo trắng
  Vác giỏ đi câu
  Em ngồi bờ ao
  Anh ra song cái
  Hiu hiu gió thổi

  Buồn ngủ quá chừng
  Mèo anh ngả lưng
  Ngủ luôn một giấc
  Lòng riêng thầm chắc

  Đã có em rồi
  Mèo em đang ngồi
  Thấy bầy thỏ bạn.
  Đùa chơi múa lượn

  Vui quá là vui
  Mèo nghĩ: ồ thôi
  Anh câu cũng đủ.
  Nghĩ rồi hớn hở

  Nhập bọn vui chơi
  Lúc ông mặt trời
  Xuống núi đi ngủ
  Đuôi mèo hối hả.

  Quay về lều gianh
  Giỏ em , giỏ anh
  Không con cá nhỏ
  Cả hai nhăn nhó
  Cùng khóc meo meo.

  *****************************

  Mèo đuổi chuột

  Mời bạn lại đây
  Tay nắm chặt tay
  Ðứng thành vòng rộng
  Chuột luồn lỗ nhỏ

  Chạy thẳng chạy mau
  Mèo đuổi theo sau
  Chuột cố chạy mau
  Trốn đâu cho thoát

  Thế rồi chú chuột
  Lại sắm vai mèo
  Co cẳng chạy theo
  Chú mèo hóa chuột.

  *****************************

  Mùa hạ tuyệt vời (Lớp chồi)

  Bằng lăng đang hé mở
  Phượng rung rinh mắt cười
  Ve đâu đấy lấp ló
  Ca muôn khúc nhạc vui.

  Trời cao và xanh thế
  Nắng dọi khắp muôn nơi
  Như những sợi chỉ nhỏ
  Để nối đất với trời

  Ôi, mùa hạ tuyệt vời
  Cho em bao mơ ước.

  *****************************

  Miệng xinh (lớp mầm)

  Các cháu chơi với bạn
  Cãi nhau là hết vui
  Miệng các cháu xinh thế
  Chỉ nói điều hay thôi

  *****************************

  Mèo và tro bếp (Lớp mầm)

  Tro bếp làm đệm
  Mèo ta khoanh tròn
  Cả hai cùng ấm
  Cùng ngủ thật ngon.

  *****************************

  Mùa thu sang (lớp lá)

  Hôm nay trời dịu mát
  Hết nắng hè chói chang
  Mưa thu bay nhẹ hạt
  Lúa thu nhuộm sắc vàng.
  Cánh đồng thơm mùi cốm.
  Đón mùa gặt hái sang.

  *****************************

  Mùa Xuân (Lớp Mầm-Chồi-Lá)

  Mùa xuân gọi dậy chồi non
  Gọi bông hoa nở xoe tròn trên cây
  Gọi cơn nắng ấm tràn đầy
  Gọi con sáo vỗ cánh bay tìm đàn
  Gọi cho con én bay sang
  Gọi cơn gió thoảng mơ màng tiếng xuân

  *****************************

  Mùa Xuân (Lớp Mầm)

  Dung dăng dung dẻ
  Dẫn trẻ đi chơi
  Mùa xuân đến rồi
  Ánh xuân tươi sáng.
  Đám mây bông trắng
  Nỗi giữa trời xanh
  Gió đưa bồng bềnh
  Cao vời lồng lộng
  Vườn thênh thang rộng
  Cỏ non xanh vờn
  Hoa đào tươi thắm
  Vườn xuân đầm ấm
  Ríu rít chim ca.

  *****************************

  Mưa

  Trời đang nắng gắt
  Bỗng đổ mưa rào
  Gío thổi ào ào
  Cây cao tróc gốc
  Mưa rơi trên phố
  Mưa ngập đầy đồng
  Nước chảy ra sông
  Mênh mông biển cả
  Mưa rơi xối xả
  Sấm chớp tung hoành
  Ốc, ếch, cua đồng
  Bơi đầy mặt ruộng.

  *****************************

  Mưa (Lớp Mầm)

  Mưa ở trên trời
  Mưa rơi xuống đất
  Vừa ngồi trong nước
  Đã nhào ra sân
  Mưa không có chân
  Ở đâu cũng đến

  *****************************

  Mưa (Lớp chồi)

  Mưa rơi tí tách
  Hạt trước hạt sau
  Không xô đẩy nhau
  Xếp hàng lần lượt

  Mưa vẽ trên sân
  Mưa dàn trên lá
  Mưa rơi trắng xóa
  Bong bóng phập phồng

  Mưa nâng cánh hoa
  Mưa gọi chổi biếc
  Mưa rửa sạch bụi
  Như em lau nhà.

  Mưa rơi, mưa rơi
  Mưa là bạn tôi
  Mưa là nốt nhạc
  Tôi hát thành lời…

  *****************************

  Mưa (Lớp chồi)

  Mưa ơi đừng rơi nữa
  Mẹ vẫn chưa về đâu
  Chợ làng, đường xa lắm
  Qua sông chẳng có cầu

  Mưa vẫn rơi, vẫn rơi
  Ào ào trên mái lạ
  Con sông vào mùa hạ
  Nước dâng đầy khó đi

  Chiều mưa càng thương mẹ
  Vai gầy nặng lo toan
  Gió lùa qua kẽ liếp
  Mưa ngập tràn mắt em.

  *****************************

  Mưa đầu mùa (lớp mầm)

  Ông trời, ông hắt xì hơi
  Lộp đa lộp độp
  Mưa rơi đầu mùa
  Bé đưa tay hứng giọt mưa
  Mát từ da thịt
  Mát đưa vào lòng.

  *****************************

  Mưa rơi (lớp lá)

  Tí tách đều đều
  Từng giọt mưa rơi
  Mưa xanh cây lúa
  Mưa mát cánh đồng

  Mưa cho hoa lá
  Nảy lộc đâm chồi
  Từng giọt…từng giọt
  Mưa rơi…mưa rơi

  *****************************

  Mưa xuân (Lớp Mầm-Chồi-Lá)

  Tí ta, tí tách
  Trời đổ cơn mưa
  Hạt giống reo vui
  "Mưa đi, mưa đi”
  Cho hạt nẩy mầm
  Cây táo cũng bảo
  “Mưa đi, mưa đi”
  Cho tôi kết hoa

  *****************************

  Mưa và Bé (Lớp Mầm)

  Hạt mưa vừa rơi vừa bay
  Tung tăng như bé được ngày đi chơi
  Hạt mưa vừa bay vừa rơi
  Ríu ran như bé hát lời ca vang.

  *****************************
  • 2 Bài viết

  • 2 Được cảm ơn

  #16
  Mưa (Lớp chồi)

  Mưa ơi đừng rơi nữa
  Mẹ vẫn chưa về đâu
  Chợ làng, đường xa lắm
  Qua sông chẳng có cầu

  Mưa vẫn rơi, vẫn rơi
  Ào ào trên mái lạ
  Con sông vào mùa hạ
  Nước dâng đầy khó đi

  Chiều mưa càng thương mẹVai gầy nặng lo toanGió lùa qua kẽ liếp
  Mưa ngập tràn mắt em.

  Sorry bạn, mình không thích lời của mấy bài hát Việt nam kiểu quá lớn cho con trẻ lớp mầm non như thế này. Bọn trẻ bị bắt học thuộc những lời kiểu như mưa gập tràn mắt em và vai gầy nặng lo toan thì chúng chỉ sớm thành con vẹt thôi bạn ạ. Mong rằng bạn là giáo viên mầm non thì có lựa chọn cái hay cái dở dạy các con, chứ mà các cô mầm non mà cũng đi giới thiệu các bài kiểu này cho các mẹ dạy các con mầm non thì ... chán hết chổ nói.
  1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
  • Avatar của trantueanh09
  • Đang bị khóa tại diễn đàn
   Offline
  • 6 năm
  • Thành viên bị khoá
  • 364 Bài viết

  • 498 Được cảm ơn

  #17
  Trích dẫn Nguyên văn bởi chuoikinh Xem bài viết
  Mưa (Lớp chồi)

  Mưa ơi đừng rơi nữa
  Mẹ vẫn chưa về đâu
  Chợ làng, đường xa lắm
  Qua sông chẳng có cầu

  Mưa vẫn rơi, vẫn rơi
  Ào ào trên mái lạ
  Con sông vào mùa hạ
  Nước dâng đầy khó đi

  Chiều mưa càng thương mẹVai gầy nặng lo toanGió lùa qua kẽ liếp
  Mưa ngập tràn mắt em.

  Sorry bạn, mình không thích lời của mấy bài hát Việt nam kiểu quá lớn cho con trẻ lớp mầm non như thế này. Bọn trẻ bị bắt học thuộc những lời kiểu như mưa gập tràn mắt em và vai gầy nặng lo toan thì chúng chỉ sớm thành con vẹt thôi bạn ạ. Mong rằng bạn là giáo viên mầm non thì có lựa chọn cái hay cái dở dạy các con, chứ mà các cô mầm non mà cũng đi giới thiệu các bài kiểu này cho các mẹ dạy các con mầm non thì ... chán hết chổ nói.
  Trước hết xin cảm ơn mẹ cháu mới tham gia diễn đàn đã quan tâm tới topic của mình.
  Mình xin post lên đây bài giảng về bài thơ này trong tiết văn học, âm nhạc để mẹ cháu tham khảo cách giáo dục của các cô giáo với các con.
  Có thể các con sống ở thành phố có điều kiện tốt hơn, cảm nhận của các con về sự vất vả của cha mẹ có thể chưa sâu sắc, nhưng nghĩ tới những gia đình và các con sống ở miền núi, vùng sâu xa khó khăn, chắc chắn các con phải sớm cảm nhận những cảm xúc như vậy hơn, sống chung với cảm xúc đó và nuôi dưỡng những ước mơ từ chính những cảm xúc đó. Các con có trở thành những con vẹt hay không là tùy thuộc vào sự hướng dẫn, khơi gợi của cô giáo; sự giáo dục của gia đình và tự bản thân nhận thức, tư duy của các con.
  GIÁO ÁN VĂN HỌC

  Thơ :Mưa
  Chủ điểm:Gia đình
  Lứa tuổi:4-5 tuổi
  Thời gian:30-35’

  I.Mục đích yêu cầu
  1.Kiến thức:
  -Trẻ biết tác giả thơ, nhớ tên tác phẩm.
  -Trẻ hiểu nội dung bài thơ:viết về tình cảm của một người con dành cho mẹ,thương mẹ phải đi chợ xa trời mưa chưa về được
  -Trẻ hiểu một số từ: “ào ào”(chỉ cơn mưa to), “con sông vào mùa hạ”(mùa hè mưa to nhiều nước nên nước sông to), “mái rạ”(là mái nhà lợp bằng rơm đơn giản của ngày xưa).
  - +tích hợp: Âm nhạc,tạo hình
  2.Kỹ năng:
  -Trẻ chú ý lắng nghe và trả lời những câu hỏi của cô
  -Trẻ biết diễn đạt ý của mình
  -Bước đầu đọc thuộc được bài thơ
  3.Thái độ:
  -Trẻ biết yêu quý kính trọng bố mẹ,ngoan ngoãn vâng lời cha mẹ,biết kính trọng người lớn,lễ phép.
  -Trẻ biết giúp đỡ bố mẹ những công việc vừa sức.
  II.chuẩn bị:
  -Hình ảnh thơ, đàn organ,bài hát “cả nhà thương nhau”
  -Trẻ thuộc bài hát “Mưa” do cô sáng tác
  -Tranh ghép bài thơ “Mưa”
  -Trang phục quan áo gụ của mẹ.Một cô đóng mẹ và một trẻ lớp lớn
  -Tâm lý trẻ thoải mái,ngồi hình chữ u
  III.Tiến hành
  Cô cho trẻ hát bài: “cả nhà thương nhau”
  -Cô hỏi con vừa hát xong bài gì?bài hát nói về điều gì?

  -À các con đã nói đúng rồi đấy.Đó là bài “cả nhà thương nhau” bài hát viết về tình cảm của những thành viên trong gia đình.
  -Các con có thương yêu bố mẹ mình không?
  -À các con rất ngoan. Bố mẹ đã vất vả nuôi chúng mình khôn lớn vì vậy các con phải yêu thương bố mẹ và biết ơn bố mẹ. Phải chăm ngoan nghe lời bố mẹ ông bà.
  -Cô cũng có một bài thơ viết về tình cảm của con dành mẹ: Đó là sự nhớ nhung cũng như sự chờ đợi mẹ về của em bé. Bài thơ có tên là “Mưa” của tác giả: Phạm Phương Lan. Các con hãy nghe xem tình cảm của bạn nhỏ đó như thế nào nhé
  -Cô đọc mẫu 3 lần,lần 1 cô đọc trọn vẹn bài thơ. Cô hỏi trẻ: cô vừa đọc cho chúng mình nghe bài thơ gì? của ai?
  -Cô cho trẻ đọc cung cô 2lần để cảm nhận bài thơ
  -Cô đọc mẫu lần2 kết hợp phân tích giảng nội dung
  -Đố các con trong bài thơ cô vừa đọc có nhắc tới ai?(có nhắc tới mẹ và em bé)
  - Cô cho trẻ quan sat hình ảnh mưa và hỏi: con nhìn thấy gi?(trời mưa),đó con đây là trời mưa vào mùa nào?(mùa hè)vì sao con biết?
  -Cô hỏi trẻ: Đố các con biết là mẹ của em bé trong bài thơ đi đâu?
  -À đúng rồi mẹ của em bé đi chợ mà chợ làng lại xa trời lại mưa nữa.
  “Mưa ơi đừng rơi nữa
  Mẹ vẫn chưa về đâu
  Chợ làng dường xa lắm
  Qua sông chẳng có cầu”
  -Các con ạ trong mùa hè trời đang nắng oi ả mà có một trận mưa thì thật sảng khoái và mát mẻ,nhưng tại sao em bé lại chông cho mưa đừng rơi nữa?
  -Đúng rồi vì mẹ bạn đi chợ làng đường xa chưa về mà trời lại mưa như thế này sẽ làm cho con đường mẹ về khó hơn. Các con ạ làng của bạn nhỏ còn nghèo lắm nên chưa có cầu bắc qua sông nên em nhỏ mới trông cho mưa đừng rơi nữa
  -Bạn nhỏ đang mong mẹ về và bạn xem mưa như một người bạn để cho bạn thủ thỉ “Mưa ơi đừng rơi nữa”. Thế nhưng đố các con mưa có thôi rơi không?
  -Đúng rồi em mong mưa đừng rơi nhưng
  “Mưa vẫn rơi vẫn rơi
  Ào ào trên mái rạ”
  -Các con ạ bạn nhỏ đang rất nhớ và thương mẹ mong cho mưa đừng rơi nhưng mưa vẫn cứ rơi cơn mưa rất to tiếng mưa rơi “ào ào”như trút xuống đất như xới tung từng cuống rơm gọng cỏ.Các con ạ “mái rạ” là mái nhà lợp bằng rơm đơn giản của ngày xưa.
  -Nghe thấy tiếng mưa rơi em nhỏ cang mong chờ mẹ về hơn vì trên đường về của mẹ có bao nhiêu những khó khăn.
  “Con sông vào mùa hạ
  Nước dâng đầy khó đi”
  -Mẹ đi chợ đường xa sông không có cầu,những cơn mưa mùa hạ càng làm cho sông nhiều nước càng khó đi hơn. nghĩ như vậy trong lòng em nhỏ trào dâng lên tình yêu thương nhớ mong mẹ vô hạn.Đố các con câu thơ nào thể hiện được điều đó?
  -Đúng rồi nhìn thấy trời mưa em bé nghĩ tới con đường mẹ về gánh hàng rong đang đè nặng trên vai mẹ mưa lại càng to làm cho đường trơn càng trở nên khó đi.nỗi khó khăn chồng chất khó khăn em càng thương mẹ.mẹ đang phải tần tảo với gánh hành rong để nuôi em khôn lớn mẹ.
  - Thế mẹ của các con làm nghề gi?
  -những lúc bố mẹ đi làm vất vả các con phải làm gi?


  -Hai câu thơ cuối là hai câu thơ xúc động nhất và cũng là hai câu thơ thể hiện rõ nét tình cảm của em bé đối với mẹ
  “Gió luồn qua kẽ liếp
  Mưa ngập tràn mắt em”
  Không biết tại mưa rơi nặng hạt hay là nỗi nhớ thương của em danh cho mẹ.có thể là mưa rơi hay cũng có thể là những giọt nước mắt của em thương nhớ và mong mẹ về!
  -Bạn nhỏ của chúng mình thật ngoan và yêu thương mẹ vô hạn.thế con các con thì sao?(giáo dục lễ giáo cho trẻ)
  -Cô cho lớp hát bài hát “Mưa” cùng cô
  -Cô hỏi trẻ chúng mình vừa hát bài gi?
  Trong bài hát cũng nói về tinh cảm của em bé đang nhớ mong mẹ của em về đấy
  Cô đọc thơ chậm thể hiện đúng giai điệu bài và tình cảm của bài thơ
  Các con ạ cô thấy bài thơ rất hay và xúc động hôm nay cô xẽ ngâm bài thơ này cho các con nghe nhé!cô ngâm thơ kết hợp với đàn.(nhờ cô giáo đóng vai mẹ và em bé minh hoạ)
  -Và bây giờ chúng mình hãy cùng cô đọc bài thơ này cho thuộc để làm quà tặng cho ông bà bố mẹ chung mình nhé!
  -Cô cho trẻ đọc2-3 lầntheo lớp cô chú ý cho trẻ đọc đúng lời bài thơ.
  -Loa loa lớp cô Hạnh mở cuộc đua tài xem ai đọc thơ giỏi mời các bạn nhỏ cùng tham gia.cô tổ chức cho tổ đọc, nhóm đọc.ccho đọc từng nhóm theo khổ thơ ý thơ.
  -Cho 1-2 cá nhân đọc cô chú ý sửa ngữ pháp cho trẻ.

  -Cô thấy các con học rất giỏi bây giờ cô tặng chúng mình một trò chơi.Trò chơi có tên là “Xếp tranh”. Luật chơi chúng mình hãy quan sát tranh thơ “Mưa” xem tranh có những hinh ảnh gì, cô chia 3 đội chơi cô có những bức tranh khác bị tách rời con hãy ghép những bức tranh đó nhé!sau một lượt bài hát “Mưa” đội nào ghép đúng và nhanh sẽ dành chiến thắng
  -Cô kiểm tra kết quả và nhận xét tuyên dương động viên trẻ

  Một lần nữa xin cảm ơn góp ý của mẹ cháu, mình thực sự đã rơi nước mắt khi đọc những dòng này!...
  Chỉnh sửa lần cuối bởi trantueanh09; 09/12/2011 vào lúc 05:54 PM.
  8 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
  • 4 Bài viết

  • 1 Được cảm ơn

  #18
  1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
  • Avatar của trantueanh09
  • Đang bị khóa tại diễn đàn
   Offline
  • 6 năm
  • Thành viên bị khoá
  • 364 Bài viết

  • 498 Được cảm ơn

  #19
  Trích dẫn Nguyên văn bởi dacsandatbinhdinh Xem bài viết
  thanks a lot
  Cảm ơn bạn đã ghé thăm!
  • 116 Bài viết

  • 18 Được cảm ơn

  #20
  Trích dẫn Nguyên văn bởi chuoikinh Xem bài viết
  Mưa (Lớp chồi)

  Mưa ơi đừng rơi nữa
  Mẹ vẫn chưa về đâu
  Chợ làng, đường xa lắm
  Qua sông chẳng có cầu

  Mưa vẫn rơi, vẫn rơi
  Ào ào trên mái lạ
  Con sông vào mùa hạ
  Nước dâng đầy khó đi

  Chiều mưa càng thương mẹVai gầy nặng lo toanGió lùa qua kẽ liếp
  Mưa ngập tràn mắt em.

  Sorry bạn, mình không thích lời của mấy bài hát Việt nam kiểu quá lớn cho con trẻ lớp mầm non như thế này. Bọn trẻ bị bắt học thuộc những lời kiểu như mưa gập tràn mắt em và vai gầy nặng lo toan thì chúng chỉ sớm thành con vẹt thôi bạn ạ. Mong rằng bạn là giáo viên mầm non thì có lựa chọn cái hay cái dở dạy các con, chứ mà các cô mầm non mà cũng đi giới thiệu các bài kiểu này cho các mẹ dạy các con mầm non thì ... chán hết chổ nói.
  ặc, dạy trẻ biết yêu thương cha mẹ mà bạn còn bảo chán hết chỗ nói, thì bạn muốn các cô dạy con cái gì ? Các bé ngày nay ở nhà thường được cha mẹ , ông bà yêu chiều trở nên ích kỷ,muốn gì được nấy, nếu không được các cô dạy thế này, sau con bạn chả coi bố mẹ ra gì bạn có vui không? pó tay, mình vốn ít tg ,nên chỉ hay tàu ngầm, mà đọc CM của bạn, phải nhảy lên ý kiến,. thật là....không hiểu nổi.
  Phấn đấu vì mục tiêu cả gia đình khỏe, mình ngày càng trẻ đẹp nào:Laughing:
  5 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
 • Trang 1/4

  Chuyển tới trang

 • 1
 • 2
 • ...
 • 4