Chúng ta thường cho rằng, tình trạng tóc bạc sớm là do máu xấu hoặc do áp lực, căng thẳng nhưng đôi khi nó còn là dấu hiệu cảnh báo bệnh nguy hiểm.


4b9af329-toc-bac-1058
5f5f9fba-kho-mieng

3daf9d96-eucerin-sc-scalp-and-hair-problems-dry-and-itchy-scalp-00header-1462471122184

Bài hot liên quan

https://www.oxii.vn/medical/article/5c00a2a6eb00881d9a5deab6/Nhieu-mon-an-tu-luon-chua-benh-cuc-hay-co-tri-mat-ngu-rong-kinh-tieu-djuong-suy-than

https://www.oxii.vn/medical/article/5c08cfadeb00881d9a5df0da/Cong-bo-bang-tuoi-tho-cua-djua-an-vuot-djinh-muc-se-gay-viem-gan-suy-than-tu-djoc-to

https://www.oxii.vn/medical/article/5c419fe0eb00887e9a3a7436/Cach-nhan-biet-'djua-su-dung-1-lan'-djang-ngam-hoa-chat-djoc:-Tranh-ngay-keo-ung-thu-suy-than

https://www.oxii.vn/medical/article/5c4a9beaf66539614f4d63a5/Hang-loat-nguoi-bi-suy-than-do-%22nghien%22-uong-5-loai-nuoc-djoc-hai-trong-djo-co-tang-luc

https://www.oxii.vn/medical/article/5c41a247eb00887e9a3a743d/Hai-Duong:-Phat-hien-luu-huynh-tron-vao-cu-rieng-xay-nho-gay-suy-than-vo-sinh-nguoi-an