Con mình thì năm sau mới vào lớp 1. Mình tính cho cháu học lớp Tăng cường tiếng Anh, nhưng chọn trường nào học nhẹ nhàng thôi.

Tuy nhiên có một số bạn nói rằng không nên cho học tăng cường tiếng Anh vì chương trình học nặng. Con phải học tiếng Việt, rồi chương trình tiếng Anh tăng cường, rồi lại học thêm Anh văn ở ngoài nữa

Có bạn nào đã cho con học tăng cường tiếng Anh cho mình xin ý kiến nha. Nhất là các bạn đã có conđi học vài năm rồi