Nhà của bạn mới xây dựng xong, sửa chữa, nâng cấp để lại rất nhiều rác thải xây dựng, sơn, xi măng… cứng đầu bám trên sàn gạch mà vệ sinh bằng tay thông thường không làm sạch hết được và cùng với đó là bụi công nghiệp, bụi do xả sơn, cắt mài đá,… bay lan tới rất nhiều đồ đạt trong nhà.
Tjr6MtAIuS_9T3NJPAuQRAS7E6s45vZ_0cAZapEuF6mWtZAhJ1A44NBZnapo0I8A_W3sDqVJvRFOz_s6ZLuWZ6WQp4EpIA
dịch vụ vệ sinh nhà