💖Cai nghiện điện thoại cho con đi nào bố mẹ ơi💖💖
🌺🌺 #89k/ set 3 sách tặng kèm 3 bút va 9 ngòi

📖📕 BỘ SÁCH TẬP VIẾT, TẬP TÔ VẼ VÀ BÚT TỰ XÓA ĐANG #HÓT NHẤT NĂM ĐÂY Ạ
Giá rẻ chỉ #89k/ 1 bộ 3 quyển mua một lần dùng mãi mãi
Rẻ như cho ạ
👌 1 Bộ sách gồm 3 quyển:
● 1 quyển viết chữ a b c d ...
● 1 quyển viết số từ 0-100
● 1 quyển tập vẽ tranh
🐽có bút đính kèm
👉 Bộ sách là hành trang đầu tiên cho bé làm quen với chữ và số
👉 Sách viết xong có tính năng tự xóa nên bé có thể viết đi viết lại nhiều lần
😍1 quyển sách 15 trang
👎Sách in chữ in số in hình vẽ ,viết sau đó mực sẽ tự bay hết bé có thể viết đi viết lại bao nhiêu lần cũng dc để luyện tập viết kích thước vừa đủ tốt cho trẻ em từ 3 đến 12 tuổi googleusercontent.com/OwjDWndE0orPcI2hY9XkjSqpSG1WLzkAO4eSc42YcTzUnVHG4P50bVuLqeE6IUbbKshXWdpTCei7dez7SXarpjOnQ_5d_w" border="0" alt="OwjDWndE0orPcI2hY9XkjSqpSG1WLzkAO4eSc42YcTzUnVHG4P50bVuLqeE6IUbbKshXWdpTCei7dez7SXarpjOnQ_5d_w" title="OwjDWndE0orPcI2hY9XkjSqpSG1WLzkAO4eSc42YcTzUnVHG4P50bVuLqeE6IUbbKshXWdpTCei7dez7SXarpjOnQ_5d_w"/>
Kw4lEHv0NTTwEagOUNedtWomtsQW1cSlLq1xWysv6qFTLsxDphVtL4epY6q0KLce5OmJnKuBdpQ4adreACBSrmBgSXANArQ
RdptX613nlBNTcwsDAgg_Q8CYt-0LMJG_Lw1uoyJxlHIzBSIuefCXrP7J5EwCzQgO9NH-nkqUKQl4rl74VNxI9W-NXaayw