Nhà của bạn mới xây dựng xong, sửa chữa, nâng cấp để lại rất nhiều rác thải xây dựng, sơn, xi măng… cứng đầu bám trên sàn gạch mà vệ sinh bằng tay thông thường không làm sạch hết được và cùng với đó là bụi công nghiệp, bụi do xả sơn, cắt mài đá,… bay lan tới rất nhiều đồ đạt trong nhà.
fzR--ytYhiyzF7DFUgFnXcvFCRWJu414EnWyGrBWpzlRXFTgXLgSmB51l3OI11PysHNSHpVT9RdGveTVb1Ipr3_otdbRWw
dịch vụ vệ sinh nhà