Có một tâm hồn hòa ái thì luôn thấy được bình an các mom nhỉ. Vì thế em không cho con đọc các truyện kích động, không học nhạc nhảy các loại mà học nhạc cụ truyền thống mà múa truyền thống. Con có thể hiền lành so với các bạn, nhưng hiền lành cũng tốt đúng không các mom, người ta nói "ở hiền gặp lành" mà
Tặng các mom các điệu múa truyền thống do các bạn nhỏ thể hiện nhé:

https://www.youtube.com/watch?v=5g_zpd6O19M
https://www.youtube.com/watch?v=jSAvULMQ544