Webtretho thử nghiệm phiên bản mới

TIN TÀI TRỢ.

để trở thành giảng viên đại học?

 • 0 Lượt chia sẻ
 • 134 Lượt đọc
 • 13 Trả lời

Luôn tự hào là nguồn thông tin và kiến thức đáng tin cậy dành cho phụ nữ trưởng thành.

Theo dõi Webtretho

Đến trả lời mới nhất
  • 14 Bài viết

  • 0 Được cảm ơn

  #1
  LÀMCHỨNG CHỈ TIẾNG ANH – TIN HỌC TOÀN QUỐC<<<<<
  ??TRUNGTÂM NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VIỆT NAM CHUYÊNTỔ CHỨC THI VÀ CẤP:
  ?Đào tạo và cấp chứng chỉ Tiếng Anh Tin học của BGDvà trung tâm.
  ? Đào tạo và cấp chứng chỉ Tiếng Anhkhung châu Âu B1, B2 ( CEFR ).
  ? Chứng chỉ nghiệp vụsư phạm, chứng chỉ Đoàn Đội...
  ? Chứng chỉ sơ cấpnghề các loại: Văn thư lưu trữ, thiết bị trường học,nấu ăn,...
  ? Các loại chứng chỉ kế toán trưởng, kếtoán tổng hợp, Kế toán thuế,....
  ? Các loại chứngchỉ về xây dựng như: Tư vấn giám sát, kiến trúc sưtrưởng,...

  ? Hồsơ thi cấp: 3 ảnh 3×4 và 1 chứng minh thư photo (không cầncông chứng).
  Với những bạn ở xa các bạn gửi bảnphoto scan và bản mềm ảnh quaemail:
  anhvanvitinh2014@gmail.com
  ? Hìnhthức thanh toán: Nhận chứng chỉ trả tiền.
  ? Cácbạn hoàn toàn yên tâm về chất lượng chứng chỉ, hồsơ đầy đủ, công chứng thoải mái.
  ? Nhậncấp toàn quốc.
  TIẾPNHẬN HỒ SƠ – TƯ VẤN
  Mail:
  anhvanvitinh2014@gmail.com
  LIÊNHỆ :01866100823

  LÀMCHỨNG CHỈ TIẾNG ANH – TIN HỌC TOÀN QUỐC<<<<<
  ??TRUNGTÂM NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VIỆT NAM CHUYÊNTỔ CHỨC THI VÀ CẤP:
  ?Đào tạo và cấp chứng chỉ Tiếng Anh Tin học của BGDvà trung tâm.
  ? Đào tạo và cấp chứng chỉ Tiếng Anhkhung châu Âu B1, B2 ( CEFR ).
  ? Chứng chỉ nghiệp vụsư phạm, chứng chỉ Đoàn Đội...
  ? Chứng chỉ sơ cấpnghề các loại: Văn thư lưu trữ, thiết bị trường học,nấu ăn,...
  ? Các loại chứng chỉ kế toán trưởng, kếtoán tổng hợp, Kế toán thuế,....
  ? Các loại chứngchỉ về xây dựng như: Tư vấn giám sát, kiến trúc sưtrưởng,...

  ? Hồsơ thi cấp: 3 ảnh 3×4 và 1 chứng minh thư photo (không cầncông chứng).
  Với những bạn ở xa các bạn gửi bảnphoto scan và bản mềm ảnh quaemail:
  anhvanvitinh2014@gmail.com
  ? Hìnhthức thanh toán: Nhận chứng chỉ trả tiền.
  ? Cácbạn hoàn toàn yên tâm về chất lượng chứng chỉ, hồsơ đầy đủ, công chứng thoải mái.
  ? Nhậncấp toàn quốc.
  TIẾPNHẬN HỒ SƠ – TƯ VẤN
  Mail:
  anhvanvitinh2014@gmail.com
  LIÊNHỆ :01866100823

  LÀMCHỨNG CHỈ TIẾNG ANH – TIN HỌC TOÀN QUỐC<<<<<
  ??TRUNGTÂM NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VIỆT NAM CHUYÊNTỔ CHỨC THI VÀ CẤP:
  ?Đào tạo và cấp chứng chỉ Tiếng Anh Tin học của BGDvà trung tâm.
  ? Đào tạo và cấp chứng chỉ Tiếng Anhkhung châu Âu B1, B2 ( CEFR ).
  ? Chứng chỉ nghiệp vụsư phạm, chứng chỉ Đoàn Đội...
  ? Chứng chỉ sơ cấpnghề các loại: Văn thư lưu trữ, thiết bị trường học,nấu ăn,...
  ? Các loại chứng chỉ kế toán trưởng, kếtoán tổng hợp, Kế toán thuế,....
  ? Các loại chứngchỉ về xây dựng như: Tư vấn giám sát, kiến trúc sưtrưởng,...

  ? Hồsơ thi cấp: 3 ảnh 3×4 và 1 chứng minh thư photo (không cầncông chứng).
  Với những bạn ở xa các bạn gửi bảnphoto scan và bản mềm ảnh quaemail:
  anhvanvitinh2014@gmail.com
  ? Hìnhthức thanh toán: Nhận chứng chỉ trả tiền.
  ? Cácbạn hoàn toàn yên tâm về chất lượng chứng chỉ, hồsơ đầy đủ, công chứng thoải mái.
  ? Nhậncấp toàn quốc.
  TIẾPNHẬN HỒ SƠ – TƯ VẤN
  Mail:
  anhvanvitinh2014@gmail.com
  LIÊNHỆ :01866100823

  LÀMCHỨNG CHỈ TIẾNG ANH – TIN HỌC TOÀN QUỐC<<<<<
  ??TRUNGTÂM NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VIỆT NAM CHUYÊNTỔ CHỨC THI VÀ CẤP:
  ?Đào tạo và cấp chứng chỉ Tiếng Anh Tin học của BGDvà trung tâm.
  ? Đào tạo và cấp chứng chỉ Tiếng Anhkhung châu Âu B1, B2 ( CEFR ).
  ? Chứng chỉ nghiệp vụsư phạm, chứng chỉ Đoàn Đội...
  ? Chứng chỉ sơ cấpnghề các loại: Văn thư lưu trữ, thiết bị trường học,nấu ăn,...
  ? Các loại chứng chỉ kế toán trưởng, kếtoán tổng hợp, Kế toán thuế,....
  ? Các loại chứngchỉ về xây dựng như: Tư vấn giám sát, kiến trúc sưtrưởng,...

  ? Hồsơ thi cấp: 3 ảnh 3×4 và 1 chứng minh thư photo (không cầncông chứng).
  Với những bạn ở xa các bạn gửi bảnphoto scan và bản mềm ảnh quaemail:
  anhvanvitinh2014@gmail.com
  ? Hìnhthức thanh toán: Nhận chứng chỉ trả tiền.
  ? Cácbạn hoàn toàn yên tâm về chất lượng chứng chỉ, hồsơ đầy đủ, công chứng thoải mái.
  ? Nhậncấp toàn quốc.
  TIẾPNHẬN HỒ SƠ – TƯ VẤN
  Mail:
  anhvanvitinh2014@gmail.com
  LIÊNHỆ :01866100823
  chung_chi_nghiep_vu_su_pham

 1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


  • 14 Bài viết

  • 0 Được cảm ơn

  #2
  LÀMCHỨNG CHỈ TIẾNG ANH – TIN HỌC TOÀN QUỐC<<<<<
  ??TRUNGTÂM NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VIỆT NAM CHUYÊNTỔ CHỨC THI VÀ CẤP:
  ?Đào tạo và cấp chứng chỉ Tiếng Anh Tin học của BGDvà trung tâm.
  ? Đào tạo và cấp chứng chỉ Tiếng Anhkhung châu Âu B1, B2 ( CEFR ).
  ? Chứng chỉ nghiệp vụsư phạm, chứng chỉ Đoàn Đội...
  ? Chứng chỉ sơ cấpnghề các loại: Văn thư lưu trữ, thiết bị trường học,nấu ăn,...
  ? Các loại chứng chỉ kế toán trưởng, kếtoán tổng hợp, Kế toán thuế,....
  ? Các loại chứngchỉ về xây dựng như: Tư vấn giám sát, kiến trúc sưtrưởng,...

  ? Hồsơ thi cấp: 3 ảnh 3×4 và 1 chứng minh thư photo (không cầncông chứng).
  Với những bạn ở xa các bạn gửi bảnphoto scan và bản mềm ảnh quaemail:
  anhvanvitinh2014@gmail.com
  ? Hìnhthức thanh toán: Nhận chứng chỉ trả tiền.
  ? Cácbạn hoàn toàn yên tâm về chất lượng chứng chỉ, hồsơ đầy đủ, công chứng thoải mái.
  ? Nhậncấp toàn quốc.
  TIẾPNHẬN HỒ SƠ – TƯ VẤN
  Mail:
  anhvanvitinh2014@gmail.com
  LIÊNHỆ :01866100823
  • 14 Bài viết

  • 0 Được cảm ơn

  #3
  LÀMCHỨNG CHỈ TIẾNG ANH – TIN HỌC TOÀN QUỐC<<<<<
  ??TRUNGTÂM NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VIỆT NAM CHUYÊNTỔ CHỨC THI VÀ CẤP:
  ?Đào tạo và cấp chứng chỉ Tiếng Anh Tin học của BGDvà trung tâm.
  ? Đào tạo và cấp chứng chỉ Tiếng Anhkhung châu Âu B1, B2 ( CEFR ).
  ? Chứng chỉ nghiệp vụsư phạm, chứng chỉ Đoàn Đội...
  ? Chứng chỉ sơ cấpnghề các loại: Văn thư lưu trữ, thiết bị trường học,nấu ăn,...
  ? Các loại chứng chỉ kế toán trưởng, kếtoán tổng hợp, Kế toán thuế,....
  ? Các loại chứngchỉ về xây dựng như: Tư vấn giám sát, kiến trúc sưtrưởng,...

  ? Hồsơ thi cấp: 3 ảnh 3×4 và 1 chứng minh thư photo (không cầncông chứng).
  Với những bạn ở xa các bạn gửi bảnphoto scan và bản mềm ảnh quaemail:
  anhvanvitinh2014@gmail.com
  ? Hìnhthức thanh toán: Nhận chứng chỉ trả tiền.
  ? Cácbạn hoàn toàn yên tâm về chất lượng chứng chỉ, hồsơ đầy đủ, công chứng thoải mái.
  ? Nhậncấp toàn quốc.
  TIẾPNHẬN HỒ SƠ – TƯ VẤN
  Mail:
  anhvanvitinh2014@gmail.com
  LIÊNHỆ :01866100823
  • 14 Bài viết

  • 0 Được cảm ơn

  #4
  LÀMCHỨNG CHỈ TIẾNG ANH – TIN HỌC TOÀN QUỐC<<<<<
  ??TRUNGTÂM NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VIỆT NAM CHUYÊNTỔ CHỨC THI VÀ CẤP:
  ?Đào tạo và cấp chứng chỉ Tiếng Anh Tin học của BGDvà trung tâm.
  ? Đào tạo và cấp chứng chỉ Tiếng Anhkhung châu Âu B1, B2 ( CEFR ).
  ? Chứng chỉ nghiệp vụsư phạm, chứng chỉ Đoàn Đội...
  ? Chứng chỉ sơ cấpnghề các loại: Văn thư lưu trữ, thiết bị trường học,nấu ăn,...
  ? Các loại chứng chỉ kế toán trưởng, kếtoán tổng hợp, Kế toán thuế,....
  ? Các loại chứngchỉ về xây dựng như: Tư vấn giám sát, kiến trúc sưtrưởng,...

  ? Hồsơ thi cấp: 3 ảnh 3×4 và 1 chứng minh thư photo (không cầncông chứng).
  Với những bạn ở xa các bạn gửi bảnphoto scan và bản mềm ảnh quaemail:
  anhvanvitinh2014@gmail.com
  ? Hìnhthức thanh toán: Nhận chứng chỉ trả tiền.
  ? Cácbạn hoàn toàn yên tâm về chất lượng chứng chỉ, hồsơ đầy đủ, công chứng thoải mái.
  ? Nhậncấp toàn quốc.
  TIẾPNHẬN HỒ SƠ – TƯ VẤN
  Mail:
  anhvanvitinh2014@gmail.com
  LIÊNHỆ :01866100823
  • 14 Bài viết

  • 0 Được cảm ơn

  #5
  LÀMCHỨNG CHỈ TIẾNG ANH – TIN HỌC TOÀN QUỐC<<<<<
  ??TRUNGTÂM NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VIỆT NAM CHUYÊNTỔ CHỨC THI VÀ CẤP:
  ?Đào tạo và cấp chứng chỉ Tiếng Anh Tin học của BGDvà trung tâm.
  ? Đào tạo và cấp chứng chỉ Tiếng Anhkhung châu Âu B1, B2 ( CEFR ).
  ? Chứng chỉ nghiệp vụsư phạm, chứng chỉ Đoàn Đội...
  ? Chứng chỉ sơ cấpnghề các loại: Văn thư lưu trữ, thiết bị trường học,nấu ăn,...
  ? Các loại chứng chỉ kế toán trưởng, kếtoán tổng hợp, Kế toán thuế,....
  ? Các loại chứngchỉ về xây dựng như: Tư vấn giám sát, kiến trúc sưtrưởng,...

  ? Hồsơ thi cấp: 3 ảnh 3×4 và 1 chứng minh thư photo (không cầncông chứng).
  Với những bạn ở xa các bạn gửi bảnphoto scan và bản mềm ảnh quaemail:
  anhvanvitinh2014@gmail.com
  ? Hìnhthức thanh toán: Nhận chứng chỉ trả tiền.
  ? Cácbạn hoàn toàn yên tâm về chất lượng chứng chỉ, hồsơ đầy đủ, công chứng thoải mái.
  ? Nhậncấp toàn quốc.
  TIẾPNHẬN HỒ SƠ – TƯ VẤN
  Mail:
  anhvanvitinh2014@gmail.com
  LIÊNHỆ :01866100823
  • 14 Bài viết

  • 0 Được cảm ơn

  #6
  LÀMCHỨNG CHỈ TIẾNG ANH – TIN HỌC TOÀN QUỐC<<<<<
  ??TRUNGTÂM NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VIỆT NAM CHUYÊNTỔ CHỨC THI VÀ CẤP:
  ?Đào tạo và cấp chứng chỉ Tiếng Anh Tin học của BGDvà trung tâm.
  ? Đào tạo và cấp chứng chỉ Tiếng Anhkhung châu Âu B1, B2 ( CEFR ).
  ? Chứng chỉ nghiệp vụsư phạm, chứng chỉ Đoàn Đội...
  ? Chứng chỉ sơ cấpnghề các loại: Văn thư lưu trữ, thiết bị trường học,nấu ăn,...
  ? Các loại chứng chỉ kế toán trưởng, kếtoán tổng hợp, Kế toán thuế,....
  ? Các loại chứngchỉ về xây dựng như: Tư vấn giám sát, kiến trúc sưtrưởng,...

  ? Hồsơ thi cấp: 3 ảnh 3×4 và 1 chứng minh thư photo (không cầncông chứng).
  Với những bạn ở xa các bạn gửi bảnphoto scan và bản mềm ảnh quaemail:
  anhvanvitinh2014@gmail.com
  ? Hìnhthức thanh toán: Nhận chứng chỉ trả tiền.
  ? Cácbạn hoàn toàn yên tâm về chất lượng chứng chỉ, hồsơ đầy đủ, công chứng thoải mái.
  ? Nhậncấp toàn quốc.
  TIẾPNHẬN HỒ SƠ – TƯ VẤN
  Mail:
  anhvanvitinh2014@gmail.com
  LIÊNHỆ :01866100823

  chung_chi_nghiep_vu_su_pham
  • 14 Bài viết

  • 0 Được cảm ơn

  #7
  LÀMCHỨNG CHỈ TIẾNG ANH – TIN HỌC TOÀN QUỐC<<<<<
  ??TRUNGTÂM NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VIỆT NAM CHUYÊNTỔ CHỨC THI VÀ CẤP:
  ?Đào tạo và cấp chứng chỉ Tiếng Anh Tin học của BGDvà trung tâm.
  ? Đào tạo và cấp chứng chỉ Tiếng Anhkhung châu Âu B1, B2 ( CEFR ).
  ? Chứng chỉ nghiệp vụsư phạm, chứng chỉ Đoàn Đội...
  ? Chứng chỉ sơ cấpnghề các loại: Văn thư lưu trữ, thiết bị trường học,nấu ăn,...
  ? Các loại chứng chỉ kế toán trưởng, kếtoán tổng hợp, Kế toán thuế,....
  ? Các loại chứngchỉ về xây dựng như: Tư vấn giám sát, kiến trúc sưtrưởng,...

  ? Hồsơ thi cấp: 3 ảnh 3×4 và 1 chứng minh thư photo (không cầncông chứng).
  Với những bạn ở xa các bạn gửi bảnphoto scan và bản mềm ảnh quaemail:
  anhvanvitinh2014@gmail.com
  ? Hìnhthức thanh toán: Nhận chứng chỉ trả tiền.
  ? Cácbạn hoàn toàn yên tâm về chất lượng chứng chỉ, hồsơ đầy đủ, công chứng thoải mái.
  ? Nhậncấp toàn quốc.
  TIẾPNHẬN HỒ SƠ – TƯ VẤN
  Mail:
  anhvanvitinh2014@gmail.com
  LIÊNHỆ :01866100823

  chung_chi_nghiep_vu_su_pham
  • 14 Bài viết

  • 0 Được cảm ơn

  #8
  LÀMCHỨNG CHỈ TIẾNG ANH – TIN HỌC TOÀN QUỐC<<<<<
  ??TRUNGTÂM NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VIỆT NAM CHUYÊNTỔ CHỨC THI VÀ CẤP:
  ?Đào tạo và cấp chứng chỉ Tiếng Anh Tin học của BGDvà trung tâm.
  ? Đào tạo và cấp chứng chỉ Tiếng Anhkhung châu Âu B1, B2 ( CEFR ).
  ? Chứng chỉ nghiệp vụsư phạm, chứng chỉ Đoàn Đội...
  ? Chứng chỉ sơ cấpnghề các loại: Văn thư lưu trữ, thiết bị trường học,nấu ăn,...
  ? Các loại chứng chỉ kế toán trưởng, kếtoán tổng hợp, Kế toán thuế,....
  ? Các loại chứngchỉ về xây dựng như: Tư vấn giám sát, kiến trúc sưtrưởng,...

  ? Hồsơ thi cấp: 3 ảnh 3×4 và 1 chứng minh thư photo (không cầncông chứng).
  Với những bạn ở xa các bạn gửi bảnphoto scan và bản mềm ảnh quaemail:
  anhvanvitinh2014@gmail.com
  ? Hìnhthức thanh toán: Nhận chứng chỉ trả tiền.
  ? Cácbạn hoàn toàn yên tâm về chất lượng chứng chỉ, hồsơ đầy đủ, công chứng thoải mái.
  ? Nhậncấp toàn quốc.
  TIẾPNHẬN HỒ SƠ – TƯ VẤN
  Mail:
  anhvanvitinh2014@gmail.com
  LIÊNHỆ :01866100823

  chung_chi_nghiep_vu_su_pham
  • 14 Bài viết

  • 0 Được cảm ơn

  #9
  LÀMCHỨNG CHỈ TIẾNG ANH – TIN HỌC TOÀN QUỐC<<<<<
  ??TRUNGTÂM NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VIỆT NAM CHUYÊNTỔ CHỨC THI VÀ CẤP:
  ?Đào tạo và cấp chứng chỉ Tiếng Anh Tin học của BGDvà trung tâm.
  ? Đào tạo và cấp chứng chỉ Tiếng Anhkhung châu Âu B1, B2 ( CEFR ).
  ? Chứng chỉ nghiệp vụsư phạm, chứng chỉ Đoàn Đội...
  ? Chứng chỉ sơ cấpnghề các loại: Văn thư lưu trữ, thiết bị trường học,nấu ăn,...
  ? Các loại chứng chỉ kế toán trưởng, kếtoán tổng hợp, Kế toán thuế,....
  ? Các loại chứngchỉ về xây dựng như: Tư vấn giám sát, kiến trúc sưtrưởng,...

  ? Hồsơ thi cấp: 3 ảnh 3×4 và 1 chứng minh thư photo (không cầncông chứng).
  Với những bạn ở xa các bạn gửi bảnphoto scan và bản mềm ảnh quaemail:
  anhvanvitinh2014@gmail.com
  ? Hìnhthức thanh toán: Nhận chứng chỉ trả tiền.
  ? Cácbạn hoàn toàn yên tâm về chất lượng chứng chỉ, hồsơ đầy đủ, công chứng thoải mái.
  ? Nhậncấp toàn quốc.
  TIẾPNHẬN HỒ SƠ – TƯ VẤN
  Mail:
  anhvanvitinh2014@gmail.com
  LIÊNHỆ :01866100823

  chung_chi_nghiep_vu_su_pham
  • 14 Bài viết

  • 0 Được cảm ơn

  #10
  LÀMCHỨNG CHỈ TIẾNG ANH – TIN HỌC TOÀN QUỐC<<<<<
  ??TRUNGTÂM NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VIỆT NAM CHUYÊNTỔ CHỨC THI VÀ CẤP:
  ?Đào tạo và cấp chứng chỉ Tiếng Anh Tin học của BGDvà trung tâm.
  ? Đào tạo và cấp chứng chỉ Tiếng Anhkhung châu Âu B1, B2 ( CEFR ).
  ? Chứng chỉ nghiệp vụsư phạm, chứng chỉ Đoàn Đội...
  ? Chứng chỉ sơ cấpnghề các loại: Văn thư lưu trữ, thiết bị trường học,nấu ăn,...
  ? Các loại chứng chỉ kế toán trưởng, kếtoán tổng hợp, Kế toán thuế,....
  ? Các loại chứngchỉ về xây dựng như: Tư vấn giám sát, kiến trúc sưtrưởng,...

  ? Hồsơ thi cấp: 3 ảnh 3×4 và 1 chứng minh thư photo (không cầncông chứng).
  Với những bạn ở xa các bạn gửi bảnphoto scan và bản mềm ảnh quaemail:
  anhvanvitinh2014@gmail.com
  ? Hìnhthức thanh toán: Nhận chứng chỉ trả tiền.
  ? Cácbạn hoàn toàn yên tâm về chất lượng chứng chỉ, hồsơ đầy đủ, công chứng thoải mái.
  ? Nhậncấp toàn quốc.
  TIẾPNHẬN HỒ SƠ – TƯ VẤN
  Mail:
  anhvanvitinh2014@gmail.com
  LIÊNHỆ :01866100823

  chung_chi_nghiep_vu_su_pham
  • 14 Bài viết

  • 0 Được cảm ơn

  #11
  LÀMCHỨNG CHỈ TIẾNG ANH – TIN HỌC TOÀN QUỐC<<<<<
  ??TRUNGTÂM NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VIỆT NAM CHUYÊNTỔ CHỨC THI VÀ CẤP:
  ?Đào tạo và cấp chứng chỉ Tiếng Anh Tin học của BGDvà trung tâm.
  ? Đào tạo và cấp chứng chỉ Tiếng Anhkhung châu Âu B1, B2 ( CEFR ).
  ? Chứng chỉ nghiệp vụsư phạm, chứng chỉ Đoàn Đội...
  ? Chứng chỉ sơ cấpnghề các loại: Văn thư lưu trữ, thiết bị trường học,nấu ăn,...
  ? Các loại chứng chỉ kế toán trưởng, kếtoán tổng hợp, Kế toán thuế,....
  ? Các loại chứngchỉ về xây dựng như: Tư vấn giám sát, kiến trúc sưtrưởng,...

  ? Hồsơ thi cấp: 3 ảnh 3×4 và 1 chứng minh thư photo (không cầncông chứng).
  Với những bạn ở xa các bạn gửi bảnphoto scan và bản mềm ảnh quaemail:
  anhvanvitinh2014@gmail.com
  ? Hìnhthức thanh toán: Nhận chứng chỉ trả tiền.
  ? Cácbạn hoàn toàn yên tâm về chất lượng chứng chỉ, hồsơ đầy đủ, công chứng thoải mái.
  ? Nhậncấp toàn quốc.
  TIẾPNHẬN HỒ SƠ – TƯ VẤN
  Mail:
  anhvanvitinh2014@gmail.com
  LIÊNHỆ :01866100823

  chung_chi_nghiep_vu_su_pham
  • 14 Bài viết

  • 0 Được cảm ơn

  #12
  LÀMCHỨNG CHỈ TIẾNG ANH – TIN HỌC TOÀN QUỐC<<<<<
  ??TRUNGTÂM NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VIỆT NAM CHUYÊNTỔ CHỨC THI VÀ CẤP:
  ?Đào tạo và cấp chứng chỉ Tiếng Anh Tin học của BGDvà trung tâm.
  ? Đào tạo và cấp chứng chỉ Tiếng Anhkhung châu Âu B1, B2 ( CEFR ).
  ? Chứng chỉ nghiệp vụsư phạm, chứng chỉ Đoàn Đội...
  ? Chứng chỉ sơ cấpnghề các loại: Văn thư lưu trữ, thiết bị trường học,nấu ăn,...
  ? Các loại chứng chỉ kế toán trưởng, kếtoán tổng hợp, Kế toán thuế,....
  ? Các loại chứngchỉ về xây dựng như: Tư vấn giám sát, kiến trúc sưtrưởng,...

  ? Hồsơ thi cấp: 3 ảnh 3×4 và 1 chứng minh thư photo (không cầncông chứng).
  Với những bạn ở xa các bạn gửi bảnphoto scan và bản mềm ảnh quaemail:
  anhvanvitinh2014@gmail.com
  ? Hìnhthức thanh toán: Nhận chứng chỉ trả tiền.
  ? Cácbạn hoàn toàn yên tâm về chất lượng chứng chỉ, hồsơ đầy đủ, công chứng thoải mái.
  ? Nhậncấp toàn quốc.
  TIẾPNHẬN HỒ SƠ – TƯ VẤN
  Mail:
  anhvanvitinh2014@gmail.com
  LIÊNHỆ :01866100823

  chung_chi_nghiep_vu_su_pham
  • 14 Bài viết

  • 0 Được cảm ơn

  #13
  LÀM CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH – TIN HỌC TOÀN QUỐC<<<<<
  ??TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VIỆT NAM CHUYÊN TỔ CHỨC THI VÀ CẤP:
  ? Đào tạo và cấp chứng chỉ Tiếng Anh Tin học của BGD và trung tâm.
  ? Đào tạo và cấp chứng chỉ Tiếng Anh khung châu Âu B1, B2 ( CEFR ).
  ? Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm, chứng chỉ Đoàn Đội...
  ? Chứng chỉ sơ cấp nghề các loại: Văn thư lưu trữ, thiết bị trường học, nấu ăn,...
  ? Các loại chứng chỉ kế toán trưởng, kế toán tổng hợp, Kế toán thuế,....
  ? Các loại chứng chỉ về xây dựng như: Tư vấn giám sát, kiến trúc sư trưởng,...
  ? Hồ sơ thi cấp: 3 ảnh 3×4 và 1 chứng minh thư photo (không cần công chứng).
  Với những bạn ở xa các bạn gửi bản photo scan và bản mềm ảnh qua email: anhvanvitinh2014@gmail.com
  ? Hình thức thanh toán: Nhận chứng chỉ trả tiền.
  ? Các bạn hoàn toàn yên tâm về chất lượng chứng chỉ, hồ sơ đầy đủ, công chứng thoải mái.
  ? Nhận cấp toàn quốc.
  TIẾP NHẬN HỒ SƠ – TƯ VẤN
  Mail: anhvanvitinh2014@gmail.com
  LIÊN HỆ :01866100823
  • 14 Bài viết

  • 0 Được cảm ơn

  #14
  LÀMCHỨNG CHỈ TIẾNG ANH – TIN HỌC TOÀN QUỐC<<<<<
  ??TRUNGTÂM NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VIỆT NAM CHUYÊNTỔ CHỨC THI VÀ CẤP:
  ?Đào tạo và cấp chứng chỉ Tiếng Anh Tin học của BGDvà trung tâm.
  ? Đào tạo và cấp chứng chỉ Tiếng Anhkhung châu Âu B1, B2 ( CEFR ).
  ? Chứng chỉ nghiệp vụsư phạm, chứng chỉ Đoàn Đội...
  ? Chứng chỉ sơ cấpnghề các loại: Văn thư lưu trữ, thiết bị trường học,nấu ăn,...
  ? Các loại chứng chỉ kế toán trưởng, kếtoán tổng hợp, Kế toán thuế,....
  ? Các loại chứngchỉ về xây dựng như: Tư vấn giám sát, kiến trúc sưtrưởng,...

  ? Hồsơ thi cấp: 3 ảnh 3×4 và 1 chứng minh thư photo (không cầncông chứng).
  Với những bạn ở xa các bạn gửi bảnphoto scan và bản mềm ảnh quaemail:
  anhvanvitinh2014@gmail.com
  ? Hìnhthức thanh toán: Nhận chứng chỉ trả tiền.
  ? Cácbạn hoàn toàn yên tâm về chất lượng chứng chỉ, hồsơ đầy đủ, công chứng thoải mái.
  ? Nhậncấp toàn quốc.
  TIẾPNHẬN HỒ SƠ – TƯ VẤN
  Mail:
  anhvanvitinh2014@gmail.com
  LIÊNHỆ :01866100823

  chung_chi_nghiep_vu_su_pham