Chào các mẹ,
Thằng nhỏ nhà mình được 14 tháng rồi, giờ gia đình muốn cho cháu đi nhà trẻ. Mẹ nào ở Huế có kinh nghiệm về vụ này chỉ giùm mình với, cụ thể:
- Trường nào đáng học nhất ( ngoại trừ trường Wonderland nhé) ?
- Chi phí hàng tháng như thế nào ?
Cám ơn các mẹ nhiều.