Phương pháp giải toán thi lớp 6 trường chuyên Trần Đại Nghĩa

 • 1 Lượt chia sẻ
 • 67.9K Lượt đọc
 • 158 Trả lời

 • Trang 1/8

  Chuyển tới trang

 • 1
 • 2
 • ...
 • 8

Luôn tự hào là nguồn thông tin và kiến thức đáng tin cậy dành cho phụ nữ trưởng thành.

Theo dõi Webtretho

Đến trả lời mới nhất
  • 61 Bài viết

  • 80 Được cảm ơn

  #1
  Dạng 2 : toán đố kiến thức về tuổi tổng và hiệu số phần (2 điểm) :
  Phương pháp giải toán tìm tổng (hiệu) số phần :
  • Tính tổng số phần.
  • Tìm giá trị một phần : (tổng giá trị) chia (tổng số phần).
  • Tính giá trị của một đại lượng : (giá trị một phần) nhân (số phần).
  Ví minh họa :bài 4 năm 2006 – 2007 :
  Cha hơn con 32 tuôỉ. Sau 4 năm nữa thì tuổi cha gấp ba lần tuổi con. Hỏi tuổi cha và tuổi con hiện nay là bao nhiêu tuổi?
  Tóm tắt.
  Cha :
  Con :
  Cha :
  Con :
  Kiến thức :
  Hiện tại : tuổi cha – tuổi con = 32 tuổi.
  Tương lai : sau 4 năm nữa, tuổi cha và tuổi con đều tăng 4 tuổi. nên :
  tuổi cha – tuổi con = 32 tuổi.
  Theo đề bài : tuổi cha = 3 lần tuổi con
  Giải.
  ở tương lai :
  Hiệu số phần :
  3 – 1 = 2 (phần)
  Giá trị một phần :
  32 : 2 = 16(tuổi)
  Số tuổi của cha :
  16 x 3 = 48 (tuổi)
  Số tuổi của con:
  11 x 1 = 16 (tuổi)
  Số tuổi của cha hiện nay :
  48 – 4 = 44 (tuổi)
  Số tuổi của con hiện nay:
  16 – 4 = 12 (tuổi)
  Đáp số : cha 44 tuổi, con 12 tuổi.
  Ví minh họa :bài 4 năm 2005 – 2006 :
  Hiện nay tuổi cha gấp 4 lần tuổi con và cho đến năm mà tuổi con gấp đôi tuổi con hiện nay thì tổng số tuổi của hai cha con là 91. Hỏi tuổi cha hiện nay là bao nhiêu?
  Tóm tắt.
  Cha :
  Con :
  Cha :
  Con :
  Kiến thức :
  1. Tương lai :
  • con tăng một đoạn nên cha cũng tăng một đoạn.
  • biết tổng số phần và tổng giá trị nên tính được số tuổi của cha và con.
  2. Sau đó tính được số tuổi của cha và con ở hiện tại.
  Giải.
  ở tương lai :
  tổng số phần :
  5 + 2 = 7 (phần)
  Giá trị một phần :
  91 : 7 = 13 (tuổi)
  Tuổi của cha hiện tại :
  13 x 4 = 52 (tuổi)
  Đáp số : tuổi của cha hiện tại là 52 (tuổi)
  Dặn dò :
  • Về thời gian : cha thêm bao nhiêu tuổi thì con cũng bấy nhiêu tuổi.
  • Tuổi cha – tuổi con = không thay đổi.
  • ở thời điểm nào ta biết : tổng ( hiệu) giá trị và tổng số phần thì ta tính giá trị một phần.
  • Sau đó tính số tuổi theo đề bài.

  Không có gì khó chỉ sợ lòng không bền.
  6 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
 1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT  • 61 Bài viết

  • 80 Được cảm ơn

  #2
  Đề thi tuyển sinh lớp 6 trường chuyên Trần đại nghĩa

  Năm 2010 - 2011
  Bài 1 (2 đ) : tính
  A=(20,5×0,25+18,225×5):0,05
  B=(5/3-5/6+1/2)/(9/10+13/30)
  Bài 2 (2 đ);
  Tìm ba số tự nhiên biết rằng có một số có 3 chữ số, một số có 2 chữ số , một số có 1 chữ số. đồng thời trung bình cộng của ba số đó là 37.
  Bài 3 (2 đ).
  Cho phân số 25/37. Hãy tìm số tự nhiên a sao cho đem mẫu của phân số đã cho trừ đi a và giữ nguyên tử số thì được phân số mới có giá trị là 5/6
  Bài 4 (2 đ).
  Tìm hai số sao cho nếu lấy 2/3 của tổng hai số đó trừ đi hiệu số của hai số thì được 32. Còn lấy 1/2 hiệu số của hai số nhân với 6 thì bằng tổng của hai số.
  Bài 5 (2 đ).
  Một thửa ruộng hình tam giác có chiều cao là 12m. nếu kéo dài cạnh đáy thêm 5m thì diện tích sẽ tăng bao nhiêu m2 ?
  Một thửa ruộng hình vuông nếu tăng số đo cạnh thêm 3m thì diện tích tăng thêm 99 m2. hãy tính diện tích thửa ruộng hình vuông ban đầu khi chưa tăng độ dài?
  Hết
  Chỉnh sửa lần cuối bởi tranthanhphong; 22/12/2010 vào lúc 03:52 PM.
  6 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
  • 61 Bài viết

  • 80 Được cảm ơn

  #3
  Đề thi tuyển sinh lớp 6 trường chuyên Trần đại nghĩa
  Năm 2009 - 2010

  Bài 1 (2đ) tính .
  A=(4,53×0,2+6,165×3):2,5
  B= (2/15+5/3-3/5)/(4(2/3)-2(1/5))
  Bài 2 (2đ)
  Một người bán hàng, lần thứ nhất bán được 1/4 số trứng. lần thứ hai bán được 2/5 số trứng và còn lại 21 quả. Hỏi người đó bán được bao nhiêu quả trứng và mỗi lần bán được bao nhiêu quả ?
  Bài 3 (2đ).
  Cho hai phân số 7/9 và 5/11. Hãy tìm phân số a/b sao cho đem mỗi phân số đã cho trừ phân số a/b thì được phân số mới có tỉ số là 5.
  Bài 4 (2đ).
  Ba người cùng làm chung một công việc thì sau 3 giờ xong. Nếu làm một mình thì người thứ nhất làm công việc ấy mất 8 giờ mới xong và người thứ hai làm công việc một mình ấy mất 12 giờ mới xong. Hỏi người thứ ba làm một mình công việc ấy mất bao lâu mới xong ?

  Bài 5 (2đ).
  Cho thửa ruộng hình tam giác có cạnh đáy là 25m. nếu kéo dài cạnh đáy 5m thì diện tích tăng thêm 50m2. Tính diện tích miếng đất khi chưa mở rộng.
  hết.
  Chỉnh sửa lần cuối bởi tranthanhphong; 23/12/2010 vào lúc 09:25 AM.
  5 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
  • 61 Bài viết

  • 80 Được cảm ơn

  #4
  Dạng 3 : diện tích các hình (thi luôn luôn cho):
  Phương pháp giải toán :
  • Vẽ hình minh họa cho bài toán (có hình giúp ta tư duy tốt hơn)
  • Thuộc các công thức các hình tam giác, chữ nhật, hình vuông…
  năng hiểu các yếu tố thay đổi(tăng hoặc giảm cạnh, đường cao ...)
  Ví minh họa :bài 5 (2 đ) năm 2009 – 2010 :
  Cho thửa ruộng hình tam giác có cạnh đáy là 25m. nếu kéo dài cạnh đáy 5m thì diện tích tăng thêm 25m2. Tính diện tích miếng đất khi chưa mở rộng.
  Tóm tắt.

  hình minh họa link:http://dethi.violet.vn/present/show/entry_id/4625229

  Kiến thức :
  Cho tam giác ABC có : cạnh đáy BC = 25m.
  Đường cao AH.
  Tăng cạnh đáy 5m thì : Đường cao AH không thay đổi.
  Diện tích tăng thêm là tam giác ABD có diện tích là 25m2. Nên ta tính được Đường cao AH.
  Giải.
  Độ dài đường cao AH là :
  S_ABD=(AH×BD)/2=>25=(AH×5)/2=>AH=10m
  Diện tích của miếng đất khi chưa mở rộng :
  S_ABC=(AH×BC)/2=(10×25)/2=125m2
  Đáp số :125m2.
  Ví minh họa :bài 5 (2 đ) năm 2010 – 2011 :
  Bài 5 (2 đ).
  Một thửa ruộng hình tam giác có chiều cao là 12m. nếu kéo dài cạnh đáy thêm 5m thì diện tích sẽ tăng bao nhiêu m2 ?
  Một thửa ruộng hình vuông nếu tăng số đo cạnh thêm 3m thì diện tích tăng thêm 99 m2. hãy tính diện tích thửa ruộng hình vuông ban đầu khi chưa tăng độ dài?
  Tóm tắt.

  Kiến thức :
  Cho tam giác ABC có : Đường cao AH = 12m.
  Tăng cạnh đáy 5m thì : Đường cao AH không thay đổi.
  Giải.
  Diện tích diện tích sẽ tăng :
  S_ABD=(AH×BD)/2=(12×5)/2=30 m2
  Đáp số : 30 m2


  Kiến thức :
  Hình vuông ABCD có AB = BC = CD = DA.
  Sau khi tăng cạnh 3m ta được hình chữ nhật BEFC có S =99 m2
  Giải.
  Cạnh hình chữ nhật BEFC là :
  s_BEFC=BC×BE . ta suy ra : 99 = BC × 3 nên BC = 33m.
  Diện tích thửa ruộng hình vuông ban đầu :
  S_ABCD=〖BC〗^2=〖33〗^2=1089m^2
  Đáp số : 1089m^2
  Ví minh họa :bài 5 (2 đ) năm 2008 – 2009 :
  Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 8m. nếu tăng chiều dài và chiều rộng thêm 4m thì diện tích thửa đất sẽ tăng thêm 264m2. tính diện tích thửa đất ấy.
  Tóm tắt.

  Kiến thức :
  Một thửa ruộng hình chữ nhật ABCD có chiều dài AD và chiều rộng là AB.
  Khi chiều dài AD và chiều rộng là AB thêm 4m. phần đất tăng thêm là hình chữ nhật DFEM (hình màu vàng) có :
  Diện tích S = 264m2.
  Chiều rộng là : ME = 4m.
  Sau đó ta tính chiều rộng AB = DC = DM – MC.
  Giải.
  Chiều dài của hình chữ nhật DFEM là :
  m2.
  Chiều rộng AB hình chữ nhật ABCD là :
  AB = DC = DM – MC = 66 – 4 = 62m.
  Chiều dài AD hình chữ nhật ABCD là :
  AD = AB + 8 = 62 + 8 = 70m.
  Diện tích thửa đất ấy :
  S = AB × AD = 62 × 70 = 4340 m2.
  Đáp số : 4340 m2.
  Dặn dò :
  1. Sau khi thay đổi ta xem đại lượng nào thay đổi và đại lượng nào không thay đổi.Chẳng hạn như :
  2. Diện tích tam giác có hai đại lượng là cạnh đáy và đường cao. Khi tăng thêm cạnh đáy thì độ dài cạnh đáy tăng và đường cao không thay đổi.
  3. Các công thức hệ quả :
  4. Diện tích tam giác = (cạnh đáy × đường cao ) : 2
   Suy ra
  : đường cao = (2 × Diện tích tam giác ) : cạnh đáy

  Toi không chèn hình tóm tắt được. có hình : http://dethi.violet.vn/present/show/entry_id/4625229

  học toán là học cách tư duy
  Chỉnh sửa lần cuối bởi tranthanhphong; 23/12/2010 vào lúc 01:21 PM.
  6 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
  • 61 Bài viết

  • 80 Được cảm ơn

  #5
  Dạng 4 : Toán năng suất (khó hiểu cho các em đây ):
  Năng suất : khả năng hoàn thành công việc trong một đơn vị thời gian (giờ, ngày, tháng…).
  Ý nghĩa : trong 1 giờ (ngày, tháng…) hoàn thành bao nhiêu phần công việc.
  Công thức : N= (1(cv))/t trong đó :
  1 : một công việc cần thực hiện.
  t : thời gian hoàn thành công việc đó.
  Công thức hệ quả :
  Thời gian hoàn thành môt công việc : t=1/N trong đó :
  N : năng suất (số công việc trong một đơn vị thời gian ).
  Số công việc được thực hiện trong thời gian T :
  CV=N×T
  Chúng ta cùng tìm hiểu kỹ nhé .
  Ví minh họa :bài 4 (2 đ) năm 2008 – 2009 :
  Hai người thợ cùng làm chung một công việc thì sau 6 giờ xong. Nếu làm một mình thì người thứ nhất làm công việc ấy mất 9 giờ mới xong. Hỏi Nếu người thứ hai làm một mình công việc ấy mất mấy giờ mới xong ?
  Tóm tắt.
  có hình : http://dethi.violet.vn/present/show/entry_id/4643828
  Hai người thợ làm chung 1CV :


  Người thứ nhất :


  Người thứ hai :

  Kiến thức :
  Năng suất chung số công việc hai người thợ hoàn thành) : Nchung = N1 + N2.
  Năng suất Người thứ nhất : N1.

  Năng suất Người thứ hai : N2.
  Giải.
  Số công việc của hai người thợ làm chung trong 1 giờ :
  1/6 (công việc).
  Số công việc của người thợ thứ nhất làm trong 1 giờ :
  1/9 (công việc).
  Số công việc của người thợ thứ hai làm trong 1 giờ :
  1/6-1/9=1/18 (công việc).
  Thời gian người thợ thứ hai làm một mình xong công việc :
  1 : 1/18 = 18 giờ.
  Đáp số : 18 giờ.
  Ví minh họa :bài 4 (2 đ) năm 2009 – 2010 :
  Ba người cùng làm chung một công việc thì sau 3 giờ xong. Nếu làm một mình thì người thứ nhất làm công việc ấy mất 8 giờ mới xong và người thứ hai làm công việc một mình ấy mất 12 giờ mới xong. Hỏi người thứ ba làm một mình công việc ấy mất bao lâu mới xong ?

  Tóm tắt.
  Ba người thợ làm chung 1CV :


  Người thứ nhất :


  Người thứ hai :


  Người thứ ba :
  Kiến thức :
  Năng suất chung số công việc hai người thợ hoàn thành) : Nchung = N1 + N2.+ N3 .
  Năng suất Người thứ nhất : N1.
  Năng suất Người thứ hai : N2.
  Năng suất Người thứ ba: N3.
  Giải.
  Số công việc của hai người thợ làm chung trong 1 giờ :
  1/3 (công việc).
  Số công việc của người thợ thứ nhất làm trong 1 giờ :
  1/8 (công việc).
  Số công việc của người thợ thứ hai làm trong 1 giờ :
  1/12 (công việc).
  Số công việc của người thợ thứ ba làm trong 1 giờ :
  1/3-1/8-1/12=1/8 (công việc).
  Thời gian người thợ thứ ba làm một mình xong công việc :
  1 : 1/8 = 8 giờ.
  Đáp số : 8 giờ.
  Ví minh họa :bài 5 (2 đ) năm 2006 – 2007 :
  Hai người thợ Thành và Long cùng làm chung một công việc theo dự định 6 ngày thì xong. Làm chung được 4 ngày thì Thành bị bệnh phải nghĩ, long phải làm một mình trong 5 ngày nữa thì mới xong. Hỏi nếu làm một mình cả công việc thì mỗi người mất bao nhiêu ngày?
  Tóm tắt.
  Dự định:
  Thành và Long làm chung 1CV :

  thực hiện :
  Thành và Long làm chung 1CV  Thành nghĩ và Long làm :
  Kiến thức :
  Dự định : tìm năng suất chung của Thành và Long : Nchung = N1 + N2.
  Thực hiện chia thành hai giai đoạn :
  Thành và Long làm chung trong 4 ngày : tìm số công việc làm chung : (thời gian) x (năng suất).
  Suy ra : số công việc còn lại.
  Thành nghĩ và Long làm một mình số công việc còn lại. tìm năng suất của Long : N2.
  Cuối cùng tìm năng suất của Thành : N1.
  Giải.
  Số công việc của Thành và Long làm chung trong 1 ngày :
  1/6 (công việc).
  Số công việc của Thành và Long làm chung trong 4 ngày :
  1/6×4=2/3 (công việc).
  Số công việc còn lại Long làm một mình:
  1- 2/3=1/3(công việc).
  Số công việc của Long làm trong 1 ngày :
  1/3:5=1/15 (công việc).
  Số công việc của Thành làm trong 1 ngày :
  1/6-1/15=1/10 (công việc).
  Thời gian Thành làm một mình xong công việc :
  1 : 1/10 = 10 ngày.
  Thời gian Long làm một mình xong công việc :
  1 : 1/15 = 15 ngày.
  Đáp số : Thành : 10 ngày ; Long : 15ngày..
  Dặn dò :
  Khái niệm và công thức về năng suất để chúng ta tư duy và đơn gian bài toán. Khi trình bày chúng ta nói lại cho rõ ràng.

  có hình : http://dethi.violet.vn/present/show/entry_id/4643828
  "Có chí thì nên"
  5 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
  • 311 Bài viết

  • 63 Được cảm ơn

  #6
  Cảm ơn tranthanhphong nhé
  Mang mây cái này về nghiên cứu cũng tốt cho con trẻ đây
  • 586 Bài viết

  • 9,264 Được cảm ơn

  Thành viên tri kỷ 2016
  #7
  Cảm ơn tranthanhphong đã nhiệt tình nhé. Tiện đây mình muốn hỏi bạn kinh nghiệm cho con thi TDN. Theo mình biết bạn là GV tiểu học đúng không? Năm nay mình có con học lớp 5 cũng đang học hành cùng con và ôn luyện trong tư thế chuẩn bị. Mình muon được học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm từ GV có tâm huyết như bạn! Cám ơn bạn!
  • 61 Bài viết

  • 80 Được cảm ơn

  #8
  Bạn đúng là một PH hiện đại cũng con học tập.Bạn và tôi cũng hiểu rằng : "Dạy - Hành - Hiện thức theo suy nghĩ theo con trẻ". cho nên chúng ta phải hiểu chúng suy nghĩ gì và muốn gì. tôi cho ra một định lí mà ai cũng biết là :điều kiện cần " ta là bạn của con" điều kiện đủ là : "Ta là cha - mẹ của con".
  kinh nghiệm của ông cha ta : "HỌC - HÀNH".
  "Học" : cái mới , sữa sai cái củ. từ cái căn bản đến cái nâng cao. suy nghĩ từ đơn giản đến phức tập và phân cái phức tập thành nhiều cái đơn giản.
  "Hành" : thực hiện cái mới học nhiều lần trở thảnh thói quen, dần dần trở thành kinh nghiệm đồng thời kết hợp với cái củ cho ra sự sáng tạo.
  Bạn đánh giá xem con bạn kiến thức căn bản : tính cộng, trừ, nhân, chia số tự nhiên, phân số và số thập phân có sai số không và thời gian thực thiện phép tinh. phần quan trọng là suy luận ở các bài toán đố.

  Chúc con bạn phát triển.
  Chỉnh sửa lần cuối bởi tranthanhphong; 27/12/2010 vào lúc 11:06 AM.
  2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
  • 586 Bài viết

  • 9,264 Được cảm ơn

  Thành viên tri kỷ 2016
  #9
  Cám ơn bạn! Con mình nói chung về tố chất thì OK, Bé đang theo học ở 218 (lớp chuyên). Tuy nhiên về nhận xét của mình thì bé chưa thật sự "ổn lắm" có nghĩa vẫn tồn tại một số sai sót nhỏ khi làm bài thi. Theo kinh nghiệm của bạn để giảm những sai sót của bé mình phải làm sao? nếu làm riêng những bài cộng trừ nhân chia thì không sai vì bé quan tâm đến sự cẩn thận. Tuy nhiên khi thực hiện các bài toán giải, mình không biết vì vội vàng hay độ tập trung của bé đã ảnh hưởng đến việc làm bài. Ví dụ khi tính chiều dài hình chữ nhật xong đến chiều rộng nhưng lới giải của bé vẫn ghi chiều dai là ( sai sót rất nhỏ , nhưng GV khó sẽ không thể thông cảm và bị trừ điểm thật oan uổng). Ngoai ra việc tính nhẩm thiếu số không, có lẽ do bé đã bị thói quen thích làm bài thật nhanh trước các bạn. Nói chung sai sót không nằm trong phạm vi kiến thức mà thường lọt vào xác xuất ẩu hay cẩn thận, nên người làm mẹ tôi rất hồi hộp lo lắng mỗi lần cháu làm bài thi hay kiểm tra.
  • 61 Bài viết

  • 80 Được cảm ơn

  #10
  Tôi xin múa rìu qua mắt thợ vậy.chúng ta học toán không phải đơn thuần là tính toán, ý nghĩa chính của toán học là phương pháp để giải quyết một vần đề (bài toán) kết hợp với các phép tính và tính chất của các số để cho ra một kết quả chính xác phản ánh đúng thực tế. Để giải quyết một bài toán (vấn đề) chúng ta thường thực hiện bốn bước sau :
  Bước 1 : thu thập thông tin.
  GT: bài toán cho về đối tượng gì, bao nhiêu đối tượng và các tính chất của đối tượng này.
  kL : yêu cầu của bài toán muốn người giải thực hiện là gì.
  trong bước này người giải bài phải dùng các giác quan để thu thập thông tin. chẳng hạn : dùng mắt để quan sát, dùng miệng để đọc nhẩm, dùng tai để nghe đọc đề.v.v...qua các giác quan này các thông tin được truyền vào não bộ, não bộ cho ra phản xạ (kết quả hay hướng giải quyết bài toán) đây chính là bước 2.
  Bước 2 : phân tích và cho ra kết quả hay hướng giải quyết bài toán.
  Đây là bước "học" : có các trình hợp sau đây :
  người giải không có hướng giải quyết bài toán hay kết quả có nghĩa là ta chưa biết.cho nên phải học.
  người giải có hướng giải quyết bài toán nhưng không ra kết quả.có nghĩa là :người giải toán có kiến thức không đầy đủ, cho nên phải xem lại kiến thức đã học.
  Bước 3 : hành động.
  trình bày cách giải quyết bài toán một cách hợp lí mang tính logic.cuối cùng cho ra đáp số.
  Bước 4 : kiểm tra.(rút ra kinh nghiệm)
  thử lại kết quả.
  Rút ra một kinh nghiệm giải bài.
  Tóm lại, người giải bài toán phải đọc kĩ đề để hiểu dụng ý của tác giả bài toán. Ta phải tìm được ý chốt của bài toán, sau đó sắp xếp trình bày ý nào trước và ý nào sau.
  Trong giáo dục, mỗi tình huống có những cách giải quyết khác nhau. Qua hai tình huống của bạn cung cấp thì sai sót của con bạn và bạn không nhỏ đâu. “Ví dụ khi tính chiều dài hình chữ nhật xong đến chiều rộng nhưng lới giải của bé vẫn ghi chiều dai là” . Con bạn có thể không nắm rõ các khai niệm bởi vì khi tính được chiều dài rồi thì cạnh còn lại không là chiều dài được.cho nên trước khi bạn giải cho con bạn một bài toán nào đó thì bạn nên cung cấp cho con bạn các khái niệm liên quan về đối tượng trong bài toán ( định nghĩa, tính chất, đặc điểm …), sau đó là cách trình bày một cách logic. Bạn nên nhớ “sai một li đi ngàn dặm”.
  “việc tính nhẩm thiếu số không” .trong tính toán con số là phải chính xác. Khi tính toán cần phải bình tỉnh không quá cẩn thận cũng không quá tập trung dể sai số. “trật con dấu bán con trâu”.
  Bạn quá chủ quan, bạn nhìn nhận vấn đề một cách khách quan hơn và lạc quan. bởi vì chúng ta vì mục đính giáo dục con trẻ.
  4 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
  • 61 Bài viết

  • 80 Được cảm ơn

  #11
  Dạng 5 : Toán phân số :
  Phương pháp : dùng dạng toán tổng và hiệu số phần + nâng cao.
  Biết : tổng gía trị.
  Đại lượng A bằng a/b của tổng gía trị
  Giá trị của A = (Tổng giá trị) x (a/b)
  Đại lượng A bằng a/b của tổng gía trị.
  Biết giá trị của Đại lượng A.
  Tổng giá trị = (Giá trị của A) x (b/a)

  Ví minh họa :bài 2 (2 đ) năm 2009 – 2010 :
  Một người bán hàng, lần thứ nhất bán được 1/4 số trứng. lần thứ hai bán được 2/5 số trứng và còn lại 21 quả. Hỏi người đó bán được bao nhiêu quả trứng và mỗi lần bán được bao nhiêu quả ?
  Tóm tắt.

  tôi không chèn hình được.
  tóm tắt có hình :http://dethi.violet.vn/present/show/entry_id/4704788

  Kiến thức :
  Quan sát sơ đồ : ta có số trứng còn lại là 21 quả.
  Đồng thời ta tìm được số phần : 1 – (số phần lần 1 + Lần 2).
  ta tính được số quả trứng của người bán...
  Giải.

  Số phần của số quả trứng còn lại :
  1-(1/4+2/5)=7/20(phần).
  Số quả trứng của người bán :
  21× 20/7=60(quả trứng).
  Số quả trứng đã bán :
  60 – 21 = 39(quả trứng).
  Số quả trứng lần thứ nhất bán được :
  60× 1/4=15(quả trứng).
  Số quả trứng lần thứ hai bán được :
  60× 2/5=24(quả trứng).
  Đáp số :
  Bài tập về nhà : đề số 3 bài 3; đề số 6 bài 3; đề số 26 bài 3;
  4 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
  • Avatar của song2000
  • Thành viên Webtretho
   Offline
  • 7 năm
  • 6 Bài viết

  • 0 Được cảm ơn

  #12
  bài này em giải mãi mà không được:

  1 mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 8m .nếu tăng cả chiều dài và chiều rộng thêm 4m thì diện tích mảnh đất sẽ tăng thêm 264m2. tính diện tích của mảnh đất đó
  • 61 Bài viết

  • 80 Được cảm ơn

  #13
  Trích dẫn Nguyên văn bởi song2000 Xem bài viết
  bài này em giải mãi mà không được:

  1 mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 8m .nếu tăng cả chiều dài và chiều rộng thêm 4m thì diện tích mảnh đất sẽ tăng thêm 264m2. tính diện tích của mảnh đất đó
  đây là bài thi năm 2008 - 2009. nó ở ví dụ 3 dạng hình học. em chịu khó tham khảo nhá.
  2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
  • 61 Bài viết

  • 80 Được cảm ơn

  #14
  Đề thi tuyển sinh lớp 6 trường chuyên Trần đại nghĩa
  Năm 2008 - 2009
  Bài 1 (2đ) tính .
  A=(2,721:0,25+6,165:2,5)×1,25
  B=(3/20+1/2-1/15)/(3 1/3+2/9)
  Bài 2 (2đ).
  Một người bán vải lần thứ nhất bán 1/5 tấm vải, lần thứ hai bán 4/7 chỗ vải còn lại thì tấm vải còn lại chỉ còn 12m. hỏi tấm vải dài bao nhiêu m ?
  Bài 3 (2đ).
  Cho hai phân số 7/11 và 1/5. Hãy tìm phân số a/b sao cho đem mỗi phân số đã cho cộng phân số a/b thì được hai phân số mới có tỉ số là 3.
  Bài 4 (2đ).
  Hai người thợ cùng làm chung một công việc thì sau 6 giờ xong. Nếu làm một mình thì người thứ nhất làm công việc ấy mất 9 giờ mới xong. Hỏi Nếu người thứ hai làm một mình công việc ấy mất mấy giờ mới xong ?
  Bài 5 (2đ).
  Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 8m. nếu tăng chiều dài và chiều rộng thêm 4m thì diện tích thửa đất sẽ tăng thêm 264m2. tính diện tích thửa đất ấy.
  Hết.
  3 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
  • Avatar của song2000
  • Thành viên Webtretho
   Offline
  • 7 năm
  • 6 Bài viết

  • 0 Được cảm ơn

  #15
  thank anh nha'
  • 586 Bài viết

  • 9,264 Được cảm ơn

  Thành viên tri kỷ 2016
  #16
  Ban tranthanhphong than mến! bạn co the post một so bai tap nang cao (ban cho rằng là khó) cho cac me tham khảo được không? cám ơn bạn rất nhiều
  1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
  • 61 Bài viết

  • 80 Được cảm ơn

  #17
  Dạng 6 : tìm phân số :
  Phương pháp :
  • Hai phân số bằng nhau : A/B=C/D khi A×D = C × B.
  • Tính chất nhân : A/B=(C×m)/(D×m) ;m≠0; (dùng để qui đồng phân số).
  • Tính chất chia : A/B=(C:m)/(D:m) ;m≠0; (dùng để tối giản phân số).

  Ví minh họa :bài 3 (2 đ) năm 2010 – 2011 :
  Cho phân số 25/37. Hãy tìm số tự nhiên a sao cho đem mẫu của phân số đã cho trừ đi a và giữ nguyên tử số thì được phân số mới có giá trị là 5/6
  Tóm tắt.
  1. phân số đã cho = phân số mới.
  2. phân số mới : mẫu số = mẫu số đã cho - a.
  3. tử số = tử số đã cho

  Kiến thức :
  So sánh hai phân số bằng nhau :
  Thay đổi mẫu số và giữ nguyên tử số.
  25/37 25/(37-a) 5/6
  Chúng ta nhận thấy rằng mẫu số phân số đã cho là 25 nên mẫu số phân số mới cũng là 25.
  Ta làm như sau : 5/6=(5×5)/(6×5)=25/30 . ta có mẫu của phân số mới là 30.
  Cuối cùng ta tìm được số tự nhiên a = mẫu của phân số đã cho - mẫu của phân số mới.
  Giải.

  Qui đồng phân số mới có tử số bằng tử số của phân số đã cho :
  5/6=(5×5)/(6×5)=25/30.
  Số tự nhiên a :
  37 – 30 = 7
  Đáp số : a = 7

  Ví minh họa :bài 3 (2 đ) năm 2009 – 2010 :
  Bài 3 (2đ).
  Cho hai phân số 7/9 và 5/11. Hãy tìm phân số a/b sao cho đem mỗi phân số đã cho trừ phân số a/b thì được phân số mới có tỉ số là 5.
  Tóm tắt.
  1. Phân số mới thứ nhất : 7/9 - a/b
  2. Phân số mới thứ hai : 5/11 - a/b
  3. Tỉ số hai phân số là 5.

  Kiến thức :
  Chúng ta nhận thấy rằng :
  Tỉ số hai phân số là 5. Suy ra rằng bài toán giải bằng phương pháp tổng hay hiệu số phần.
  hai phân số đã cho là xác định 7/9 và 5/11. Nên khi trừ cho một số nào đó thì ta vẫn hiệu phân số luôn không đổi.
  cho nên bài toán được giải theo phương pháp hiệu số phần + tính chất phân số.
  Giải.

  Quy đồng hai phân số : 7/9= 77/99; 5/11=45/99
  Hiệu hai phân số : 77/99-45/99=32/99
  Hiệu số phần của hai Phân số mới : 5 – 1 = 4 (phần).
  Giá trị một phần : 32/99:4=8/99
  Phân số mới thứ hai là : 8/99×1=8/99
  Phân số a/b là : 45/99-8/99=37/99
  Đáp số : a/b=37/99

  Ví minh họa :bài 3 (2 đ) năm 2008 – 2009 :
  Bài 3 (2đ).
  Cho hai phân số 7/11 và 1/5. Hãy tìm phân số a/b sao cho đem mỗi phân số đã cho cộng phân số a/b thì được hai phân số mới có tỉ số là 3.
  Chúng ta nhận thấy rằng bài này giống bài trên. Chỉ hơi khác là ở trên cộng, còn bài này là phép trừ và hai phân số có giá trị khác mà thôi. Quí vị giải giúp mình với, sau đó post lên nhá.
  1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
  • 61 Bài viết

  • 80 Được cảm ơn

  #18
  Trích dẫn Nguyên văn bởi vothilehien Xem bài viết
  Ban tranthanhphong than mến! bạn co the post một so bai tap nang cao (ban cho rằng là khó) cho cac me tham khảo được không? cám ơn bạn rất nhiều
  xin lỗi bạn, tôi quên.
  Toán học là vô tận, không giới hạn. Bài toán nào cũng có giá trị riêng của nó. tôi thấy nó hay nên nghiên cứu và share cho các bạn cùng nghiên cứu và góp ý cho nó trở nên có ý nghĩa hơn.
  Tôi thấy đề thi vào TDN các năm nó hơi giống nhau về các dạng. nên tôi nghiên cứu từng dạng trước và cấu trúc ra đề. các bài tập nâng cao thì thôi vô số kể. khi nào gặp bài toán khó tôi sẽ post cùng các bạn chia sẽ.
  3 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
  • 61 Bài viết

  • 80 Được cảm ơn

  #19
  Dạng lạ : nhiều mối liên hệ của các đại lượng.
  Phương pháp :
  • Thiết lập từng mối quan hệ cụ thể giữa các đại lượng bằng sơ đồ chữ.
  • Đơn giản các mối liên hệ thành một mối liên hệ chứa chỉ chứa một đại lượng.
  • Tìm ra đại lượng này. Suy ra các đại lượng khác.

  Nói cách khác là thành lập hệ phương trình. Học sinh tiểu học không hiểu đâu nhá. Tôi thấy một số bạn giải bằng cách đặt ẩn (lớp 9 trở lên mới hiểu).
  Chúng ta Thiết lập từng mối liên hệ kết hợp phương pháp suy luận để tìm ra kết quả.
  Ví minh họa :bài 4 (2 đ) năm 2010 – 2011 :
  Tìm hai số sao cho nếu lấy 2/3 của tổng hai số đó trừ đi hiệu số của hai số thì được 32. Còn lấy 1/2 hiệu số của hai số nhân với 6 thì bằng tổng của hai số.
  Tóm tắt.
  1. mối liên hệ 1 : Số thứ nhất + Số thứ hai = tổng.
  2. mối liên hệ 2 : Số thứ nhất - Số thứ hai = hiệu.
  3. mối liên hệ 3: 2/3 tổng - hiệu = 32
  4. mối liên hệ 4∶ (1/2 hiệu )×6 = tổng.

  Kiến thức :
  Từ sơ đồ chữ ta nhận thấy :
  mối liên hệ 3 và 4 ta tìm tổng và hiệu.
  mối liên hệ 1 và 2 ta tìm được hai số.
  Giải.
  Theo đề bài ta có :
  2/3 tổng - hiệu = 32 (1)
  tổng=(1/2 hiệu )×6 = hiệu ×3 (2)
  thế (2) vào (1) ta có :
  2/3 hiệu ×3 - hiệu = 32
  hiệu = 32. Suy ra : tổng = 32×3 = 96
  Theo đề bài ta có :
  Số thứ nhất + Số thứ hai = tổng = 96 (3)
  Số thứ nhất - Số thứ hai = hiệu = 32 (4)
  Cộng (3) và (4) ta được :
  (Số thứ nhất)×2 = 96 + 32 = 128
  Số thứ nhất = 128 : 2 = 64
  Số thứ hai = 96 – 64 = 32
  Vậy hai số : 64 và 32

  Dặn dò :
  • Không cho số phần ta giải theo phương pháp này.
  • Theo đề bài ta thiết lập từng mối liên hệ.
  • Có bao nhiêu đại lượng chưa biết thì có bấy nhiêu mối liên hệ.
  • Coi chừng năm sau thi tiếp đó.

  Ví dụ 1:
  tổng số gà và vịt là 50 con. Biết rằng 2/5 số gà cộng ¾ số vịt thì được 27 con. Hỏi có bao nhiêu con gà ? bao nhiêu con vịt ?
  Ds :20 con gà và 30 con vịt.
  Ví dụ 2 :
  Một hiệu sách bán một số quyển vở với giá 1200 đồng một quyển và một số quyển sách với giá 4800 đồng một quyển, tổng số tiền bán sách và vở là 282000 đồng. hỏi hiệu sách bán bao nhiêu quyển vở ? bao nhiêu quyển sách ? biết rằng 2/5 số tiền bán vở cộng 1/2 số tiền bán sách thì được 132000 đồng.
  Đs : 75 quyển vở và 40 quyển sách.
  Chỉnh sửa lần cuối bởi tranthanhphong; 30/12/2010 vào lúc 05:03 PM.
  1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
  • Avatar của song2000
  • Thành viên Webtretho
   Offline
  • 7 năm
  • 6 Bài viết

  • 0 Được cảm ơn

  #20
  1 thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi là 192m. nếu giảm chiều dài 6m và tăng chiều rộng thêm 4m thì thửa ruộng có hình vuông. tính diện tích thửa ruộng lúc đâu` ?

  anh chị nào biết giải thích giùm em
 • Trang 1/8

  Chuyển tới trang

 • 1
 • 2
 • ...
 • 8