Dành cho những bé thích hát theo các bài hát trong các phim hoạt hình của Disney và học tiếng Anh theo các bài hát đó.
http://www.fpx.de/fp/Disney/Lyrics/
Trong đó có lời các bài mà bố Casper đã upload.