mùa đông giá rét đến gần. hôm nay em xinh phép chia sẽ cái nghèo của bình phước.
- ngày 22 tháng 12 năm 2018 nhóm trẻ tụi em có. gôm mọi người lại cùng giúp đở trẻ em nghèo hiếu học
1 số gia đình cực kỳ khó khăng trong mùa đông sắp tới.


- hôm nay tụi em lên đay xin những thứ không cao sang. nhưng những thứ đó rất cần mua đông này

- thứ nhất: xin quần áo củ con mặt được..
- thứ 2 : mền mùng chiếu gói. còn dùng được. mùa đông tới trên đó rất thiếu
- thứ 3. sách vở của các con anh chị sài tốt. không học bỏ ra
- thứ 4 . mọi người lòng hảo tâm hơn: xin giúp ( gạo. muối. nước mắm. mỳ Tôm...vvv)

tụi em làm với cái tâm. ( lưu ý: không xin tiền. mọi người muốn giúp hãy mua nhu yếu phẩm cần thiết. gửi lên em em rất vui sẽ nhận ngay.) hoặc em chạy tới nơi để nhận

- call: 0909.49.4141 ĐC: c3.04 CC Tân phước, 153 lý thường kiệt P7 Q11
nói trước tụi em không nhận tiền 1 ai. ai lòng hảo tâm giúp cho chót... trên bình phước rất cần những thứ em liệt kê

đây linh goog Drive hình ảnh. năm trước tụi em đi.
https://drive.google.com/open?id=0BynuUl58IeJFdllyZ0VRNHVTUWM
326753_4c664a2ea0a2ee839441005f7ae960d2326754_d76614d25884e470e4578e03b00debdb326755_3d85ec8646b94f8886e2eb739c0d67b0326756_37e4bee4aeb3639c00d8953d66549924326757_129d36eed372a94c9e81e33e627002be326758_80c0a1499092e4fa7481cc7cefbe5ab6326759_5305d930b9e1c162d5153317ee4c8efb326760_644ae0bab97a9d1659d564f39c25b174326762_3af6de37396fa89fd9c3929d44130acf