Trang trí Noel siêu đẹp và rẻ, chuyên bán sỉ toàn quốc

Vòng nguyện quế

- Điện thoại trực tiếp: 0938.477.204

- Email liên lạc: huongngoc09051995@gmail.com

CHỈ BÁN SỈ SLL, KO BÁN LẺ


Vòng tổ chim, vòng cây khô làm nguyệt quế 2 tấc - 13.000

Vòng tổ chim, vòng cây khô làm nguyệt quế 2,5 tấc - 15.000

Vòng tổ chim, vòng cây khô làm nguyệt quế 3 tấc - 17.000

Vòng tổ chim, vòng cây khô làm nguyệt quế 4 tấc - 19.000

Vòng tổ chim, vòng cây khô làm nguyệt quế 5 tấc - 21.000
14408298_334380210229694_542790540