Hầu hết các gara đang quản lý gara ô tô bằng sổ sách, tính toán thủ công. Việc này dẫn đến nhiều rủi ro và thất thoát vì nhiều bất lợi của phương pháp truyền thống này:
Quá nhiều danh mục hàng hóa, không thể nhớ hoặc ghi chép hết vào sổ sách, đôi khi chính chủ gara không thể nhớ hết có những sản phẩm gì với số lượng bao nhiêu, do đó nếu có xảy ra mất mát cũng không thể kiểm soát được.
–> Xem thêm: Quản lý gara, TỒN KHO từ to thành nhỏ với Agara
Khó tính toán được chính xác lượng hàng nhập – bán ra, không nắm được tình trạng tiêu thụ của từng sản phẩm, dẫn đến tình trạng có những phụ tùng, phụ kiện “cháy”, trong khi hàng hóa khác thì “ế” nằm trong kho một thời gian dài, thậm chí không sử dụng được do quá hạn sử dụng hoặc mất khách hàng vì không đáp ứng được nhu cầu sửa chữa, bảo dưỡng của họ, do đó giảm lợi nhuận là điều tất yếu xảy ra.

ara cần có rất nhiều chủng loại sản phẩm và có đặc thù riêng. Nếu chỉ ghi chép bằng sổ sách sẽ rất phức tạp, dễ gây nhầm lẫn và tốn nhiều thời gian kiểm tra.
Để giải quyết hiệu quả những vấn đề trên, chủ gara cần một giải pháp thông minh hơn trong quản lý gara. Phần mềm quản lý bán gara Agara với đầy đủ các tính năng, trong đó có quản lý tồn kho sẽ giúp bạn:
--> Xem bài viết: https://agara.vn/mo-gara-lam-gi-de-tranh-that-thoat-vi-kho-kiem-soat-hang-ton-kho/Qu%E1%BA%A3n-l%C3%BD-gara-%C3%B4-t%C3%B4-b%E1%BB%8F-s%E1%BB%95-d%C3%B9ng-s%E1%BB%91-1-1024x682