Bé nhà mình được hơn 2 tuổi, trước đây con đi đâu mẹ bảo chào hỏi đều nghe lời mẹ. Nhưng từ ngày chuyển sang học công lập khi đi họcvà khi về cô giáo bắt chào cô thì con chào rât to, còn về nhà thi k chịu chào ai, mẹ nói thế nào cũng không nghe, đánh thì chỉ khóc chứ k chịu chào. Không hiểu vì lí do gì mà con tự nhiên như thế và làm thế nào để dạy con biết chào hỏi người lớn.....Mẹ nào có kinh nghiệm chia sẻ giúp tớ với