E chuyen sale sỉ lẻ my phâm HQ xach tay noi dia...thuong hieu J.muh... la 1 san pham chĩ bán cho nguoi HQ..ko xuat ra ngoài..sdt 0903 046 153... lien lac de biet them chi tiet
Screenshot_2016_12_28_04_13_12