Cảm ơn các mom nhiệt tình tư vấn và chia sẻ với em. huhu lắm lúc bối rối chỉ biết lên đây hỏi