Trên bản đồ địa chính được phân bổ nhiều loại đất khác nhau và được thể hiện dưới dạng ký hiệu.
Được chia làm 3 nhóm chính đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp và nhóm đất chưa sử dụng. Trên bản đồ địa chính thì các loại đất được thể hiện bằng kí hiệu chữ theo ký hiệu riêng theo thông tư của BTNMT.
Ký hiệu đất thể hiện trên bản đồ địa chính, mảnh trích đo địa chính (Ban hành kèm theo Thông tư 25/2015/TT-BTNMT) và luật đất đai


 1. NHÓM ĐẤT NÔNG NGHIỆP


 • Đất chuyên trồng lúa nước: LUC
 • Đất trồng lúa nước còn lại: LUK
 • Đất lúa nương: LUN
 • Đất bằng trồng cây hàng năm khác: BHK
 • Đất nương rẫy trồng cây hàng năm khác: NHK
 • Đất trồng cây lâu năm: CLN
 • Đất rừng sản xuất: RSX
 • Đất rừng phòng hộ: RPH
 • Đất rừng đặc dụng: RDD
 • Đất nuôi trồng thủy sản: NTS
 • Đất làm muối: LMU
 • Đất nông nghiệp khác: NKH


 1. NHÓM ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP


 • Đất ở tại nông thôn: ONT
 • Đất ở tại đô thị: ODT
 • Đất xây dựng trụ sở cơ quan: TSC
 • Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp: DTS
 • Đất xây dựng cơ sở văn hóa: DVH
 • Đất xây dựng cơ sở y tế: DYT
 • Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo: DGD
 • Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao: DTT
 • Đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ: DKH
 • Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội: DXH
 • Đất xây dựng cơ sở ngoại giao: DNG
 • Đất xây dựng công trình sự nghiệp khác: DSK
 • Đất quốc phòng: CQP
 • Đất an ninh: CAN
 • Đất khu công nghiệp: SKK
 • Đất khu chế xuất: SKT
 • Đất cụm công nghiệp: SKN
 • Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp: SKC
 • Đất thương mại, dịch vụ: TMD
 • Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản: SKS
 • Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm: SKX
 • Đất giao thông: DGT
 • Đất thủy lợi: DTL
 • Đất công trình năng lượng: DNL
 • Đất công trình bưu chính, viễn thông: DBV
 • Đất sinh hoạt cộng đồng: DSH
 • Đất khu vui chơi, giải trí công cộng: DKV
 • Đất chợ: DCH
 • Đất có di tích lịch sử - văn hóa: DDT
 • Đất danh lam thắng cảnh: DDL
 • Đất bãi thải, xử lý chất thải: DRA
 • Đất công trình công cộng khác: DCK
 • Đất cơ sở tôn giáo: TON 1. NHÓM ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG


 • Đất bằng chưa sử dụng: BCS
 • Đất đồi núi chưa sử dụng: DCS
 • Núi đá không có rừng cây: NCS


Như vậy các loại đất khi thể hiện trên bản đồ sẽ được thể hiện dưới dạng ký hiệu, muốn biết đó là loại đất gì thì phải căn cứ vào bảng ký hiệu nêu trên.
Quý khách có nhu cầu mua đất Bình Dương - bán đất Bình Dương xin vui lòng liên hệ đến chúng tôi như thông tin bên dưới.

 • Mua đất Bình Dương Khu Mỹ Phước 3.
 • Mua đất Bình Dương Khu Mỹ Phước 4.
 • Mua đất Bình Dương Khu Mỹ Phước 2.
 • Và các vùng lân cận: Hòa Lợi, Tân Định, Chánh Phú Hòa, Thới Hòa, Bến Cát.


BẤT ĐỘNG SẢN HOÀNG DANH

Địa chỉ: Lô J12 Khu đô thị Richhome 1, P.Chánh Phú Hòa, TX. Bến Cát, T.Bình Dương
Điệnthoại: 0899776984 (ZALO)
Email: nhadatmyphuoc34@gmail.com
Website: www.nhadatmyphuoc3.vn