3dcf24ab-pp
Đối tượng ra tay tàn bạo với cả nhà.0d499080-pp2

adcf2885-pp3
Đối tượng Tuấn nhập viện sau khi thảm sát cả nhà.f45a4359-pp4

Link liên quan:

https://tieudiem.webtretho.com/lifestyle/article/5c615fb5f66539614f4d67a3/Tham-an-sau-djem-hop-lop-djau-nam:-pho-phong-ngan-hang-djam-chet-bo-ruot-chem-me-va-em-gai

https://tieudiem.webtretho.com/lifestyle/article/5c6137fbf66539614f4d678d/On-lanh-loi-khai-ga-nghi-pham-sat-hai-nu-sinh-giao-ga:-2-ngay-djem-bi-day-vo-cua-nan-nhan

https://tieudiem.webtretho.com/lifestyle/article/5c60fd72eb00887e9a3a7b0d/Vu-nu-sinh-giao-ga-loa-theuot-long-loi-hua-voi-me-chon-o-nam-mo-va-2-tang-vat-biet-noi

https://tieudiem.webtretho.com/lifestyle/article/5c53cd73eb00887e9a3a7a60/Cuoi-nam-nu-can-bo-bi-cua-co-tan-bao-vi-no-30-trieu-khong-tra:-Co-djang-ban-re-mang-song

https://tieudiem.webtretho.com/lifestyle/article/5c53fa28f66539614f4d66ea/Chan-dung-bac-si-quyet-djinh-cho-ekip-djo-dje-san-phu-gap-nan:-DJieu-ky-dieu-ra-djoi-o-khe-nui