Bạn chắc chắn mong muốn nước uống không chứa đựng các rủi ro? Với hệ thống siêu lọc Untrafilter – bộ lọc Gold sẽ giúp bạn kháng khuẩn trong nước một cách tuyệt đối. Ngoài ra, nó còn cải thiện chất lượng nước của bạn bằng cách loại bỏ các hạt lơ lửng, mà mắt thường không thể nhìn thấy qua chức năng hấp phụ, khóa và đồng thời khử Chlorine xuống ngưỡng an toàn cho sức khỏe.
  • Loại trừ 99,9% Chlorine, vi khuẩn và virus
  • Loại trừ hóa chất và kim loại hòa tanqoup9hOz0YU8GpYPpe2Q3r_ig5Tw7Nd8nSmzvLmGwHCwBbH03TfvJKnlTdj5zXv4H_bjESdi0F_bnXIL05pM56bhN98eBw
  • Hiệu suất cao và giữ lại khoáng chất tự nhiên
  • Kiểm soát và thay mới bộ lọc dễ dàng
  • Thích hợp dùng trong gia đình
  • web: Profine.vn, LH: 01682056771