Có mẹ nào cho con đi học lớp học thử cho các bé Kindy của Apollo Lê Văn Hưu tuần này không?
Mình định đăng ký mà băn khoăn quá.
Mới hơn 4 tuổi đã đi học tiếng anh thì có sớm quá không nhỉ?