Mình đồng tình với mẹ Thobong, cô giáo tiểu học lớp 2 đã mong muốn các con làm văn, thực ra lúc đó câu chữ đã hoàn chỉnh đâu, bây giờ các mẹ đua nhau cho con học trước lớp 1, các con lớp 1 hầu như biết đọc biết viết, cộng trừ, rồi nhân chia cũng đã OK rồi..... Như thế học luôn lớp 2 nhỉ???? Lúc trước mình hơi "Tây", con trắng xóa đi học, khổ sở luôn, mình SÌ TRÉT mất 2 năm....
Cũng may con mình học Thưcnghiem nên quan điểm đỡ một chút, con học lớp 4 lúc đó mới học Tập Làm Văn, cô Tiếng Việt rất quan tâm và dạy từng đoạn một, mình có một cô gia sư dạy từ hè lớp 3(tuần một buổi), mình cũng phải củng cố thêm để con cố gắng, tuy nhiên vì là con trai nên giọng văn hầu như là giọng kể, không sống động và không đúng tính chất là văn miêu tả, nhưng mình thấy khi câu viết hoàn chỉnh, câu có chủ ngữ, vị ngữ, trạng ngữ thì học tập làm văn sẽ chỉn chu hơn nhỉ!!!!!